Obdarujte o Vánocích

nejen své blízké, ale i neznámé týrané. Obracíme se na vás s prosbou o dárek pro oběti domácího násilí.

Více...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Práce, která má smysl

Hledáte-li stabilní zaměstnání, zázemí silné organiace a práci, která má smysl, přidejte se k nám!

Více...

Charitní síť ve světě

Arcidiecézní charita Praha je součástí celosvětové sítě Caritas Internationalis zastřešující 164 národních charit, které působí ve více než 200 zemích světa. Charitní organizace je tak jednou z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby a nastolení spravedlivější společnosti.

Caritas Internationalis se angažuje zejména při humanitárních krizích, v oblasti udržitelného rozvoje a při mezinárodních konfliktech, kde prosazuje mírová urovnání.

Caritas Internationalis se vnitřně organizuje do sedmi celků rozdělených podle geografického hlediska: Caritas Afrika, Caritas Asie, Caritas Evropa, Caritas Latinská Amerika, Caritas Oceánie, Caritas Severní Amerika a Caritas MONA (Střední východ a severní Afrika). Rozčlenění usnadňuje vzájemnou spolupráci národních charit, které se často v daných regionech potýkají s podobnými problémy a podmínkami pro svoji práci.

Charitní síť v České republice   

DCH Litoměřice DCH Hradec Králové DCH ostravsko-opavskáACH Olomouc DCH BrnoDCH České BudějoviceDCH PlzeňACH Praha

Národním střediskem Charity v naší zemi je Charita Česká republika. V roce 1995 byla přijata za řádného člena Caritas Internationalis. Charita Česká republika sdružuje šest diecézních a dvě arcidiecézní charity (Arcidiecézní charita Praha, Arcidiecézní charita Olomouc, Diecézní charita Brno, Diecézní charita České Budějovice, Diecézní charita Litoměřice, Diecézní charita Hradec Králové, Diecézní charita Plzeň, Diecézní charita Ostravsko-opavská). V každé (arci)diecézi působí další složky Charitní sítě: farní, oblastní nebo městské charity – celkem jich v České republice funguje více než tři sta padesát. Na všech svých úrovních provozuje Charita v ČR více než 500 sociálních a zdravotních služeb, zaměstnává více než 6 600 pracovníků, spolupracuje s více než 50 tisíci dobrovolníky a ročně její služby pomohou na 200 tisícům klientů. Charita Česká republika je tak prostřednictvím všech svých složek největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb u nás.  

 

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371