226 mikropůjček pomohlo chudým zambijským rodinám rozjet drobné podnikání

226 mikropůjček pomohlo chudým zambijským rodinám rozjet drobné podnikání

Většina rodičů dětí z programu Adopce na dálku® nemá vzdělání a stabilní zaměstnaní. Jsou odkázaní na málo placené sezonní zemědělské nebo nekvalifikované práce. V posledních dvou letech poznamenaných pandemií koronaviru se jejich ekonomická situace ještě zhoršila.

Chudoba ovlivňuje každý aspekt života. Domácnosti chybí peníze na kvalitní stravu, zdravotní péči či vzdělání dětí. Ty pak, až vyrostou, získají bez kvalifikace jen málo placenou námezdní práci. Kruh chudoby se uzavírá.

Proto jsme se v Zambii kromě podpory vzdělání zaměřili i na pomoc začínajícím živnostníkům. Od roku 2016 mohou rodiče „adoptovaných“ dětí požádat o půjčku na rozjezd drobného podnikání. Mohou začít pěstovat zeleninu, smažit koblížky či vyrábět jiný produkt. Mohou si zřídit stánek na tržišti a prodávat drogerii, látky a oděvy nebo dřevěné uhlí.

Díky půjčce od Charity jsem začala pěstovat zeleninu, kterou prodávám na místním tržišti a do školní kuchyně. U pozemku je malá vodní nádrž a díky tomu máme i během období sucha vodu na zalévání. Každé ráno vstávám před pátou hodinou, můj den začíná zaléváním. A stejně tak i končí. Jsem šťastná, že nyní se dokážeme postarat o našich šest dětí. Děkuji vám za pomoc!

Cecilia Chisanga Mwila, maminka „adoptované“ studentky

Mikroúvěr jako cesta z chudoby

Z výdělku rodina postupně, obvykle během šesti měsíců, půjčku splatí. Většině z nich se to podaří. „Náš mikrofinanční program je úspěšný díky tomu, že pečlivě vybíráme a motivujeme uchazeče, kteří mají pro podnikání předpoklady,“ vysvětluje Aleš Vacek, vedoucí charitní zambijské mise. „Rodiče musí mít již určité návyky a zkušenosti, aby svoje podnikání dokázali udržet.“

Prvních 30 uchazečů bylo vybráno před osmi lety v Solwezi. „Program byl natolik úspěšný, že téměř polovina z nich získala půjčku opakovaně a díky tomu svou živnost dále rozšířila. Stačilo jim dát prvotní impuls. Dá se říct, že díky této šanci se rodiny dokázaly vymanit z chudoby.“

Šance pro všechny rodiče „adoptovaných“ dětí

V době pandemie bylo poskytování mikropůjček pozastaveno. Nyní je opět v plném proudu. A to nejen v Solwezi, ale i v dalších dvou centrech, kde funguje program Adopce na dálku®, v Mukonchi a Mpanshye. Šanci na získání podpory již mají rodiče všech dětí, které v Zambii čeští dárci podporují.

„V Mukonchi jsme vloni spustili první kolo s dvaceti uchazeči, v Mpanshye druhé, protože z šesti žen, které se zúčastnily kola prvního, mělo pět zájem půjčku zopakovat. Připojilo se i 15 nových živnostníků. Zajímavé je, že drtivou většinu uchazečů tvoří ženy,“ přibližuje Aleš Vacek.

Arcidiecézní charita Praha poskytla chudým rodinám v Zambii už 226 drobných půjček. „Šance je nadále otevřena pro další zájemce. Jsme připraveni pomoci i úspěšným podnikatelům, kteří chtějí svůj podnik rozvíjet. Při opakovaných půjčkách jsme se rozhodli navýšit možnou výši půjčky, aby pomoc byla co nejefektivnější,“ vypočítává další plány Aleš Vacek.

Během uplynulého léta splatilo 70 živnostníků své drobné úvěry. Podařilo se jim to díky těmto výdělečným aktivitám:

 • Prodej vlastní zemědělské produkce
 • Výroba a/nebo prodej potravinářských výrobků
 • Výroba a/nebo prodej oblečení a bot
 • Obchod s drogerií
 • Obchod s dřevěným uhlím
 • Chov a prodej drůbeže
 • Kadeřnictví
Zambie mikrofinancování

Mikrofinancování jako jeden z nástrojů rozvojové pomoci chudým lidem pomohl rozšířit bangladéšský profesor ekonomie Muhammad Yunus, který v roce 1974 poskytl první mikroúvěr a později založil Gremeen Bank – banku specializující se na mikropůjčky jako nástroj řešení chudoby. Muhammad Yunus byl v roce 2006 oceněn Nobelovou cenou za mír a za boj proti chudobě.

Principem mikropůjček je zpřístupnění drobných úvěrů chudým lidem, pro které jsou běžné finanční služby nedostupné (negramotnost, nemožnost ručit). Půjčky lidem slouží k investicím do činností, které generují příjem, a díky tomu existuje velký podíl těch, kteří jsou schopni půjčky splácet.

Podpořte pomoc chudým lidem v Zambii

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

 • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
 • Uspořádáme pro školáky osvětovou zdravotní přednášku.
 • Darujeme vesnickým školám počítače a solární panely.
 • Zorganizujeme alfabetizační kurzy pro dospělé.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity