Česká nemocnice v Ugandě má novou oční ambulanci

22. 3. 2021

Česká nemocnice v Ugandě má novou oční ambulanci

Díky podpoře českých dárců můžeme rozšiřovat služby naší nemocnice v Ugandě. Pomáháme s renovací, budováním nových oddělení, nákupem přístrojů i školením personálu. V loňském roce jsme díky darům vybudovali zubní ordinaci a zakoupili dýchací přístroj, který zachraňuje životy předčasně narozených dětí. Letošním projektem je oční ambulance.

Problém očních vad je totiž v Ugandě zcela opomíjen. Země patří do dvacítky těch s nejhorší mírou péče o osoby s potřebou korekce zraku. V současné době 29 aktivních oftalmologů  a 10 optometristů obsluhuje populaci 40 milionů lidí!

Pro práci v oční ambulanci bylo vybráno a vyškoleno 5 zdravotníků. Nemocnice zakoupila 2 optometrické soupravy a 200 brýlí k pokrytí první poptávky pacientů, jejichž zrak vyžaduje korekci.

Nová oční ambulance uspořádala na konci února první prohlídku pro 200 pacientů starších 8 let. Lékaři identifikovali 59 pacientů s refrakčními vadami, 136 osob mělo jiné chronické oční stavy, 20 dostalo brýle ihned a 39 pacientům byly brýle objednány.

Našim společným cílem je vybudovat postupně z této ambulance plnohodnotné oční oddělení a nabídnout službu mobilní ambulance ve vytipovaných vzdálenějších oblastech.

Podpořte Českou nemocnici v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme mzdy zdravotníků.
  • Vybavíme nemocnici potřebnými přístroji.
  • Uspořádáme výjezdy mobilní ordinace do odlehlých vesnických oblastí.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Česká nemocnice v Ugandě

1. 12. 2023

Příběh z České nemocnice v Ugandě: Včasná léčba zachránila dítěti život

Česká nemocnice v Ugandě

31. 8. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachránila další lidský život