Charitní konfederace má nové vedení

22. 5. 2023

Charitní konfederace má nové vedení

Alistair Dutton, který je v současnosti výkonným ředitelem Charity Skostko, byl zvolen generálním tajemníkem Caritas Internationalis. Povede světovou konfederaci Charit až do roku 2027.

Dutton má více než 25 let zkušeností v humanitárním sektoru a vedl projekty ve více než 70 zemích. „Sloužit v Charitě během posledních tří desetiletí bylo pro mě obrovskou ctí. Charita se stala mým domovem, mou rodinou a mou životní volbou,“ řekl 11. generální tajemník Caritas Internationalis delegátům přítomným na květnovém valném shromáždění. „Slibuji, že budu pokorně naslouchat, zodpovědně zvažovat rozhodnutí a především budovat mosty napříč celosvětovou charitní rodinou.“

Jak pracuje Caritas Internationalis

Caritas Internationalis je mezinárodní katolická charitativní organizace, která se zaměřuje na pomoc potřebným a zranitelným lidem po celém světě. Sdružuje 162 národních charitních organizací po celém světě. Mezi její aktivity patří zejména:

  • Humanitární pomoc: Caritas Internationalis poskytuje naléhavou humanitární pomoc během přírodních katastrof, válečných konfliktů a jiných krizí. Její týmy rychle reagují na potřeby postižených lidí, poskytují potraviny, vodu, zdravotní péči a další nezbytné zdroje. Díky této rychlé a účinné reakci organizace zachraňuje životy a minimalizuje utrpení postižených.
  • Rozvojové projekty: Caritas Internationalis se angažuje v dlouhodobých rozvojových projektech, které posilují komunity a podporují udržitelný rozvoj. Organizace se zaměřuje na oblasti jako vzdělávání, zdravotní péče, sociální podpora, zemědělství a podnikání. Tímto způsobem pomáhá lidem získat dovednosti, zdroje a příležitosti k dosažení ekonomické nezávislosti a zlepšení jejich životních podmínek.
  • Ochrana lidských práv: Caritas Internationalis aktivně pracuje na ochraně lidských práv, zejména práv dětí, žen a migrantů. Organizace bojuje proti obchodování s lidmi, dětské práci, násilí vůči ženám a dalším formám porušování lidských práv.
  • Budování kapacit a partnerské sítě: Caritas Internationalis je součástí rozsáhlé sítě charitních organizací, které působí na místní úrovni po celém světě. Tímto způsobem organizace spolupracuje s místními komunitami a organizacemi, aby zajišťovala účinnou pomoc a zohledňovala místní potřeby a kontext.

Foto: archiv Alistaira Duttona a Lukáše Curyla

Na květnovém generálním zasedání Caritas Internationalis, které se konalo v Římě, reprezentoval Českou republiku Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. Generálního zasedání se účastnil již potřetí. Na soukromé audienci ho přijal Svatý otec František.

Pomáhat v zahraničí můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Vybavíme vesnické školy pomůckami.
  • Zaplatíme léčbu nejchudším lidem, kteří na ošetření nemají.
  • Uspořádáme krejčovský kurz pro ženy z chudých rodin.
  • Zaplatíme školné nadaným sociálně potřebným dětem.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Novinky z ostatních Charit

10. 5. 2023

Berounské Charitě je třicet let

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 4. 2023

Zákazníci supermarketů darovali bezmála 6 tun potravin pro lidi v nouzi

Novinky z ostatních Charit

17. 4. 2023

Rodičům pomáhá unikátní Program zdravého rodičovství

Novinky z ostatních Charit

11. 4. 2023

Adoptovala 11 dětí a zpříjemňuje život seniorům. Gabriela našla smysl života v pomoci druhým