30. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha vybízí k pomoci lidem v nouzi

23. 9. 2022

30. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha vybízí k pomoci lidem v nouzi

Benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha konaný tradičně 31. října ve Smetanově síni Obecního domu je oslavou lidské solidarity. Pomoc bližním, kteří jsou v nouzi, přivádí každoročně do největší koncertní síně v Praze více než tisícovku lidí dobré vůle.

Letošní 30. ročník přichází v době, která je naplněna nejistotou a obavami z budoucnosti. Na Charitu se obrací o pomoc stále více lidí, kteří se ocitají v nouzi. Charita jim poskytuje humanitární, sociální i právní pomoc. Přispěje k tomu i výtěžek koncertu. 100 % z ceny vstupného je totiž příspěvkem na veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha na pomoc lidem v tíživé životní situaci.

Hudba, která přináší naději

Koncert uvede televizní moderátor Vladimír Kořen. Partnery koncertu jsou i letos přední česká hudební tělesa: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Braunera a Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy.

V první části koncertu přednese Český filharmonický sbor Brno duchovní skladby Bohuslava Matěje Černohorského (Laudetur Jusus Christus), Antona Brucknera (výběr z Duchovních motet) a Leoše Janáčka (Otčenáš). „První část koncertu je modlitbou k Bohu a vyjádřením vděčnosti za solidaritu mezi lidmi, která je zvláště v dnešní době nesmírně důležitá,“ vysvětluje Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Zatímco první část koncertu naplní meditativní hudba, která nachází zdroj naděje v Boží přítomnosti a milosti, druhá část koncertu reflektuje aktuální celospolečenské události. Finále Beethovenovy 9. symfonie s velkolepou Ódou na radost zařazuje Charita na program koncertu v období předsednictví České republiky v Evropské unii. „Solidarita mezi státy, nejen v rámci Evropy, může být dalším zdrojem naděje na překonání výzev současnosti,“ připomíná Jaroslav Němec, pod jehož vedením rozvinula pražská Charita rozsáhlé rozvojové programy v nejchudších zemích světa.

Cena Arcidiecézní charity Praha

Během jubilejní benefice bude oceněna osobnost, která mimořádně přispěla k naplnění poslání Charity. Cenu převezme z rukou primase českého a arcibiskupa pražského Jana Graubnera, který převzal záštitu nad benefičním koncertem.

Chci objednat vstupenky

Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel, zašlete, prosíme, finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky na podporu Arcidiecézní charity Praha:

749986/5500, variabilní symbol 10 2022.

Děkujeme!

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Pomoc seniorům

22. 4. 2024

Arcibiskup Jan Graubner vyjádřil podporu plánované rekonstrukce Domova sv. Václava

Aktuálně ze sociálních služeb

13. 4. 2024

Sbírka potravin: V 11 supermarketech nám lidé věnovali 5 332 kg potravin pro potřebné

Pomoc rodinám v nouzi

10. 4. 2024

„Sociální automobil“ pomůže Azylovému domu v Brandýse nad Labem

Pomoc seniorům

2. 4. 2024

Potřebujeme vaši pomoc. Grant otevřel cestu k rekonstrukci Domova sv. Václava