Na koncertě se vzpomínalo na kardinála Vlka. „Na Charitu pamatoval v závěti,“ oznámil Marek Eben

Místo: Obecní dům, Náměstí republiky 5, Praha 1 Termín: 31. 10. 2017, od 19:00

Na koncertě se vzpomínalo na kardinála Vlka. „Na Charitu pamatoval v závěti,“ oznámil Marek Eben

Arcidiecézní charita Praha uspořádala 31. října benefiční koncert pro Českou nemocnici v Ugandě. Benefice se zúčastnilo přes tisíc posluchačů, kteří vyslechli Requiem W. A. Mozarta. Večer byl zároveň vzpomínkou na kardinála Miloslava Vlka, který měl k Arcidiecézní charitě Praha blízko.

Slavnostní benefici konanou v koncertní Smetanově síni Obecního domu uvedl Marek Eben. Vzpomínal na kardinála Miloslava Vlka: „K Arcidiecézní charitě měl vždycky blízko. S oblibou říkal, že Charita je tvář církve obrácená ke světu. Je to krásný obraz, který vystihuje přesně to, o co se snaží i náš milý papež František. Pan kardinál Miloslav Vlk měl k Charitě tak blízko, že na ni dokonce pamatoval i ve své závěti, a to nemalou částkou.“

Na pódium pozval Marek Eben ředitele soukromé kliniky Program H Plus dr. Oldřicha Šubrta. Ten předal Arcidiecézní charitě Praha šek na pořízení nového sanitního vozu pro Českou nemocnici v Ugandě.

Hosty koncertu přivítal a za jejich podporu poděkoval arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka, pod jehož záštitou se koncert konal.

V úvodu koncertu převzalo osm osobností Cenu Charity Česká republika za mimořádný přínos charitnímu dílu. Arcidiecézní charita Praha nominovala Karla Nováčka, bývalého profesionálního tenistu, který se po skončení sportovní kariéry prosadil v USA jako privátní bankéř. Karel Nováček se aktivně věnuje dobročinnosti. Díky jeho iniciativě získaly sociální služby Arcidiecézní charity Praha finanční podporu od UniCredit Bank, Nadace Agel a dalších společností. „Moc děkuji za krásný večer. Velmi si vážím mého ocenění a Arcidiecézní charitě přeji vše nej do dalších let,“ uvedl po koncertě Karel Nováček.

O hudební program koncertu se postaral dětský pěvecký sbor RADOST Praha. Vrcholem večera bylo Requiem W. A. Mozarta v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy a Pražského filharmonického sboru pod vedením Andrease Sebastiana Weisera. „Účinkování pro nás bylo ctí,“ řekl manažer sboru Radim Dolanský. Dramaturg symfonického orchestru Martin Rudovský uvedl: „Jsme rádi, že jsme mohli alespoň hudebně přispět na dobrou věc“. Obě tělesa přislíbila účast na dalších ročnících benefičního koncertu, který má dlouhou tradici a letos se konal po dvacáté šesté.

Ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec uvedl: „Děkuji všem, kteří 26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha podpořili, svou účastí, finančně nebo jakkoli jinak. Moc nás těší pozitivní ohlasy, které dostáváme. Koncert je pro mě symbolem toho, že práce Charity ve prospěch těch nejzranitelnějších stejně jako příprava velkého koncertu, je dílem velkého množství lidí a potřebuje širokou podporu.“

Pokud jste se benefičního koncertu nemohli zúčastnit a chcete-li podpořit Českou nemocnici v Ugandě, můžete zaslat finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky: 749126/5500. Děkujeme!

Další chystané akce

Kalendář akcí v Komunitním centru sv. Anežky

Datum konání: 1. 2. - 30. 6. 2024

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

Datum konání: 14. 2. - 26. 3. 2024

Podpůrná skupina pro rodinné pečující

Datum konání: 8. 4. 2024, od 17:00

Připravujeme: Noc kostelů v charitním kostele sv. Kajetána

Datum konání: 7. 6. 2024, od 14:00