Arcidiecézní charita Praha nabízí nově podporu pečujícím o lidi s demencí

6. 9. 2017 Tiskové zprávy

Arcidiecézní charita Praha nabízí nově podporu pečujícím o lidi s demencí

Každý první čtvrtek v měsíci se bude scházet podpůrná skupina pro lidi pečující o své blízké trpící demencí. První schůzka proběhne ve čtvrtek 7. září 2017. Aktivitu iniciuje Domov se zvláštním režimem, sociální služba Arcidiecézní charity Praha pro lidi s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence.

„Lidé, kteří onemocněli nějakou formou demence, nemají vždy někoho blízkého, kdo by se o ně mohl postarat. Ale ani v případě, že takového blízkého člověka mají, není jisté, že tak náročnou péči zvládne pouhou dobrou vůlí pomoci,“ vysvětluje Ivana Otřísalová, ředitelka Domova se zvláštním režimem Arcidiecézní charity Praha. „Kdo se rozhodne pečovat o člověka s demencí, musí se najednou orientovat ve zdravotní, sociální i právní problematice. Často zcela změní dosavadní způsob života, mívá pocit osamocení, nejistoty, izolace od většinové společnosti. Právě proto chceme nabídnout těmto pečujícím podporu, možnost sdílení a pomoc se zvládnutím všech úskalí, která rozhodnutí pečovat o svého blízkého přináší. Společně se chceme učit vnímat i radost, okamžiky štěstí a vděčnosti za darovaný čas s blízkým člověkem.“

Setkání s názvem „Hovory D aneb Mluvme o demenci“ se uskuteční v Domově se zvláštním režimem, Renoirova 614/7, Praha 5 – Hlubočepy, od 17 do 19 hodin. Ve skupině pečujících je možné dozvědět se:

  • o nemoci, jejím průběhu a poskytování péče,
  • o způsobech komunikace s blízkými trpícími demencí,
  • informace ze sociální oblasti i zdravotní péče, právní úpravu týkající se institutů omezení svéprávnosti,
  • a především můžete v bezpečném prostředí sdílet své pocity a zážitky, problémy, se kterými se potýkáte, poslechnout i ostatní a předat své zkušenosti, i „jen“ o tom mluvit, vědět, že v tom nejsem sám.

Kontaktní osoba pro přihlášení k účasti: Ing. Jitka Andresová, hovoryd@praha.charita.cz

Související články

Novinky z ostatních Charit

31. 8. 2022

Domov sv. Anežky České v Berouně se už 10 let stará o seniory s projevy demence

Milostivé léto Givt úvod Aktuálně ze sociálních služeb

19. 8. 2022

Milostivé léto je zpět. Pomozme zodpovědným dlužníkům zbavit se exekucí

Pomoc seniorům

21. 7. 2022

Osobní asistentka pomohla paní Bohumile prožít naplněné stáří. Pečovala o ni až do konce

mukařov Pomoc seniorům

11. 7. 2022

Dotek přináší radost a může i léčit. Senioři se setkali s terapeutickým koněm