Alfabetizační kurzy pro dospělé

Negramotnost velké části populace negativně ovlivňuje ekonomiku cele země, lidé hledají obtížně zaměstnaní ani nevytváří pracovní příležitostí pro druhé. Každý třetí obyvatel Zambie si není schopen přečíst denní tisk natož knihu, místo svého podpisu použije otisk palce, neví, kolik stojí věci na tržišti a nedokáže správně přepočítat vracené drobné. Negramotní rodiče nevidí smysl ve vzdělání svých děti a neposílají je do školy.

Dáváme šanci na vzdělání rodičům dětí zarážených v programu Adopce na dálku® a ostatním lidem z okolí, kteří v minulosti neměli možnost chodit do školy, popřípadě museli školní docházku z nějakého důvodu přerušit.

Alfabetizační kurzy pořádáme v Solwezi a Mukonchi. V obou místech spolupracujeme s místními školami a učiteli. Lekce též zahrnují prevenci  HIV/AIDS, domácího násilí, násilí na dětech apod. Kurzy probíhají nepřetržitě během školních prázdnin a končí zkouškami na konci října/začátku listopadu, kdy lide začínají obdělávat pole, začíná období dešťů.

V Solwezi výuka probíhá během týdne v odpoledních/večerních hodinách na základní škole Rodwell Mwepu, kam dospělí docházejí na hodiny.

V Mukonchi probíhá výuka v sobotu odpoledne v prostorách učebny misie, jsou zapojeni učitelé z místní střední školy a dospělí přicházejí na kurzy do misie.

Podpořte pomoc chudým lidem v Zambii

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Uspořádáme pro školáky osvětovou zdravotní přednášku.
  • Darujeme vesnickým školám počítače a solární panely.
  • Zorganizujeme alfabetizační kurzy pro dospělé.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)