Mikrofinancování

Většina rodičů a zákonných zástupců dětí zařazených v programu Adopce na dálku® nemá vzdělání a tím pádem jsou znevýhodnění na trhu práce. Nemají stabilní zaměstnaní a jsou odkázaní na sezonní zemědělské nebo nekvalifikované práce. To nezajišťuje dostatečný a pravidelný příjem pro jejich domácnosti.

Podle našich zjištění by mnoho rodin rádo začalo s drobným podnikaným, aby všechny jejich dětí mohly chodit pravidelně do školy. Pokud však nemají stálé zaměstnání, účet v bance ani pojištěni, není pro ně možné požádat o drobnou finanční půjčku, která by v řadě případů rozjezd drobného podnikání umožnila.

V roce 2015 jsme uspořádali několik schůzek s rodiči a zákonnými zástupci dětí v programu Adopce na dálku® v Solwezi, kde se měli možnost vyjádřit k navrženému mikrofinančnímu programu. Rodiče tento program uvítali. Zájemci vyplnili formulář, kde uvedli, proč se o půjčku ucházejí a na jaký druh soukromého podnikání ji použiji (rodiče uváděli např. založení stánku na prodej zeleniny na tržišti, nakup a prodej látek, sušených ryb nebo dřevěného uhlí atd.). Po osobních pohovorech se zájemci a dle předem stanovených kritérii a podmínek jsme následně vybrali prvních 30 uchazečů, byl stanoven splátkový kalendář a začátkem února 2016 byly malé finanční půjčky vyplaceny.

Od té doby vybíráme každý rok několik desítek rodin, kterým poskytneme drobnou půjčku a pomůžeme jim s rozjetím podnikání. Většině z nich se daří peníze splatit a příjem udržet.

Novinky o pomoci v Zambii

Aktuálně ze Zambie

12. 1. 2023

Z chudého chlapce stavební inženýr: Díky vzdělání jsem jiný člověk

zambie mikrofinancování Aktuálně ze Zambie

11. 9. 2022

226 mikropůjček pomohlo chudým zambijským rodinám rozjet drobné podnikání

Zambie drobné půjčky Aktuálně ze Zambie

5. 10. 2021

Půjčka pomohla obnovit podnikání paní Catherine v Zambii

Aktuálně ze Zambie

4. 9. 2020

Pomoc do Zambie pro 370 chudých rodin: mýdla, potraviny i vitamíny

Podpořte pomoc chudým lidem v Zambii

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Uspořádáme pro školáky osvětovou zdravotní přednášku.
  • Darujeme vesnickým školám počítače a solární panely.
  • Zorganizujeme alfabetizační kurzy pro dospělé.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)