Zvýšení vzdělanosti dospělých prostřednictvím základních alfabetizačních kurzů

Popis výchozí situace:

 

Nevzdělanost v Zambii dosahuje 33 %, což představuje 4,3 milionu obyvatel žijících zejména v chudinských čtvrtích a na venkově. Většinou se jedná o ženy. Negramotnost tak velké části populace negativně ovlivňuje ekonomiku cele země, lidé hledají obtížně zaměstnaní ani nevytváří pracovní příležitostí pro druhé. Každý třetí obyvatel Zambie si není schopen přečíst denní tisk natož knihu, místo svého podpisu použije otisk palce, neví, kolik stojí věci na tržišti a nedokáže správně přepočítat vracené drobné. Negramotní rodiče nevidí smysl ve vzdělání svých děti a neposílají je do školy.

 

Cíl projektu:

Snížit negramotnost rodičů/zákonných zástupců dětí v programu Adopce na dálku® a lidi z okolních komunit prostřednictvím základních vzdělávacích kurzů.

Cílová skupina:

Rodiče dětí zarážených v programu Adopce na dálku® a ostatní lidé z okolí, kteří v minulosti neměli možnost chodit do školy, popřípadě museli školní docházku z nějakého důvodu přerušit.

Realizace projektu:

V obou střediscích projekt probíhá ve spolupráci s místními školami a učiteli. V Solwezi výuka probíhá během týdne v odpoledních/večerních hodinách na základní škole Rodwell Mwepu, kam dospělí docházejí na hodiny. V Mukonchi mission probíhá výuka v sobotu odpoledne v prostorách učebny misie, jsou zapojeni učitelé z místní střední školy a dospělí přicházejí na kurzy do misie. Lekce též zahrnují prevenci  HIV/AIDS, domácího násilí, násilí na dětech apod. Kurzy probíhají nepřetržitě během školních prázdnin a končí zkouškami na konci října/začátku listopadu, kdy lide začínají obdělávat pole, začíná období dešťů.

Zapojte se

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100, variabilní symbol 20800. Děkujeme. 

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Zambii!

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371