10 nových studní v Ugandě zajistí čistou vodu pro 8000 lidí

14. 3. 2024

10 nových studní v Ugandě zajistí čistou vodu pro 8000 lidí

Přístup k čisté vodě je základní lidskou potřebou, která v Ugandě zdaleka není samozřejmostí. Díky štědrosti českých dárců se ale situace v několika ugandských komunitách žijících kolem Viktoriina jezera mění k lepšímu.

Nově vybudovaných 10 studní s pitnou vodou usnadní život více než 8 000 lidem. Studny byly umístěny strategicky s ohledem na dostupnost podzemní vody a maximální dosah pro co nejvíce lidí. „Čistou vodu může nyní využívat 1 350 domácností a 4 školy,“ upřesňuje vedoucí charitní ugandské mise Grace Mboizi. Celkové náklady na projekt dosáhly 1,6 milionů korun.

Zdraví a vzdělání na prvním místě

Jedna z nových studní se nachází ve vesnici Lugasa. Její starosta zdůraznil důležitost nového zdroje pitné vody: „Lugasa je vesnice, která má více než 1000 obyvatel a která měla ještě donedávna pouze jeden zdroj pitné vody, vzdálený 1,5 km od vesnice. Zvláště v období dešťů byl k němu obtížný přístup.“

Starosta vesnice Masaba vyjádřil poděkování: „Jsme moc vděční za tuto pomoc naší komunitě. Vyvrtání studny vyřeší mnoho problémů – docházení dlouhých vzdáleností, nutnost přecházet riziková místa, nemoci způsobené pitím znečištěné vody.“

Právě nemoci způsobené kontaminovanou vodou jsou v Ugandě problémem jak u dětí, tak u dospělé populace. Gastrointestinální onemocnění mívají nezřídka tragické následky. Odhaduje se, že přibližně polovina Uganďanů nemá přístup k pitné vodě. Zdravotní problémy způsobují absenci dětí ve školách a negativně ovlivňují i produktivitu práce.

Nošením vody již nemusí trávit dlouhé hodiny

Starost o vodu v Ugandě většinou připadá na děti, dívky a ženy. Pokud žijí na venkově, stráví každý den nošením vody i několik hodin. Mnohdy provází cesty za vodou s objemnými plastovými kanystry na hlavě i nepříjemná rizika, jak upozorňuje Grace Mboizi: „Ženy jsou vystaveny riziku napadení a znásilnění.“

Arcidiecézní charita Praha vnímá zajištění přístupu k čisté vodě jako dlouhodobou prioritu. V roce 2021 vybudovala 15 studní a v roce 2023-2024 na tento projekt navázala dalšími 10. Charita tak rozšiřuje síť vodních zdrojů v oblasti a pomáhá zlepšovat životy tisíců Uganďanů.

10 oblastí v blízkosti Viktoriina jezera s novým přístupem k čisté vodě

1

Základní škola BULONDO (ostrov Buvuma)
Studna stojí na pozemku místní školy, kterou navštěvuje 600 studentů. Pro vodu chodí i obyvatelé 80 domků v okolí školy.

2

Vesnice NAMUNYOLO (ostrov Buvuma)
Vodu z vrtaného vrtu získává přibližně 120 domácností vesnice Namunyolo, která leží na ostrově Buvuma.

3

Vesnice GALAMU (ostrov Buvuma)
Slumovou zástavbu vesnice Galamu obývají převážně rybáři. Dříve využívali kontaminovanou vodu z Viktoriina jezera. Novou studnu užívá 100 domácností.

4

Základní škola NTUNDA
Vrt byl umístěn na pozemek školy, kam dochází 620 dětí. Zdrojem vody je nyní i pro 62 domácností v okolí.

5

Vesnice BUJATA / NYENGA
Studnu využívá 300 domácností, které dříve chodily pro vodu k velmi vzdálenému a znečištěnému zdroji vody.

6

Vesnice BUYANIRWA
Vodu z vrtané studny získalo přibližně 100 domácností.

7

Základní škola KYEBANDO
Škola, kterou navštěvuje bezmála 1000 žáků, neměla doposud bezpečný zdroj vody. V blízkosti školy žije 80 domácností.

8

Vesnice LUGASA
Z nového vodního zdroje se těší 250 domácností i děti z místní školy.

9

Vesnice KYAMPOLOGOMA
V této vesnici žije 80 rodin a stejně jako v předchozích obcích žije řada „adoptovaných“ dětí, jejichž vzdělání podporují čeští dárci.

10

Vesnice KALEGA / MASAABA
Z vrtu má užitek kolem 180 domácností. Ve všech zmíněných venkovských oblastech žije velká část lidí pod hranicí chudoby.

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Zajistíme lidem přístup k pitné vodě.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Aktuálně z Ugandy

1. 2. 2024

Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě

Aktuálně z Ugandy

11. 1. 2024

„Adoptovaný“ Gordon z Ugandy se stal učitelem. Cílevědomý muž pomáhá druhým