Charita provozuje kostel. Žádný luxus, ale nutnost

5. 8. 2021

Charita provozuje kostel. Žádný luxus, ale nutnost

Arcidiecézní charita Praha nově provozuje kostel sv. Kajetána a Panny Marie Matky ustavičné pomoci v pražské Nerudově ulici. Získala tak duchovní zázemí pro charitní dílo v pražské arcidiecézi.

„Začínáme novou etapu života Arcidiecézní charity Praha. Dílo, které koná, je nejen lidské, ale především Boží,“ uvedl při předání kostela jeho rektor P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference a člen kongregace redemptoristů, kteří jako majitelé kostela svěřili na začátku srpna jeho provoz pražské Charitě. „Člověk potřebuje pro své konání Boží pomoc, proto jsem přesvědčen, že kostel není pro Charitu žádný luxus, ale naopak nutnost. Přeji pracovníkům Charity, aby se na tomto místě setkávali s Boží pomocnou rukou, která jim dá dostatek sil k tomu, aby dokázali v tomto lidském, nejistém světě účinně pomáhat a reprezentovat Božího Syna.“

Sociální a duchovní rozměr Charity

Klienti, dárci a pracovníci Arcidiecézní charity Praha se budou v kostele pravidelně setkávat nejen při významných událostech. „Naše práce nemá jen sociální, ale i duchovní rozměr,“ vysvětluje ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. „Jsme poskytovatelem profesionálních sociálních služeb a zároveň jsme společenstvím lidí, kteří se chtějí společně modlit za svou práci, prosit o Boží požehnání pro lidi, o které pečujeme, sloužit mše svaté za zemřelé klienty, slavit svátky svatých patronů našich projektů, setkávat se s dárci, pro které je důležitý křesťanský rozměr Charity, scházet se při duchovních obnovách a mnoho dalšího.“

Charita také zpřístupnila kostel veřejnosti. Pravidelné mše svaté se v kostele sv. Kajetána slaví každé úterý v 17 hodin. Kostel je otevřen pro soukromé modlitby každé úterý a čtvrtek od 13 do 17 hodin. Od podzimu Charita otevírací dobu rozšíří a plánuje také slavit mše svaté s nedělní platností v sobotu večer.

Náklady na provoz kostela bude Arcidiecézní charita Praha hradit z darů od dárců, kteří mají zájem podpořit duchovní rozměr Charity a kteří poukázali dar na provoz kostela.

Modlitba za návštěvníky kostela

Úvodní mši svatou celebroval v úterý 3. srpna rektor kostela P. Stanislav Přibyl. „Chceme se dnes modlit za Boží požehnání pro naše konání při správě tohoto kostela, chceme se modlit i za ty, kteří tento kostel spravovali před námi. Chceme prosit o Boží požehnání za ty, kdo vcházejí do tohoto svatého domu Božího a kdo se zde s pokorou a bázní shromažďují,“ vyzval P. Přibyl při první mši svaté, která otevřela novou etapu Arcidiecézní charity Praha.

 

Související články

Pomoc seniorům

18. 4. 2024

Arcibiskup Jan Graubner vyjádřil podporu plánované rekonstrukce Domova sv. Václava

Aktuálně o pomoci v zahraničí

16. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Pomoc seniorům

2. 4. 2024

Potřebujeme vaši pomoc. Grant otevřel cestu k rekonstrukci Domova sv. Václava

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity