Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální byty

28. 3. 2019 Tiskové zprávy

Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální byty

Na začátku února zahájila Arcidiecézní charita Praha rekonstrukci objektu na Slaviborském náměstí v Praze-Třeboradicích. Po dlouhá léta opuštěný bývalý rodinný dům se nachází v těsném sousedství charitního Centra pro tělesně postižené Fatima. Charita zde buduje čtyři nové sociální byty.

Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální bytyStavebních prací se ujala firma NEO BUILDER a.s., která vyhrála výběrové řízení. „V první řadě bylo nutné objekt vyklidit a vyčistit přilehlý dvůr a zahradu a zahrady od lety nahromaděného nepořádku a náletových dřevin,“ popisuje Stanislav Fiala z Arcidiecézní charity Praha, „následovaly demoliční práce – odstranění zchátralé střechy, krovů, stropních konstrukcí a nestabilního zdiva. Pak přišlo na řadu oplocení pozemku. V současné době probíhají především práce na kanalizačních přípojkách, budování nových základů a výstavby přilehlé kočárkárny.“

Ukončení stavby je plánováno do konce tohoto roku. Sociální byty budou sloužit sociálně slabým rodinám.

Projekt je finančně podpořen evropskými fondy a Magistrátem hl. m. Prahy. Partnerem projektu je Městská část Praha Čakovice, která jako majitel přenechává objekt Arcidiecézní charitě Praha k dlouhodobému pronájmu.

Název projektu: Sociální bydlení v Praze Třeboradicích
Registrační projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000569

Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha - pól růstu ČR

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

10. 8. 2020

Proměnili jsme ruinu na nové sociální byty pro maminky samoživitelky

Aktuálně ze sociálních služeb

2. 7. 2020

Hned tři překvapení najednou přichystala NADACE AGEL pro děti z Azylového domu Gloria

Pomoc rodinám v nouzi

23. 6. 2020

Dva příběhy: Díky vašim darům pomáháme lidem, které zasáhla koronakrize

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 5. 2020

Česká tenisová špička podpořila Arcidiecézní charitu Praha