Sbírka pro Česko: na vlně pomoci proti bezmoci!

Sbírka pro Česko: na vlně pomoci proti bezmoci!

Ocitli jste se v nouzi a potřebujete neodkladně materiální či finanční pomoc? Kontaktujte nás na adrese praha@praha.charita.cz.

Sbírka pro Česko: na vlně pomoci proti bezmoci! pořádaná Charitou Česká republika má pomoci zabezpečit základní životní potřeby lidem, kteří se v důsledku epidemie covid-19 a přijatých bezpečnostních opatřeních vlády náhle ocitli v nepříznivé životní situaci.

Mezi ohrožené skupiny patří především:

  • matky a otcové samoživitelé
  • rodiny, které se ocitly ve finanční nouzi
  • lidé, kteří přišli o zaměstnání
  • lidé s výpadkem okamžitého příjmu
  • lidé s nízkými příjmy
  • senioři a osoby se zdravotním postižením

Jak o pomoc požádat

V pražské arcidiecézi vyřizuje žádosti Arcidiecézní charita Praha (kontakt: praha@praha.charita.cz).

Ostatní mohou kontaktovat tu diecézní Charitu, pod niž územně spadají, kde dostanou kontakt na pracovníka sociální služby v blízkosti jejich bydliště. Kontakty, na které se můžete obrátit, najdete na webu Charity Česká republika.

Forma pomoci

Pomoc může mít podobu poskytnutí nebo úhrady pořízení potřebné věci, může však také jít o finanční dar. V takovém případě musí žadatel doložit sociálnímu pracovníkovi, s nímž vyplňoval žádost, vyúčtování, například daňový doklad. Snížení či úplný výpadek příjmů, ztráta zaměstnání i nedostatek potravin. Na mnoho lidí v naší zemi dopadají vládní opatření, která jsou nutná pro omezení šíření koronaviru.

Pokud můžete, pomáhejte s námi!

Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800  VS: 90619

DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777

DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777

Pomáhejte nám pomáhat během epidemie koronaviru

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • zakoupíme ochranné pomůcky
  • zajistíme personální posily do našich sociálních služeb
  • zajistíme provoz krizové linky sociální pomoci

Potřebujeme vaši pomoc!

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně. Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu v této nelehké době potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Naše pomoc uprchlíkům

22. 2. 2024

Setkání v Budapešti: Evropské Charity koordinují pomoc Ukrajině

Aktuálně ze sociálních služeb

21. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Naše pomoc uprchlíkům

20. 2. 2024

Dva roky solidarity. Charita pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům

Aktuálně ze sociálních služeb

19. 2. 2024

Pražská a splitská Charita sdílely zkušenosti pro pomoc lidem v nouzi