7 důvodů pro mimosoudní řešení sporů mezi rodiči

21. 3. 2019

7 důvodů pro mimosoudní řešení sporů mezi rodiči

Poradna Magdala pomáhá rodinám stabilizovat jejich situaci, která je rozkolísaná po rozvodu nebo rozchodu rodičů. Je to dlouhodobý a stresující proces, který působí na všechny zúčastněné, děti nevyjímaje. Bohužel většina rodičů přichází do Poradny až v porozvodovém období, kdy se nejsou schopni domluvit na rodinném uspořádání. Přitom včasné mimosoudní řešení sporů je v praxi pro všechny strany zdaleka nejvýhodnější.

Stále u nás převažuje přesvědčení, že když se nemůžeme domluvit, předáme svůj spor do rukou právníků a soudu. Právní zástupce ale hájí zájmy svého klienta a nebere ohled na „odpůrce“. Během soudního jednání také musíme veřejně předkládat svoje stanoviska proti druhému a líčit ho v černých barvách. Nepřátelství v rodině se tak stupňuje a roztáčí se kolo vzájemného osočování a obhajování. V Poradně podporujeme rodiče ke vzájemné komunikaci, jejímž výsledkem je dohoda v zájmu dětí.

Poradna pomáhá rodičům komunikovat mezi sebou konstruktivním způsobem tak, aby se věnovali současným problémům a již se příliš nevraceli do minulosti. Snadněji se to řekne, ale hůře „vykoná“. Rodiče jsou plni hořkosti a zklamání, protože pokusy o obnovení vztahu již vzdali a delší dobu k sobě nehledali cestu.

V mimosoudním řešení sporů oproti soudním procesům nacházíme mnoho výhod:

  1. Rodiče si zachovávají soukromí v osobních a rodinných záležitostech.
  2. Účastníci sporu pracují na dohodě vlastními silami a přebírají za ni zodpovědnost. To zvyšuje šanci na jejím dodržování. Zároveň je i posilována úcta a důstojnost každého rodiče. Rodič se tak necítí bezmocně, že někdo úplně cizí rozhoduje o tom, jak často se bude stýkat se svým dítětem.
  3. Konflikt mezi rodiči se zmírňuje. V poradně je prostor pro práci s emocemi, které vždy konflikt provází. Když emoce popíšeme a uznáme, mohou ustoupit do pozadí a obnoví se racionální uvažování a konání.
  4. Nikdo se necítí jako poražený. Pracovník navrhuje různé cesty, jak spor vyřešit s maximálním ziskem pro obě strany.
  5. Rodiče si mohou některé varianty porozvodového uspořádání vyzkoušet „nanečisto“, než dojde ke konečnému rozhodnutí. Zrovna tak jej mohou flexibilně měnit podle aktuálních potřeb dětí.
  6. Doba mimosoudního řešení sporu, je neskonale kratší. Řešení sporů soudní cestou trvá zpravidla několik měsíců i let.
  7. Vstupování státu do rodinného života je minimální a finančně méně nákladné.

„Přála bych si, aby stále více rodin přicházelo do poradny ve chvíli, kdy ještě nejsou jejich vztahy nenávratně pryč a na jejich obnově lze pracovat. A i když to již není možné, aby rodiny mohly projít rozvodem bez zbytečných šrámů na duši. Máme naději, že komunikaci mezi rodiči lze obnovit. Neházejte flintu do žita!“

autorkou článku je Mgr. Silvie Ročovská,
pracovnice Poradny Magdala a
služby Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda

Kontakt pro zájemce o službu:

E-mail: rodinnaporadna.magdala@praha.charita.cz, tel.: 603 588 440.

MPSVMagistrát hl. m. PrahySlužbu Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda můžeme poskytovat díky podpoře MHMP a MPSV.

Související články

7 důvodů pro mimosoudní řešení sporů mezi rodiči Poradna Magdala - služby v gesci sociálně právní ochrany dětí

31. 7. 2018

Příběh z Poradny Magdala: Úraz dcery přiměl rodiče překonat partnerský konflikt

Asistovaná setkávání v Poradně Magdala: Na co se rodiče nejčastěji ptají Poradna Magdala - služby v gesci sociálně právní ochrany dětí

4. 6. 2018

Asistovaná setkávání v Poradně Magdala: Na co se rodiče nejčastěji ptají

Pěstouni touží dát dětem hezké dětství. S odborníky se radili, jak být dobrými rodiči Poradna Magdala - služby v gesci sociálně právní ochrany dětí

7. 10. 2016

Pěstouni touží dát dětem hezké dětství. S odborníky se radili, jak být dobrými rodiči