Čtyři nové sociální byty zkolaudovány

15. 1. 2020

Čtyři nové sociální byty zkolaudovány

Kompletní rekonstrukcí prošel zchátralý rodinný dům na Slaviborském náměstí v Praze-Třeboradicích. S podporou místní obce a evropských fondů jsme jej přestavili na čtyři malometrážní byty pro sociálně slabé.

 „V prosinci nám městská část Praha 18 udělila kolaudační souhlas,“ informuje Stanislav Fiala, který měl stavbu na starosti. „Po desetiměsíční přestavbě vznikly čtyři bytové jednotky.“

V současné době připravujeme zahájení služby, vytváříme pravidla, jednáme o personálním obsazení, vytipováváme klienty. Byty budou sloužit lidem v nepříznivé sociální situaci, především matkám s dětmi, které opouštějí azylové domy.

Provoz sociálních bytů s podporou Tříkrálové sbírky

„Z naší zkušenosti je nutné poskytnout sociálně znevýhodněným rodinám nejen bydlení za dostupnou cenu, ale i podporu k tomu, aby si bydlení dokázaly udržet. Maminky v sociálních bytech se proto budou pravidelně scházet se sociálním pracovníkem. Mohou společně řešit, jak vyjít s rodinným rozpočtem, jak zvládat výchovu dětí nebo jak postupovat při jednání s úřady či při hledání práce,“ popisuje metodička Eva Hradečná. Náklady na sociální práci s nájemníky sociálních bytů a v případě potřeby i materiální pomoc podpoří výtěžek Tříkrálové sbírky.

 

Název projektu: Sociální bydlení v Praze Třeboradicích
Registrační projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000569
Projekt je finančně podpořen evropskými fondy a Magistrátem hl. m. Prahy. Partnerem projektu je městská část Praha Čakovice, která jako majitel přenechává objekt Arcidiecézní charitě Praha k dlouhodobému pronájmu.

Související články

Pomoc rodinám v nouzi

8. 3. 2021

Pomáháme samoživitelům díky divákům České televize

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 10. 2020

Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 10. 2020

Generální vikář Jan Balík: Děkuji za vaši službu v první linii

Pomoc rodinám v nouzi

13. 8. 2020

Nové sociální byty dostaly požehnání