Chystáme opravu Domova svatého Václava

13. 12. 2023

Chystáme opravu Domova svatého Václava

Domov sv. Václava ve Staré Boleslavi čeká v příštím roce zásadní přestavba. Už když jej Arcidiecézní charita Praha před třemi lety přebírala do správy, bylo jasné, že dům bude nutné pro potřeby obyvatel přebudovat.

Domov sv. Václava slouží hlavně seniorům z církevního prostředí: řeholníkům a kněžím. Ale také jejich rodičům i dalším lidem, kteří pro církev pracovali – zejména z řad farských hospodyní, kostelníků a varhaníků. Všichni společně žijí v prostorné historické budově v centru Staré Boleslavi v sousedství baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Dům je sice udržovaný, ale trpí všemi neduhy památkově chráněné budovy, kterou barokní architekti neprojektovali jako sociální zařízení. „Přejeme si pro naše obyvatele více soukromí, aby standardem byly jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Bude také nutné snížit energetickou náročnost domu, aby byl jeho provoz ekonomičtější a ekologičtější,“ vysvětluje ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec.

V uplynulých dvou letech pracoval celý tým architektů, kteří postupně digitalizovali historické plány objektu, zaměřovali skutečný stav a připravili studii přestavby a pak i projekt a technickou dokumentaci. Připravené jsou tak i podklady pro výběrová řízení a žádost o dotaci. „Naši historicky největší stavební akci nelze financovat jen z grantů a dotací. Část nákladů musíme zaplatit. Obracíme se proto na dobrodince, bez jejichž pomoci tento projekt nezvládneme. Mohou tak lidem, kteří sloužili církvi zpříjemnit závěr pozemského života,“ vyzdvihuje Jaroslav Němec.

Domov sv. Václava se snaží pro své klienty vytvořit zejména zázemí pro jejich duchovní život. Mají tu vlastní kapli, kdykoliv přístupnou s možností celebrovat mši svatou každý den. Těm hůře pohyblivým poskytuje personál doprovod. Kněz donáší svaté přijímání rovněž k lůžkům po celém domě.

Advent je nejen časem rozjímání, ale také obdobím, kdy chceme projevit laskavost, štědrost a dobročinnost. Jednou z příležitostí je pomoc Domovu sv. Václava. Také celou tradiční adventní sbírku směřuje Arcidiecézní charita Praha právě na Domov sv. Václava.

Podpořit Domov sv. Václava můžete i vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zajistíme přestavbu zařízení na moderní a komfortní domov
  • Obnovíme kompenzační pomůcky, které dosloužily.
  • Zajistíme pravidelné cvičení a trénování paměti.
  • Zaplatíme náklady na provoz domu (energie, opravy atd.).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Pomoc seniorům

22. 7. 2024

Lidé s Alzheimerovou chorobou prožívají v domově aktivní a naplněný život

Pomoc seniorům

8. 7. 2024

Senioři nepřijdou během rekonstrukce o hlavní přednosti domova

Pomoc seniorům

5. 6. 2024

Rekonstrukce Domova sv. Václava zlepší technický stav budovy a přinese úsporu energií

Pomoc seniorům

13. 5. 2024

Rekonstrukce Domova sv. Václava přinese větší komfort jeho obyvatelům