Výběr cílových zemí a dětí do programu Adopce na dálku®

Jak se vybírají země, ve kterých Charita Praha pomáhá, a kdo pomoc zajišťuje?

Kdo a jak vybírá děti do programu Adopce na dálku®?

Mohu pomoci i sourozencům dítěte?

Centrum zahraniční spolupráce Charity Praha

Kolik procent tvoří režijní náklady programu?

Proč podporujeme komunitu?

Jak bude s dárci Charita Praha komunikovat?

Finanční prostředky, platby

Kolik Adopce na dálku® stojí?

Jak se peníze dětem zprostředkují a co za ně dostanou?

Kdo zaručí, že se platby dárců k dětem skutečně dostanou?

Dostane každé dítě stejnou částku?

Chtěl/a bych se do programu zapojit, ale mám strach, že za pár let nebudu mít dost prostředků.

Je možné zaplatit více, než je minimální roční částka?

Nepřišlo mi potvrzení o daru pro daňové účely. Kam se mám obrátit?

Jak mám zaplatit částku na další rok?

Dosud jsem posílal dar jednou ročně, ale nyní bych chtěl platit měsíčně. Jak mám postupovat?

Mohu uhradit minimální roční příspěvek ve prospěch podporovaného dítěte na několik let dopředu, případně na celou předpokládanou dobu jeho studia?

Chci si platbu zaslanou na podporu Adopce na dálku® nebo jiného projektu Charity odečíst z daní. Jak postupovat?

Jsem-li registrován v databázi dárců, kdy mohu Potvrzení o darech očekávat?

Moje účetní vyžaduje, abych jí daňové potvrzení poskytl dříve.

Komunikace s dítětem

Jak probíhá komunikace s dětmi? Jak často a kdy děti píší?

V jakém jazyce korespondence s dětmi probíhá?

Neumím anglicky / rusky / francouzsky a nemám nikoho na pomoc s překladem.

Píší dopisy děti samy, nebo jim s psaním někdo pomáhá?

Mám čekat na první dopis od dítěte nebo mohu psát hned?

Jaký je postup pro zaslání dopisu?

Je korespondence zasílána přímo na adresy dětí?

Mohu dítěti zaslat balíček?

Ještě mi od dítěte nepřišel dopis. Co mám dělat?

Dítě mi dlouho nenapsalo. Mám se znepokojovat?

Dítě nereaguje na dopisy. Jak zjistím, zda je dostává?

Některé údaje z letošní roční zprávy dítěte se liší od té předchozí.

Dostal/a jsem vysvědčení a mnou podporované dítě se moc dobře neučí. Jak mu mohu pomoci?

Je možné si s podporovaným dítětem dopisovat prostřednictvím elektronické pošty?

Pokud děti v programu skončí, je možné si s nimi i nadále dopisovat?

Školy a studium

Chodí děti před začátkem podpory do školy?

Do jakých škol děti z programu Adopce na dálku® chodí?

Jaké vzdělání mohou děti zařazené do programu získat? Jaké jsou možnosti uplatnění po ukončení podpory?

Do jaké třídy dítě chodí a jak dlouho bude studovat?

Dostal/a jsem vysvědčení a mnou podporované dítě se moc dobře neučí. Jak mu mohu pomoci?

Dárky

Je možné, aby dítě v den svých narozenin dostalo mým jménem dárek?

Proč není vhodné posílat dětem do rozvojových zemí balíčky a individuální dárky?

Jak lze tedy dětem poslat dárek?

Ukončení podpory dítěte

Z jakých důvodů ukončují děti svou účast v programu Adopce na dálku®?

Jak se dozvím, že mnou podporované dítě školní docházku ukončilo?

Jaké mám další možnosti, pokud mnou podporované dítě v programu skončilo?

Co se stane se zbylými penězi, když děti dokončí školu dříve, než stačí celou zaslanou částku vyčerpat?

Pokud děti v programu skončí, je možné si s nimi i nadále dopisovat?

Nenašli jste hledanou informaci? Kontaktujte nás.

Ing. Kamila Gelbičová

zahraniční projekty, Adopce na dálku