Do Albánie jsme odeslali první finanční podporu

20. 3. 2021 Adopce na dálku®

Do Albánie jsme odeslali první finanční podporu

Gerta, Paola, Xhulja, Manushaqe a Marie. Pět vysokoškolaček z Albánie již studuje díky programu Adopce na dálku®. Do Albánie jsme na podporu jejich vzdělávání poslali podporu ve výši 5 000 EUR (132 000 Kč).

Prostředky jsou využity na školné, poplatky za zkoušky, učebnice, ale také na ubytování v univerzitním městě a na dopravu. Právě náklady na bydlení byly jednou z hlavních překážek jejich studia, protože rodiče dívek si nemohli dovolit zaplatit jim ani skromné ubytování mimo domov.

„Děkuji svým jménem a jménem dívek za váš příspěvek,“ vzkazuje z Albánie biskup Giovanni Peragine, který spolu s biskupem Zdenkem Wasserbauerem převzal nad programem Adopce na dálku® v Albánii záštitu. „Dívky patří ke dvěma našim komunitám. Vzdělání těmto mladým lidem a jejich rodinám zaručí důstojnější budoucnost,“ těší se Giovanni Peragine.

„Na studium albánských vysokoškolaček se složilo 50 dárců,“ říká s vděčností Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Chceme dívky dovést až k promoci. Proto již nyní vytváříme fond, z kterého budeme hradit další náklady na studium. Dárci ho mohou podpořit darem na číslo účtu 749011/0100, variabilní symbol 20 300. Děkujeme.“

Podpořte Adopce na dálku v Albánii

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

Zaplatíme vysokoškolákům ze sociálně slabých rodin náklady spojené se studiem (zápis ke studiu, učebnice a učební pomůcky, část nákladů na bydlení a dopravu).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Albánie

1. 8. 2022

Zdravotní sestra, porodní asistentka či politoložka. Albánské dívky si plní svůj sen díky českým dárcům

Aktuálně z Albánie

8. 3. 2022

Studentky z Albánie mají za sebou další náročné zkouškové období

Albánie Aktuálně z Albánie

18. 9. 2021

První rok Adopce na dálku v Albánii očima studentek

Aktuálně z Albánie

15. 12. 2020

Patronát nad projektem v Albánii převzal biskup Zdenek Wasserbauer