Dopisy z Indie, Ugandy, Zambie a Běloruska míří k českým dárcům

20. 3. 2023 Adopce na dálku®

Dopisy z Indie, Ugandy, Zambie a Běloruska míří k českým dárcům

Blíží se Velikonoce a děti z programu Adopce na dálku® dokončují dopisy pro své české dárce. Tisíce dopisů z Indie odchází napřímo do poštovních schránek dárců v České republice; dopisy z Běloruska, Zambie a Ugandy přichází hromadně do centrály v Praze, odkud je dárcům rozesíláme.

V dopisech dětí z Ugandy a Zambie naleznete přiložená vysvědčení za školní rok 2022. Běloruské děti jsou opět velmi kreativní a svým dárcům posílají i krásná přání, obrázky či malá výtvarná dílka.

Výstava v kostele sv. Kajetána

I letos pro vás připravujeme výstavu velikonočních obrázků „adoptovaných“ dětí, která bude od dubna k vidění v charitním kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze. Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme krásné chvíle strávené nad dopisy od „adoptovaných“ dětí.


Díky programu Adopce na dálku® aktuálně studuje  přes 7 500 dětí z nejchudších rodin v Indii, Ugandě, Zambii, Bělorusku a dalších zemích. Čeští dárci dětem financují náklady spojené se školní docházkou včetně školného, školní uniformy a školních pomůcek. V případě nutnosti hradí i zdravotní péči. Adopce na dálku® letos slaví tři desetiletí od svého založení; je nejdéle fungujícím českým rozvojovým projektem v zahraničí. Pomohl ke vzdělání více než 35 tisícům chudých dětí.

Pomáhat v zahraničí můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Vybavíme vesnické školy pomůckami.
  • Zaplatíme léčbu nejchudším lidem, kteří na ošetření nemají.
  • Uspořádáme krejčovský kurz pro ženy z chudých rodin.
  • Zaplatíme školné nadaným sociálně potřebným dětem.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity