Mikrofinancování

Většina rodičů a zákonných zástupců dětí zařazených v programu Adopce na dálku® nemá vzdělání a tím pádem jsou znevýhodnění na trhu práce. Nemají stabilní zaměstnaní a jsou odkázaní na sezonní zemědělské nebo nekvalifikované práce. To nezajišťuje dostatečný a pravidelný příjem pro jejich domácnosti.

Podle našich zjištění by mnoho rodin rádo začalo s drobným podnikaným, aby všechny jejich dětí mohly chodit pravidelně do školy. Pokud však nemají stálé zaměstnání, účet v bance ani pojištěni, není pro ně možné požádat o drobnou finanční půjčku, která by v řadě případů rozjezd drobného podnikání umožnila.

V roce 2015 jsme uspořádali několik schůzek s rodiči a zákonnými zástupci dětí v programu Adopce na dálku® v Solwezi, kde se měli možnost vyjádřit k navrženému mikrofinančnímu programu. Rodiče tento program uvítali. Zájemci vyplnili formulář, kde uvedli, proč se o půjčku ucházejí a na jaký druh soukromého podnikání ji použiji (rodiče uváděli např. založení stánku na prodej zeleniny na tržišti, nakup a prodej látek, sušených ryb nebo dřevěného uhlí atd.). Po osobních pohovorech se zájemci a dle předem stanovených kritérii a podmínek jsme následně vybrali prvních 30 uchazečů, byl stanoven splátkový kalendář a začátkem února 2016 byly malé finanční půjčky vyplaceny.

Od té doby vybíráme každý rok několik desítek rodin, kterým poskytneme drobnou půjčku a pomůžeme jim s rozjetím podnikání. Většině z nich se daří peníze splatit a příjem udržet.

Novinky o pomoci v Zambii

Zambie drobné půjčky Aktuálně ze Zambie

5. 10. 2021

Půjčka pomohla obnovit podnikání paní Catherine v Zambii

Aktuálně ze Zambie

4. 9. 2020

Pomoc do Zambie pro 370 chudých rodin: mýdla, potraviny i vitamíny

Mezi “adoptovanými” dětmi v Zambii se rodí technický talent. Sarah má na kontě další vítězství Aktuálně ze Zambie

22. 1. 2019

Mezi „adoptovanými” dětmi v Zambii se rodí technický talent. Sarah má na kontě další vítězství

Zambie: Mikrofinancování pomohlo panu Charlesovi. Charita podpoří dalších 30 rodin Aktuálně ze Zambie

30. 10. 2018

Zambie: Mikrofinancování pomohlo panu Charlesovi. Charita podpoří dalších 30 rodin

Podpořte pomoc chudým lidem v Zambii

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Uspořádáme pro školáky osvětovou zdravotní přednášku.
  • Darujeme vesnickým školám počítače a solární panely.
  • Zorganizujeme alfabetizační kurzy pro dospělé.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)