Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální byty

28. 3. 2019 Tiskové zprávy

Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální byty

Na začátku února zahájila Arcidiecézní charita Praha rekonstrukci objektu na Slaviborském náměstí v Praze-Třeboradicích. Po dlouhá léta opuštěný bývalý rodinný dům se nachází v těsném sousedství charitního Centra pro tělesně postižené Fatima. Charita zde buduje čtyři nové sociální byty.

Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální bytyStavebních prací se ujala firma NEO BUILDER a.s., která vyhrála výběrové řízení. „V první řadě bylo nutné objekt vyklidit a vyčistit přilehlý dvůr a zahradu a zahrady od lety nahromaděného nepořádku a náletových dřevin,“ popisuje Stanislav Fiala z Arcidiecézní charity Praha, „následovaly demoliční práce – odstranění zchátralé střechy, krovů, stropních konstrukcí a nestabilního zdiva. Pak přišlo na řadu oplocení pozemku. V současné době probíhají především práce na kanalizačních přípojkách, budování nových základů a výstavby přilehlé kočárkárny.“

Ukončení stavby je plánováno do konce tohoto roku. Sociální byty budou sloužit sociálně slabým rodinám.

Projekt je finančně podpořen evropskými fondy a Magistrátem hl. m. Prahy. Partnerem projektu je Městská část Praha Čakovice, která jako majitel přenechává objekt Arcidiecézní charitě Praha k dlouhodobému pronájmu.

Název projektu: Sociální bydlení v Praze Třeboradicích
Registrační projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000569

Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha - pól růstu ČR

Související články

Milostivé léto Givt úvod Aktuálně ze sociálních služeb

19. 8. 2022

Milostivé léto je zpět. Pomozme zodpovědným dlužníkům zbavit se exekucí

Pomoc rodinám v nouzi

7. 6. 2022

V Azylovém domě Gloria oslavili Den dětí

Gloria Pomoc rodinám v nouzi

3. 6. 2022

Pomáhám dětem získat sebedůvěru, říká speciální pedagožka z azylového domu

Azylový dům Gloria Pomoc rodinám v nouzi

4. 4. 2022

Naučili mě uklízet a určovat si hranice. Mladé mamince měníme život v Azylovém domě Gloria