Krejčovská dílna Tumvwanganai

V rurálních oblastech, kde realizujeme své rozvojové projekty, je nutné hledat příležitosti zlepšování životních podmínek žen. Ženy zde čelí limitovanému přístupu ke vzdělání, práci a zdrojům i kulturním bariérám – starají se o domácnost na „plný úvazek“ nebo nemají dostatek dovedností, kterými by mohly uspokojit lokální trh pracovních příležitostí.

Nelze docílit rozvoje kvality života rodin, potravinové soběstačnosti a jejich důrazu na vzdělání potomků bez podpory nezávislosti žen a jejich schopnosti zajistit si příjem.

Projekt navazuje na předchozí fázi, kterou financovala Česká ambasáda v Harare (Zimbabwe) a během níž bylo proškoleno 15 žen.

Na sedmi zakoupených šlapacích šicích strojích proškolíme během prvního roku 20 žen v krejčovských dovednostech. Ženy budou šít školní uniformy pro děti z programu Adopce na dálku®. Zisk z prodeje výrobků umožní nakupovat látky pro další výrobu.

Na sedmi zakoupených šlapacích šicích strojích proškolíme během prvního roku 20 žen v krejčovských dovednostech. Ženy budou šít školní uniformy pro děti z programu Adopce na dálku®. Zisk z prodeje výrobků umožní nakupovat látky pro další výrobu.

Dvě nejlepší ženy z kurzu obdrží po jeho absolvování šicí stroj. Předpokládá se, že založí společnou dílnu, aby mohly živit své rodiny a byly méně závislé na podpoře druhých.

Kromě krejčovského kurzu ženy absolvují i týdenní kurz podnikatelských dovedností, přičemž do kurzu budou vybrány prioritně ty matky, jejichž děti jsou podporovány programem Adopce na dálku®.

Všechny ženy tedy získají celoživotní dovednost a možnost příjmu, díky němuž se sníží míra chudoby i nevzdělanost členů komunity.

Novinky o pomoci v Zambii

Aktuálně ze Zambie

12. 1. 2023

Z chudého chlapce stavební inženýr: Díky vzdělání jsem jiný člověk

zambie mikrofinancování Aktuálně ze Zambie

11. 9. 2022

226 mikropůjček pomohlo chudým zambijským rodinám rozjet drobné podnikání

Zambie drobné půjčky Aktuálně ze Zambie

5. 10. 2021

Půjčka pomohla obnovit podnikání paní Catherine v Zambii

Aktuálně ze Zambie

4. 9. 2020

Pomoc do Zambie pro 370 chudých rodin: mýdla, potraviny i vitamíny

Podpořte pomoc chudým lidem v Zambii

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Uspořádáme pro školáky osvětovou zdravotní přednášku.
  • Darujeme vesnickým školám počítače a solární panely.
  • Zorganizujeme alfabetizační kurzy pro dospělé.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)