Arcibiskup Jan Graubner k tragédii na Filosofické fakultě UK

22. 12. 2023

Arcibiskup Jan Graubner k tragédii na Filosofické fakultě UK

Přinášíme vyjádření arcibiskupa pražského Jana Graubnera k tragédii na FF UK.

S hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl zprávu o střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde přišlo o život přes 15 osob, mnoho dalších bylo zraněno.

Vyjadřuji upřímnou soustrast a hlubokou lítost pozůstalým všech obětí a ujišťuji je o naší blízkosti.

Modlím se za mrtvé, jejich rodiny, blízké i přátele a také za uzdravení všech zraněných. Prosím Pána, aby všem v této předvánoční době přinesl útěchu a pomohl překonat bolest a smutek.

Kněží pražské arcidiecéze jsou k dispozici poskytnout všem duchovní podporu a radu.

+ Jan Graubner, arcibiskup pražský

Mše svatá za oběti střelby na FF UK

Mši svatou za oběti čtvrteční střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bude v sobotu 23. prosince od 11.00 sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě arcibiskup pražský Jan Graubner, předseda ČBK.

Duchovní krizová intervence

Okamžitou duchovní krizovou intervenci pro rodiny obětí, jejich blízké a všechny, kteří byli zasažení děním na FF UK, jsou připraveni poskytnout tito duchovní.

  • P. Bc. Petr Šabaka, tel. +420 605 731 976
  • P. JCLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D., tel. +420 731 625 968.
  • Mgr. Vladimír Hudousek,  trvalý jáhen, tel. +420 606 682 306
  • P. ICLic. Mgr. et. Mgr Jaroslav Knichal, tel. +420 606 604 696

Tato svíčka v charitním kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v pražské Nerudově ulici hoří jako vzpomínka na všechny ztracené a zmařené životy při tragické události na Univerzitě Karlově.

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Chudí potřebují naše srdce Charita a Církev

7. 2. 2024

32. světový den nemocných: Není dobré, aby byl člověk sám

Charita a Církev

30. 1. 2024

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

Charita a Církev

24. 12. 2023

Vánoční poselství