Krejčovská dílna Tumvwanganai

V rurálních oblastech, kde realizujeme své rozvojové projekty, je nutné hledat příležitosti zlepšování životních podmínek žen. Ženy zde čelí limitovanému přístupu ke vzdělání, práci a zdrojům i kulturním bariérám – starají se o domácnost na „plný úvazek“ nebo nemají dostatek dovedností, kterými by mohly uspokojit lokální trh pracovních příležitostí.

Nelze docílit rozvoje kvality života rodin, potravinové soběstačnosti a jejich důrazu na vzdělání potomků bez podpory nezávislosti žen a jejich schopnosti zajistit si příjem.

Projekt navazuje na předchozí fázi, kterou financovala Česká ambasáda v Harare (Zimbabwe) a během níž bylo proškoleno 15 žen.

Na sedmi zakoupených šlapacích šicích strojích proškolíme během prvního roku 20 žen v krejčovských dovednostech. Ženy budou šít školní uniformy pro děti z programu Adopce na dálku®. Zisk z prodeje výrobků umožní nakupovat látky pro další výrobu.

Na sedmi zakoupených šlapacích šicích strojích proškolíme během prvního roku 20 žen v krejčovských dovednostech. Ženy budou šít školní uniformy pro děti z programu Adopce na dálku®. Zisk z prodeje výrobků umožní nakupovat látky pro další výrobu.

Dvě nejlepší ženy z kurzu obdrží po jeho absolvování šicí stroj. Předpokládá se, že založí společnou dílnu, aby mohly živit své rodiny a byly méně závislé na podpoře druhých.

Kromě krejčovského kurzu ženy absolvují i týdenní kurz podnikatelských dovedností, přičemž do kurzu budou vybrány prioritně ty matky, jejichž děti jsou podporovány programem Adopce na dálku®.

Všechny ženy tedy získají celoživotní dovednost a možnost příjmu, díky němuž se sníží míra chudoby i nevzdělanost členů komunity.

Podpořte pomoc chudým lidem v Zambii

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Uspořádáme pro školáky osvětovou zdravotní přednášku.
  • Darujeme vesnickým školám počítače a solární panely.
  • Zorganizujeme alfabetizační kurzy pro dospělé.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)