Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

23. benefiční koncert zaplnil Smetanovu síň Obecního domu

23. benefiční koncert zaplnil Smetanovu síň Obecního domu

Obecní dům v Praze dnes hostil 23. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha. Podpoří Českou nemocnici v Ugandě. Plná Smetanova síň vyslechla Janáčkovu Glagolskou mši v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a Českého filharmonického sboru Brno.

V úvodu koncertu posluchače přivítal P. Stanislaw Gora, prezident Arcidiecézní charity Praha. Biskup Václav Malý sdílel svou zkušenost z návštěvy České nemocnice v Ugandě. Popsal, jak nemocnice pracuje ve prospěch nejchudších obyvatel kraje Buikwe. Petr Polívka, vedoucí mise Arcidiecézní charity Praha v Ugandě pak připomněl i další rozvojové projekty Charity v Ugandě a vzpomněl na období před 17 lety, kdy stál v čele Symfonického orchestru hl. m. Prahy. Kardinál Dominik Duka osobně pozdravil posluchače koncertu a popřál charitnímu dílu hodně úspěchů a Božího požehnání.

Na koncertě zazněla díla Antonína Dvořáka a Ottorina Respighiho. Jako sólisté se představili Josef a Petr Špačkovi, kteří si od publika vysloužili dlouhotrvající potlesk. V závěru první části koncertu pak bratři Špačkové provedli Passacaglii pro housle a violloncello od Johana Halvorsena, která měla u publika nebývalý ohlas.

Vrcholem koncertu byla Janáčkova Glagolská mše v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK  vedeném Janem Kučerou a Českého filharmonického sboru Brno se sbormistrem Petrem Fialou. Dirigent Jan Kučera po koncertě řekl: "Děkuji za pozvání na koncert Arcidiecézní charity a možnost provést krásné Janáčkovo dílo. Byla to pro mně velká čest a fakt, že šlo o akci pro dobrou věc, mě těší dvojnásob."

Benefiční koncert se konal pod záštitou kardinála Dominika Duky a navštívila ho řada významných osobností, mezi nimiž byli apoštolský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza, kardinál Miloslav Vlk, biskup Václav Malý, ministryně spravedlnosti Helena Válková, velvyslanci Itálie, Lucemburska, Peru, Mexika, Iráku, Bosny a Hercegoviny, Japonska, Filipín a Suverénního řádu maltézských rytířů, dále poslanci Parlamentu ČR a zástupci státní správy a samosprávy.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371