Školní systém v Ugandě

aneb malé okénko do školních lavic na rovníku

Školní rok základních, středních a většiny učňovských škol v Ugandě je rozdělen do tří trimestrů následovně:

  • konec ledna – konec dubna
  • konec května – polovina srpna
  • začátek září – začátek prosince

Mezi jednotlivými trimestry jsou přibližně měsíční prázdniny. Velké, zhruba dvouměsíční, prázdniny mají pak studenti na přelomu roku v prosinci a lednu.

Ugandská vláda garantuje základní vzdělání zdarma, nicméně kvalita státních škol je velmi různá, obvykle nižší než u škol soukromých. I přes oficiální neexistenci školních poplatků na státních školách se ke školní docházce vztahuje řada nutných výdajů, které činí vzdělání pro mnohé děti nedostupným (povinná školní uniforma, sešity, obědy, poplatky za zkoušky posledního ročníku ZŠ atd). Každá škola navíc může zavést různé jiné poplatky na pokrytí nutných provozních nákladů. Přestože je tedy oficiálně základní vzdělání bezplatné, v praxi si ho mnoho rodin nemůže dovolit kvůli výdajům, které ho provázejí. Kromě státních škol fungují na úrovni základního školství také mnohé soukromé školy, zakládané obvykle církvemi či komunitami. Jejich úroveň je zpravidla vyšší, což je dáno mimo jiné větší konkurencí mezi školami, způsobem výběru učitelů či menším počtem dětí ve třídách.

Stupně vzdělání

Mateřská škola (Nursery School)

Základní škola (Primary School)

Střední škola (Secondary School)

Praktické vzdělání – učňovské školy

Vyšší vzdělávání

Univerzity

Cílem programu Adopce na dálku® v Ugandě je umožnit co největšímu počtu znevýhodněných dětí dosáhnou praktického vzdělání, které jim pomůže uplatnit se na trhu práce a tak zvýšit životní úroveň nejen sobě samým, ale i svým rodinám a komunitám. I přesto mají každoročně nejlepší studenti zařazení do programu Adopce na dálku® možnost pokračovat ve svých studiích i na univerzitách či dalších institucích vyššího vzdělávání. Konkrétně je pak od roku 2006 vybíráno 4-6 nejlepších studentů (absolventů S6) pro vyšší formy studia. Toto číslo neobsahuje studenty, kteří získají stipendium vládní. Při výběru studentů ze strany partnerské organizace nejsou brány v potaz pouze a výhradně školní výsledky, ale i další faktory jako motivace studentů, jejich schopnost dosahovat vytyčených cílů a chování.

Zkouškové období a dostupnost výsledků

Třída / typ školy

Skládání zkoušek

Dostupnost vysvědčení

 P7

 říjen

 polovina ledna

 S4

 říjen-listopad

 únor

 S6

 říjen-listopad

 březen

 VOC

 říjen-listopad

 březen

 HE

 1. semestr: prosinec
2. semestr: květen

 Certifikát: rok po celkovém dostudování

Vysvětlivky:

  • VOC (Vocational) – studenti učňovských oborů
  • HE (Higher Education) – studenti na vyšších školách a univerzitách

U studentů vyšších a vysokých škol jsou známky ze semestrálních zkoušek pouze vyvěšeny na nástěnce. Obvykle tito studenti nemají výsledky ve formě certifikátu dříve, než skončí svá studia.