Adopce na dálku pomáhá v Albánii

8. 12. 2020

Adopce na dálku pomáhá v Albánii

Arcidiecézní charita Praha se stala partnerem pražského arcibiskupství v podpoře vysokoškolských studentek v Albánii, které by nemohly z finančních důvodů studovat.

Patronát nad projektem v Albánii převzal biskup Zdenek Wasserbauer. Ten při svých cestách do apoštolské administratury jižní Albánie upozornil na problémy místní katolické komunity. Místní biskup Mons. Giovanni Peragine vytipoval v křesťanské komunitě pět mladých dívek, které byly přijaty k vysokoškolskému studiu, ale nemohou z finančních důvodů ve vzdělávání pokračovat.

Ročně potřebuje každá ze studentek příspěvek ve výši 1000 EUR na zaplacení:

  • zápisu ke studiu,
  • učebnic,
  • učebních pomůcek,
  • části nákladů na bydlení a
  • dopravu.

Dárci mohou studium podpořit jakoukoli částkou na bankovní účet 749011/0100, variabilní symbol 20300 (společný fond na všechny studentky). Studentky o sobě budou dávat vědět – na konci školního roku popíšou, jak se jim studijně dařilo, takže dárci budou mít průběžné informace.

Paola je osmnáctiletá dívka, druhá ze tří sester. Matka pracuje v továrně a její plat je jediným jistým příjmem rodiny. Její otec pracuje jako námezdní dělník a často je bez práce. S rodinou žije ještě babička z otcovy strany. Dívka by se ráda stala zdravotní sestrou. Rodina její studia nemůže finančně podporovat; proto se obrátila na biskupa Giovanniho s žádostí o pomoc s ubytováním ve městě Valona, s výdaji za cestu, univerzitní poplatky a knihy. V naději, že se její sen bude moci uskutečnit.

Paola a Xhulja jsou sestry. Po dokončení střední školy nepokračovala Xhulja ve studiích kvůli nepříznivé ekonomické situaci v rodině. Pomáhala doma a pracovala jako prodavačka v supermarketu. Jejím přáním je sloužit jako zdravotní sestra ve svém kraji blízko své rodiny a křesťanské komunity. Cítí, že díky studiu může mít naději na lepší budoucnost a důstojnost trvalé práce.

Manushaqe pochází z vesnice v hornaté oblasti na úpatí hory Tomor. Kvůli velkým ekonomickým problémům se v roce 2002 celá rodina přestěhovala do města Berat. Rodiče mají tři děti, z nichž první, Erand, je postižený a už roky navštěvuje stacionář otevřený misiemi. S rodinou žijí prarodiče z otcovy strany. Manushaqe je první ze své rodiny, kdo chce vystudovat univerzitu. Jejím vysněným povoláním je porodní asistentka.

Gerta má přání vystudovat ekonomickou fakultu, i když ví, že to je neuskutečnitelný sen kvůli ekonomickým těžkostem. Když bylo Gertě 5 let, byl její matce zjištěn nádor na dolní končetině, a aby ji zachránili, museli jí nohu amputovat. Rodina se následně přestěhovala do města, aby byla blíže zdravotní péči. Mamince byly před třemi lety zjištěny metastázy na vnitřních orgánech. S velkými bolestmi a námahou podstoupila chemoterapii. Nemoci na podzim loňského roku podlehla.

Marie žije se svou matkou a dvanáctiletým bratrem ve vesnici dvacet minut od města Valona. Jejich otec je opustil, když byli ještě malí. Matka dojíždí do Valony za prací, s dětmi se vídá až pozdě večer. Marie navštěvovala gymnázium a jejím přáním je studovat fakultu politických věd v Tiraně. Bez finanční podpory dárců si rodina studia nemůže dovolit.

Podpořte Adopce na dálku v Albánii

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

Zaplatíme vysokoškolákům ze sociálně slabých rodin náklady spojené se studiem (zápis ke studiu, učebnice a učební pomůcky, část nákladů na bydlení a dopravu).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Albánie

1. 8. 2022

Zdravotní sestra, porodní asistentka či politoložka. Albánské dívky si plní svůj sen díky českým dárcům

Aktuálně z Albánie

8. 3. 2022

Studentky z Albánie mají za sebou další náročné zkouškové období

Albánie Aktuálně z Albánie

18. 9. 2021

První rok Adopce na dálku v Albánii očima studentek

Aktuálně z Albánie

20. 3. 2021

Do Albánie jsme odeslali první finanční podporu