Do Albánie jsme odeslali první finanční podporu

20. 3. 2021 Adopce na dálku®

Do Albánie jsme odeslali první finanční podporu

Gerta, Paola, Xhulja, Manushaqe a Laura. Pět vysokoškolaček z Albánie již studuje díky programu Adopce na dálku®. Do Albánie jsme na podporu jejich vzdělávání poslali podporu ve výši 5 000 EUR (132 000 Kč).

Prostředky jsou využity na školné, poplatky za zkoušky, učebnice, ale také na ubytování v univerzitním městě a na dopravu. Právě náklady na bydlení byly jednou z hlavních překážek jejich studia, protože rodiče dívek si nemohli dovolit zaplatit jim ani skromné ubytování mimo domov.

„Děkuji svým jménem a jménem dívek za váš příspěvek,“ vzkazuje z Albánie biskup Giovanni Peragine, který spolu s biskupem Zdenkem Wasserbauerem převzal nad programem Adopce na dálku® v Albánii záštitu. „Dívky patří ke dvěma našim komunitám. Vzdělání těmto mladým lidem a jejich rodinám zaručí důstojnější budoucnost,“ těší se Giovanni Peragine.

„Na studium albánských vysokoškolaček se složilo 50 dárců,“ říká s vděčností Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Chceme dívky dovést až k promoci. Proto již nyní vytváříme fond, z kterého budeme hradit další náklady na studium. Dárci ho mohou podpořit darem na číslo účtu 749011/0100, variabilní symbol 20 300. Děkujeme.“

Podpořte Adopce na dálku v Albánii

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

Zaplatíme studium vysokoškolákům ze sociálně slabých rodin:

  • zápis ke studiu,
  • učebnice a učební pomůcky,
  • část nákladů na bydlení a dopravu.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Albánie Aktuálně z Albánie

18. 9. 2021

První rok Adopce na dálku v Albánii očima studentek

Aktuálně z Albánie

15. 12. 2020

Patronát nad projektem v Albánii převzal biskup Zdenek Wasserbauer

Aktuálně z Albánie

8. 12. 2020

Adopce na dálku pomáhá v Albánii