Benefiční koncert ke stým narozeninám Charity rozzářil Obecní dům

Místo: Obecní dům, Náměstí republiky 5, Praha 1 Termín: 31. 10. 2019, od 19:00

Benefiční koncert ke stým narozeninám Charity rozzářil Obecní dům

Již 28. ročník tradičního koncertu ve prospěch České nemocnice v Ugandě pořádala Arcidiecézní charita Praha poslední říjnový den ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Vystoupila Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska. Dvořákovo Te Deum přednesl Symfonický orchestr hl. m. Prahy a Pražský filharmonický sbor pod vedením Petra Altrichtera.

Benefici uvedli moderátor Vladimír Kořen s otcem Edwardem Walczykem: „Kdo udělal dobrý skutek, ať o něm mlčí, ať vypráví ten, kdo dobrodiní přijal,“ citoval Senecu Vladimír Kořen, který připomněl, že je to právě Charita, která o dobrých skutcích mluvit může, protože je činí díky štědrým dárcům, přítomným v sále.

Pod záštitou kardinála Dominika Duky

Koncert se konal pod záštitou arcibiskupa Dominika kardinála Duky, který poděkoval nejen lidem vyznamenaným Cenou Charity, ale také všem charitním pracovníkům. Těch je třicet let po sametové revoluci už osm a půl tisíce ve 28 zemích světa, jak připomněl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Cenu Charity převzalo 11 pracovníků, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj charitního díla. Za pražskou arcidiecézi převzala Cenu Eva Hradečná, která svou 22letou profesní dráhu věnovala zvyšování kvality sociálních služeb.

Dvořákovo Te Deum skvostně provedené Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK s Pražským filharmonickým sborem a se sólisty Lucií Silkenovou a Jiřím Brücklerem v čele s dirigentem Petrem Altrichterem bylo vyvrcholením večera. Předznamenalo jej komorní vystoupení Lucie Bílé s klavíristou Petrem Maláskem. Zlatou slavici v poslední písni na pódiu spontánně doprovodila zpěvem i klientka Domova svaté Rodiny pro mentálně postižené, která je velkou obdivovatelkou populární zpěvačky.

Díky dárcům zachraňujeme lidské životy

Ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec připomněl sto let charitní práce v pražské arcidiecézi. „Chtěl bych poděkovat našemu zřizovateli, arcibiskupství pražskému v čele arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou, ale také zaměstnancům, dárcům, sponzorům, farnostem, obcím, dobrovolníkům i těm, kteří se za naši činnost modlí. Klientů budeme mít vždycky dost, sami to nezvládneme a doufáme, že nám pomůžete.“

Pozdrav hostům letošní benefice poslal také James Kazungu, ředitel České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě: „Vaše pomoc znamená pro celou komunitu v Buikwe hodně. Díky vám můžeme zachraňovat životy. Pro pacienty je nemocnice požehnáním. Jménem celé naší komunity i pracovníků nemocnice vám děkuji za vaši pomoc! Až dnes usednete na svá místa a zaposloucháte se do hudby, budu v myšlenkách s vámi.“

Českou nemocnici v Ugandě založila Arcidiecézní charita v roce 2006. Jen za uplynulý rok pomohla nemocnice 21 375 pacientům a 77krát vyslala mobilní ordinaci do odlehlých vesnic.

Více informací Méně informací

Pokud jste se benefičního koncertu nemohli zúčastnit a chcete podpořit Českou nemocnici v Ugandě, můžete zaslat finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky: 749126/5500. Děkujeme!

Další chystané akce

Kalendář akcí v Komunitním centru sv. Anežky

Datum konání: 1. 2. - 30. 6. 2024

Výstava: Kulturní dědictví UNESCO východní Afriky

Datum konání: 9. 5. - 7. 6. 2024

Podpůrná skupina pro rodinné pečující

Datum konání: 3. 6. 2024, od 17:00

Připravujeme: Noc kostelů v charitním kostele sv. Kajetána

Datum konání: 7. 6. 2024, od 14:00