Když farnost adoptuje na dálku

Uvažujete o zapojení vaši farnost do programu Adopce na dálku®? Gratulujeme! Skvělý nápad! Na této stránce najdete praktické tipy, jak na to.

Představte si, že vaše farní společenství má možnost od základu změnit život konkrétnímu dítěti. Nechodí k vám do kostela, ale žije tisíce kilometrů daleko. Nepotřebujete k tomu žádný velký kapitál, ale spíš odvahu a osobní nasazení, potom také domluvu s knězem a partu štědrých a ochotných lidí, o které ale v kostele nebývá nouze.

Co tím získám já? A co naše farnost?

Zažijete skvělý pocit

Vaše pomoc změní natrvalo život konkrétnímu člověku. Dáte mu vzdělání a spolu s ním šanci na lepší budoucnost.

Budete svědectvím o Boží lásce

Víra bez skutků je mrtvá. Praktikovat křesťanskou lásku znamená pomáhat bližním, kteří jsou v nouzi.

Posílíte vaše společenství

Spolupráce a dosažení společného cíle povede k novým vazbám uvnitř farnosti. Posílí se smysl pro komunitu.

Duchovně porostete

Lidé říkají, že blízká konfrontace s extrémní chudobou, v níž není ani školní docházka samozřejmostí, vede k uvědomění si skutečných priorit v životě.

A to je jen začátek! Účast v programu Adopce na dálku® vám možná otevře nové obzory. Ve spolupráci s Charitou můžete začít proměňovat svět kolem sebe.

Jak do adopce zapojit moji farnost?

Konverzace

1.   Získejte podporu kněze a dalších klíčových osob

Promluvte si o nápadu podporovat jménem farnosti některé z dětí z programu Adopce na dálku® s knězem, pastoračním asistentem nebo členy farní rady či aktivními farníky. Získejte jejich souhlas a podporu.

Pokladnička

2.   Naplánujte průběh finanční sbírky

Možností je celá řada. Dary můžete získat do zvláštní kasičky během bohoslužby nebo jmenovat pokladníka, u kterého se budou dary vybírat. Osvědčila se i sbírka během některé z akcí, které ve farnosti již probíhají (benefiční koncert, agape, bazárek apod.).

Skupina lidí

3.  Informujte o plánované sbírce farníky

Informujte farníky o záměru podpořit Adopce na dálku® a o způsobu, jakým se budou peníze sbírat. Představte jim konkrétního školáka, kterého mohou ve sbírce podpořit. Vysvětlete, jak můžete společně změnit jeho život.

Dar (lístek na rukama)

4.  Komunikujte o dopadech pomoci

Udržujte pravidelný kontakt s farníky a sdílejte informace, které získáte od Charity i od adoptovaného dítěte. Dávejte farníkům vědět, jak se děti učí, jak prospívají, přeložte jejich dopisy, pište jim.

Komunikace je klíčová! Jak na ni?

Vaším hlavním úkolem je zajistit, aby se každý farník dozvěděl o plánovaném záměru, o formě a termínu konání sbírky. A pak také o výsledcích pomoci. Zde je několik tipů, jak můžete s farníky komunikovat. Kombinujte více komunikačních kanálů současně:

1

Promluvte k farníkům po bohoslužbě v ohláškách.

2

Vydejte článek ve farním zpravodaji.

3

Připravte prezentaci na kostelní nástěnce.

4

Sdílejte informace na webové stránce farnosti.

5

Publikujte o novinkách na sociálních sítích farnosti.

6

Velmi efektivní je rozeslat e-mailový oběžník všem farníkům.

Příklady dobré praxe

Desítky farností po celé České republice mají s podporou dětí na dálku dobrou zkušenost. Vědí, že jen málo stačí k tomu, aby změnily konkrétnímu člověku život.

Oslovili jsme 5 farností a zmapovali 5 způsobů, jakými se zapojily do programu Adopce na dálku®. V Sušici, Kolíně, Radotíně, Lysici a Bedřichově dávají chudým dětem šanci na lepší budoucnost.

Nechte se jimi inspirovat!

V celé České republice se do Adopce na dálku® zapojilo už 160 farních společenství. Pomáhat ve skupině dárců řeší hned dvě zásadní překážky, které mohou dárce odrazovat: nedostatek času či peněz. Zatímco pro jednotlivce může být částka několika tisíc korun ročně překážkou, v kolektivu se snáz vybere potřebný obnos.

Dlouholetou zkušenost s „adoptováním“ na dálku mají i ve farnosti Benešov, kde podporují studium bohoslovců z Ugandy.

Jaká je jejich zkušenost? 

Často kladené dotazy

Co když nevybereme dost peněz?

Můžu si konkrétní dítě vybrat ještě předtím, než uspořádám sbírku? Chci farníkům ukázat, koho budou podporovat.

Mohou jednotliví farníci dostat potvrzení o daru?

Můžeme ve farnosti uspořádat besedu s pracovníkem Arcidiecézní charity Praha?

Co když nemáme nikoho, kdo by zajistil komunikaci s dítětem?

Věděli jste, že...

  • Program Adopce na dálku® pomohl již více než 36 tisícům dětí a je nejdéle fungujícím českým rozvojovým projektem v zahraničí.

  • Na dálku je možné podpořit vzdělání nejen dětí, ale i formaci bohoslovců a novicek.

  • Adopce na dálku® není jen o vzdělání. Dětem hradíme školní obědy, v případě potřeby zdravotní péči a jejich rodičům pomáháme v mnoha komunitních rozvojových programech.

Chcete se poradit? Kontaktujte nás

Alena Michněvičová

zahraniční projekty, Adopce na dálku®