31. benefiční koncert rozdával radost, pomoc a souznění

1. 11. 2023

31. benefiční koncert rozdával radost, pomoc a souznění

Poslední říjnový večer ve Smetanově síni Obecního domu patřil již tradičně benefičnímu koncertu Arcidiecézní charity Praha. Letos se konal už po jednatřicáté. „Je to večer, kdy se naše srdce otevírají a kdy se spojujeme ve prospěch společné mise – přinést naději do života lidí, kteří se ocitají v těžké životní situaci a kteří nacházejí pomoc v sociálních službách Charity,“ uvedl ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. 100% z ceny vstupného je příspěvkem na veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha na pomoc lidem v tíživé životní situaci.

Na téma sbírek hovořil v úvodním slovu moderátor večera Vladimír Kořen: „Není sbírka jako sbírka,“ zdůraznil a připomněl, že Obecní dům hostí v těchto dnech neobvyklou sbírku, sbírku nejcennějších známek světa. Jako filatelista ocenil její výjimečnost. Vzácné známky jsou k vidění pouze po sedm dní, poté musí být z důvodu ochrany uloženy do tmy. „Naproti tomu sbírky, které pořádá Charita, se světla nebojí. Jsou samy světlem. Světlem, které rozdává radost, pomoc a souznění.“

Duchovním otcem jedné z takových sbírek je otec arcibiskup Jan Graubner, který stál u zrodu Tříkrálové sbírky. Na slavnostním večeru poděkoval všem, kteří v Charitě pracují i těm, kteří ji podporují. „Přál bych si, abychom dál měnili myšlení ve společnosti. Jsme totiž v pokušení hledět sami na sebe a právě Charita nás vede k tomu, abychom měli otevřené oči k potřebným a abychom se každý dle svých možností a schopností zapojili do pomoci. Protože kvalita společnosti se hodnotí podle toho, jak se umí postarat o ty nejpotřebnější,“ uvedl otec arcibiskup.

Vladimír Kořen poté přivítal další vzácné hosty: apoštolského nuncia Jude Thaddeuse Okolo, jeho excelenci emeritního biskupa pražského Karla Herbsta, 1. místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Věru Kovářovou, rektorku Univerzity Karlovy Miladu Králíčkovou, náměstkyni primátora hl. m. Prahy Alexandru Udženiu a další čestné hosty, dárce a spolupracovníky pražské Charity.

Benefiční galakoncert by nebylo možné uskutečnit bez podpory výjimečných institucí, kterými jsou Obecní dům a Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. „Velmi si dlouholeté spolupráce s těmito prestižními partnery vážíme,“ uvedl Jaroslav Němec. „Obecní dům oplývá bohatou historií a architektonickou krásou a jeho sály rezonují hudbou, uměním a kulturou. Jsme nadšeni, že můžeme využít tuto nádhernou kulisu pro náš dnešní koncert.“

Smetanovu síň rozezněla Dvořákova Symfonie č. 9 „Z nového světa“ v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Braunera. „Jejich excelence a vášeň pro hudbu jsou nakažlivé a my jsme poctěni, že s námi sdílejí svůj hudební talent,“ poděkoval Jaroslav Němec.

Perličkou večera bylo vystoupení Českého chlapeckého sboru Boni pueri pod vedením sbormistra Marka Štilce a za klavírního doprovodu Vartana Agopiana. Publikum okouzlili pestrým repertoárem skladeb a působivou choreografií.

31. benefiční koncert byl povznášejícím zážitkem. V hlavní roli byla nejen krásná hudba, ale i lidská solidarita s potřebnými. Pokud jste se koncertu nemohli zúčastnit a chtěli byste podpořit jeho účel, můžete zaslat dar na sbírkový účet Arcidiecézní charity Praha 749986/5500, variabilní symbol 10 2023.

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Pomoc seniorům

22. 7. 2024

Lidé s Alzheimerovou chorobou prožívají v domově aktivní a naplněný život

Aktuálně ze sociálních služeb

15. 7. 2024

Výroční zpráva 2023: Charita pomohla více než 32 tisícům lidí

Pomoc seniorům

8. 7. 2024

Senioři nepřijdou během rekonstrukce o hlavní přednosti domova

29. benefiční koncert (5) Aktuálně ze sociálních služeb

3. 7. 2024

32. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha oslaví Rok české hudby