Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální byty

28. 3. 2019 Tiskové zprávy

Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální byty

Na začátku února zahájila Arcidiecézní charita Praha rekonstrukci objektu na Slaviborském náměstí v Praze-Třeboradicích. Po dlouhá léta opuštěný bývalý rodinný dům se nachází v těsném sousedství charitního Centra pro tělesně postižené Fatima. Charita zde buduje čtyři nové sociální byty.

Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální bytyStavebních prací se ujala firma NEO BUILDER a.s., která vyhrála výběrové řízení. „V první řadě bylo nutné objekt vyklidit a vyčistit přilehlý dvůr a zahradu a zahrady od lety nahromaděného nepořádku a náletových dřevin,“ popisuje Stanislav Fiala z Arcidiecézní charity Praha, „následovaly demoliční práce – odstranění zchátralé střechy, krovů, stropních konstrukcí a nestabilního zdiva. Pak přišlo na řadu oplocení pozemku. V současné době probíhají především práce na kanalizačních přípojkách, budování nových základů a výstavby přilehlé kočárkárny.“

Ukončení stavby je plánováno do konce tohoto roku. Sociální byty budou sloužit sociálně slabým rodinám.

Projekt je finančně podpořen evropskými fondy a Magistrátem hl. m. Prahy. Partnerem projektu je Městská část Praha Čakovice, která jako majitel přenechává objekt Arcidiecézní charitě Praha k dlouhodobému pronájmu.

Název projektu: Sociální bydlení v Praze Třeboradicích
Registrační projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000569

Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha - pól růstu ČR

Související články

Pomoc rodinám v nouzi

10. 4. 2024

„Sociální automobil“ pomůže Azylovému domu v Brandýse nad Labem

Pomoc rodinám v nouzi

8. 3. 2024

Těhotné ženy, která trávila noci v MHD, se ujali pracovníci Azylového domu Gloria

Tříkrálová sbírka

17. 1. 2024

Paní Jana se postavila na vlastní nohy i díky Tříkrálové sbírce

Pomoc rodinám v nouzi

28. 8. 2023

Maloobchodní řetězec otevírá dveře nového obchodu a srdce pro rodiny v tísni