Arcidiecézní charita Praha převzala cenu generála Emila Bočka

24. 2. 2023

Arcidiecézní charita Praha převzala cenu generála Emila Bočka

Poslední žijící český stíhací pilot RAF, armádní generál Emil Boček, předal cenu „Morální autorita“ Arcidiecézní charitě Praha. Z rukou p. generála ji v Arcibiskupském paláci při slavnostní ceremonii převzal Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. Za 30letou práci ve prospěch věřících občanů na Moravě a ve Slezsku a za prosazování morálních a duchovních hodnot pak udělil cenu také pražskému arcibiskupovi Mons. Janu Graubnerovi.

„Udělování této ceny se traduje od roku 2019, kdy byly oceněny významné osobnosti a organizace, které se pro nás staly přirozeným vzorem a morální autoritou, neboť ve své práci prosazovaly a prosazují odvahu, čest, vytrvalost, statečnost a spravedlnost a dlouhodobě dosahují výborných pracovních výsledků ve prospěch občanů České a Slovenské republiky,“ představil cenu generál Emil Boček.

Medailonek Arcidiecézní charity Praha

Arcidiecézní charita Praha patří k největším a nejvýznamnějším poskytovatelům profesionálních sociálních služeb. Organizace se 100letou historií pomáhá ročně více než 20 tisícům lidí v tíživé sociální situaci – seniorům, sociálně slabým rodinám, lidem s postižením a těm, kdo se ocitají na okraji společnosti.

Arcidiecézní charita Praha spolu s farními a oblastními Charitami vytvořila rozsáhlou síť pomoci zahrnující šest desítek sociálních služeb, které jsou na vysoké odborné úrovni. K pilířům charitní služby v pražské arcidiecézi patří 5 domovů pro seniory a lidi s postižením, pečovatelská a ošetřovatelská služba pomáhající přímo v domácnostech seniorů, 8 azylových domů pro lidi bez přístřeší a pro matky s dětmi, sociální poradenství v 5 odborných poradnách včetně specializované poradny pro oběti domácího násilí a řadu dalších služeb.

Arcidiecézní charita Praha pomáhá také v rozvojových zemích, v Indii, Ugandě, Zambii a dále také v Bělorusku či Kazachstánu. Program Adopce na dálku® pomohl více než 30 tisícům chudých dětí ke vzdělání. Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje každý rok životy a zdraví tisíců pacientů žijících pod hranicí chudoby. K dalším projektům patří podpora škol, stavba studní, sociální pomoc domovům pro seniory a další.

Za svou činnost získala Arcidiecézní charita Praha i jednotliví její pracovníci řadu prestižních ocenění (vyznamenání od papeže Františka, cenu ministra zahraničních věcí Gratias Agit, ocenění Pečovatelka roku, Cena Celestýna Opitze a další).

Ačkoli těžiště práce pražské Charity spočívá v sociální a rozvojové pomoci, její činnost přesahuje do dalších oblastí. Arcidiecézní charita Praha je provozovatelem kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Praze na Malé Straně. Každoročně pořádá ve spolupráci s Obecním domem a se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK benefiční galakoncert, který má více než 30letou tradici. Na Praze 10 provozuje Penzion u sv. Kryštofa oblíbený pro vysokou úroveň služeb.

Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Pomoc Charity je přímou odpovědí na evangelijní výzvu k solidaritě s potřebnými. Charita vychází z hodnot, které akcentují ochranu lidské důstojnosti, solidaritu, kvalitu, poctivost.

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Pomoc seniorům

18. 4. 2024

Arcibiskup Jan Graubner vyjádřil podporu plánované rekonstrukce Domova sv. Václava

Aktuálně o pomoci v zahraničí

16. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Pomoc seniorům

2. 4. 2024

Potřebujeme vaši pomoc. Grant otevřel cestu k rekonstrukci Domova sv. Václava

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity