Dva roky provozu Centra Na Dolíku: cesta od dobrovolné pomoci k profesionální službě

5. 5. 2014

Dva roky provozu Centra Na Dolíku: cesta od dobrovolné pomoci k profesionální službě

Nízkoprahové denní centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi je sociální službou, která vznikla spontánně. Na začátku byla skutečná potřeba několika desítek lidí bez domova. V Brandýse nebylo místo, kde by mohli najít pomoc. Obraceli se proto na sestry vincentky, které jim v rámci svých možností pomáhaly.

Po nějakém čase však došlo k situaci, kdy již nebylo únosné poskytovat pomoc dobrovolně a nárazově. „Zlomovým obdobím byl leden 2012, kdy začínaly velké mrazy a trvaly delší dobu. Bezdomovci nám říkali, že je to velmi náročné období a prosili o pomoc. Věděli, že pokud nemají místo, kde je teplejší zázemí, nemají šanci přežít,“ vzpomínají sestry vincentky. Pavel Houška z Arcidiecézní charity Praha, který vede charitní středisko v Brandýse, říká: „Díky lednovým mrazům se dostala otázka lidí na okraji společnosti do povědomí vedení radnice, díky čemuž se podařilo paní místostarostce Nině Novákové vyjednat prostor, kde by bylo možné začít realizovat pomoc lidem v nouzi, tak jak jsme o ní uvažovali v rámci komunitního plánování.“

PRAŽSKÁ CHARITA PŘIROZENÝM PARTNEREM MĚSTA

Arcidiecézní charita Praha se stala přirozeným partnerem města v provozování vznikajícího Nízkoprahového centra Na Dolíku. Jednak má s vedením podobných služeb zkušenosti a jednak v té době působil Pavel Houška jako vedoucí pracovní skupiny, která v rámci komunitního plánování řešila pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením.

CENTRUM NA DOLÍKU ZAHAJUJE ČINNOST

Oficiálně byla místnost otevřena v říjnu 2012,“ upřesňuje Pavel Houška, „ale od jara jí už klienti využívali.“ Město poskytlo prostory a hradilo část provozních nákladů, Charita celý projekt zajišťovala organizačně, vybavila prostory, vyčlenila pracovníky poskytující klientům sociální poradenství a plánovala další rozvoj této sociální služby. Sestry vincentky do Centra pravidelně docházely, vydávaly klientům polévku, čaj a oblečení. O své službě lidem bez domova říkají: „Mnohdy je pro tyto lidi důležitější osobní kontakt s někým, kdo ho přijímá, naslouchá mu, má o něj zájem a bere ho i s jejich slabostmi. Před jídlem se s lidmi v nouzi modlíme. Nachází tak rozměr nebeského Otce, který je objímá a projevuje jim lásku v konkrétní podobě.“

Toto rozdělení rolí mezi městem, Charitou a řeholními sestrami zůstává v projektu dodnes.

CESTA K PROFESIONÁLNÍ SLUŽBĚ

V průběhu roku 2012 se provoz Centra plně stabilizoval. Na základě potřeb klientů začala do Centra docházet jedenkrát měsíčně sociální pracovnice městského úřadu a také odborníci z Arcidiecézní charity Praha poskytují konzultace podle potřeb klientů. „V průběhu roku 2013 se nám díky velké pomoci paní Niny Novákové povedlo získat do pronájmu další prostor sousedící s Centrem Na Dolíku,“ popisuje další rozvoj Centra Pavel Houška, „díky tomu jsme mohli od září 2013 umožnit klientům možnost osprchování a krizového přenocování.“

V listopadu loňského roku Charita službu úspěšně zaregistrovala v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Dokázala splnit veškeré zákonné povinnosti a standardy kvality služby. Na základě toho získala dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí na provoz Centra. Služba tak získala své pevné místo v síti oficiálních sociálních služeb.

Související články

Tříkrálová sbírka

17. 1. 2024

Paní Jana se postavila na vlastní nohy i díky Tříkrálové sbírce

Pomoc rodinám v nouzi

28. 8. 2023

Maloobchodní řetězec otevírá dveře nového obchodu a srdce pro rodiny v tísni

Azylový dům Gloria Den dětí s NADACÍ AGEL (1) Pomoc rodinám v nouzi

8. 6. 2023

Pouliční kejklíři i malování na obličej. NADACE AGEL uspořádala v Azylovém domě oslavu Dne dětí

Pomoc rodinám v nouzi

12. 12. 2022

Měla 22 bytů, domov ale žádný. Teď jí ho pomáhá hledat Azylový dům Gloria