Vybavení počítačových učeben

Propastný rozdíl v úrovni ekonomického i sociálního rozvoje mezi státy rozvinutými a rozvojovými je patrný v mnoha oblastech. Jedním z nich je také tzv. problém „digital divide“, který lze stručně charakterizovat jako rozdíl mezi těmi, kteří mají přístup k informačním a komunikačním technologiím a umí je využívat, a těmi, kteří k nim z jakýchkoliv důvodů přístup nemají a jsou tak vyloučeni z výhod, jež informační společnost přináší.

Založili jsme již 4 počítačové učebny na základních a středních školách. Naším cílem je zvýšit počítačovou gramotnost a zkvalitnit podmínky ke vzdělání v odlehlých vesnických oblastech, aby bylo místní mládeži umožněno lépe se uplatnit na trhu práce a zvyšovat tak životní úroveň v oblasti.

Podpořte pomoc chudým lidem v Zambii

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Uspořádáme pro školáky osvětovou zdravotní přednášku.
  • Darujeme vesnickým školám počítače a solární panely.
  • Zorganizujeme alfabetizační kurzy pro dospělé.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)