Zlepšení ekonomické situace rodin dětí zapojených do Adopce na dálku® prostřednictvím malých finančních půjček

 

Popis výchozí situace:

Podle Světové banky nepřinesl ekonomicky růst v Zambii v posledních letech snížení chudoby.  60 % populace žije pod hranici chudoby, od roku 1991 do roku 2010 vzrostl počet lidi žijících v chudobě v této zemi z 6 na 7,9 miliónů obyvatel zejména díky růstu populace. Většina rodičů a zákonných zástupců dětí zařazených v programu Adopce na dálku® měla v minulosti pouze omezeny či vůbec žádný přístup ke vzdělání, tím pádem jsou znevýhodnění na trhu práce. Nemají stabilní zaměstnaní a jsou odkázaní na sezonní zemědělské nebo nekvalifikované práce. To nezajišťuje dostatečný a pravidelný příjem pro jejich domácnosti a přístup ke vzdělání jejich dětí.

Podle našich zjištění by mnoho rodin rádo začalo s drobným podnikaným, aby všechny jejich dětí mohly chodit pravidelně do školy. Pokud však nemají stálé zaměstnání, účet v bance ani pojištěni, není pro ně možné požádat o drobnou finanční půjčku, která by v řadě případů rozjezd drobného podnikání umožnila.

Cíl projektu:

Zlepšit ekonomickou situaci rodin dětí v programu Adopce na dálku® prostřednictvím malých finančních půjček rodičům a zákonným zástupcům.

Cílová skupina:

Rodiče a zákonní zástupci dětí zarážených v programu Adopce na dálku®, kteří by rádi začali sami podnikat a kteří nemají stále zaměstnáni a přístup k bankovní půjčce.

Realizace projektu:
 
V roce 2015 jsme uspořádali několik schůzek s rodiči a zákonnými zástupci dětí v programu Adopce na dálku® v Solwezi, kde se měli možnost vyjádřit k navrženému mikrofinančnímu programu. Rodiče tento program uvítali. Zájemci vyplnili formulář, kde uvedli, proč se o půjčku ucházejí a na jaký druh soukromého podnikání ji použiji (rodiče uváděli např. založení stánku na prodej zeleniny na tržišti, nakup a prodej látek, sušených ryb nebo dřevěného uhlí atd.). Po osobních pohovorech se zájemci a dle předem stanovených kritérii a podmínek jsme následně vybrali prvních 30 uchazečů, byl stanoven splátkový kalendář a začátkem února 2016 byly malé finanční půjčky vyplaceny.

Zapojte se

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100, variabilní symbol 20800. Děkujeme. 

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Zambii!

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371