Školní systém v Zambii

Školní rok je na většině základních, středních a učňovských školách rozdělen do tří trimestrů:

  • počátek ledna – počátek dubna
  • počátek května – počátek srpna
  • počátek září – počátek prosince

Mezi jednotlivými trimestry jsou přibližně měsíční prázdniny. Hlavní, zhruba dvouměsíční, mají pak studenti na přelomu roku:

Ačkoliv vláda v Zambii zavedla bezplatné základní vzdělání na státních školách, v praxi si ho mnoho rodin nemůže dovolit kvůli výdajům, které ho provázejí: hradí se školní uniformy, obědy, pomůcky a rodiče přispívají i na další projekty školy (rekonstrukce školy, různě sportovní či kulturní akce atd.).

Stupně vzdělání

Mateřská škola

Základní škola

Střední škola

Praktické vzdělání – učňovské školy

Vyšší vzdělání

Cílem programu Adopce na dálku® v Zambii je umožnit co největšímu počtu znevýhodněných dětí dosáhnout praktického vzdělání, které jim pomůže uplatnit se na trhu práce a tak zvýšit životní úroveň nejen sobě samým, ale i svým rodinám a komunitám.. Každé dítě má šanci dokončit vzdělání s určitou specializací, která mu dává vysoké šance na uplatnění na trhu práce.

Pohled do škol

Ve školách učí místní učitelé podle tamních osnov. Ve třídách je obvykle 50–60 dětí. Občas je mezi nimi podstatný věkový rozdíl, neboť některé z nich z důvodu nedostatku peněz začaly školní docházku později a mnoho z nich také muselo školu i několikrát přerušit, proto jsou mnohem starší než odpovídá jejich zařazení do daného ročníku.

To bývá případem i dětí registrovaných do našeho programu. Není tedy výjimkou, že šestnáctileté dítě je ještě v 7. třídě základní školy apod. Na konci každého roku dostávají děti vysvědčení (Annual Progress Report – APR). Sociální pracovník programu Adopce na dálku® na výsledky dětí dohlíží, v případě špatného prospěchu spolupracuje s rodinou, popř. zajistí dítěti občasné doučování. Tímto pravidlem chceme děti motivovat k lepším výsledkům a lepšímu pracovnímu uplatnění v budoucnosti.

Zkouškové období a dostupnost výsledků

 Třída / typ školy

 Skládaní zkoušek

 Dostupnost APR

 G7, G9, G12

 říjen – listopad

 leden – únor