MEDEVAC Ukrajina úspěšně končí

8. 3. 2015

MEDEVAC Ukrajina úspěšně končí

Pan Lievashov je jedním z 39 ukrajinských pacientů, kteří se v Česku léčili díky programu Ministerstva vnitra MEDEVAC. Jeho léčba trvala nejdéle. Téměř rok. Ve čtvrtek 19. února odletěl zpět na Ukrajinu. Tím se završil i celý program MEDEVAC na pomoc Ukrajině.

Mezi 39 pacienty byli lidé nejrůznějších společenských vrstev, povolání, věku i zranění. Mezi zraněnými byli i dva nezletilí chlapci, kteří přicestovali v doprovodu matek. „S klienty jsme byli v kontaktu od prvního okamžiku, kdy přistáli na kbelském letišti, během celého léčení, rehabilitace až po vytoužený návrat zpět domů,“ říká Světlana Porche, ředitelka Střediska Migrace, které zajišťovalo v programu MEDEVAC sociální asistenci. „Pan Lievashov byl jeden z mála, který prožil v České republice všechna čtyři roční období, zažil tu Velikonoce, české i pravoslavné Vánoce,“ vypráví Světlana Porche.

Poděkování Charitě za profesionální práci

Řediteli Arcidiecézní charity Praha Jaroslavu Němcovi poděkoval u příležitosti ukončení programu MEDEVAC Tomáš Haišman, ředitel odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra: „Při této příležitosti bych Vám rád vyjádřil poděkování své i celého Ministerstva vnitra za Vaši profesionální spolupráci a vstřícnou pomoc při realizaci tohoto programu. Mé poděkování patří také Vašim zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří svou každodenní prací přispívali k úspěchu celého programu MEDEVAC /Ukrajina.“

Tisíc hodin sociální práce, asistencí a tlumočení

„Za úspěchem celého projektu stojí více jak tisíc hodin sociální práce, asistencí a tlumočení. Nesmím zapomenout na práci mnoha dobrovolníků, kterým patří veliký dík,“ říká Světlana Porche. Navštěvovali jsme klienty ve třech nemocnicích, v lázních a v zařízeních Arcidiecézní charity Praha. Nakoupili jsme kila ovoce, zajišťovali oblečení, obuv, hygienické potřeby. Byli jsme u toho, když klienti prožívali radosti i starosti. „Řada z nich je s námi stále v kontaktu, byl to pro ně i pro nás náročný rok plný změn, ale jsem ráda, že jsme mohli být u toho,“ uzavírá Světlana Porche.

Související články

Naše pomoc uprchlíkům

13. 5. 2022

Vyděsilo je hučení větráku i letící letadlo

Ukrajina Naše pomoc uprchlíkům

3. 5. 2022

Válka rozdělila Juliinu rodinu. Manžel si novorozeného syna nepochová

Ukrajina Naše pomoc uprchlíkům

14. 4. 2022

Ukrajinské děti z adaptační skupiny v pražských Dejvicích zasadily strom porozumění

Naše pomoc uprchlíkům

11. 4. 2022

Kreslí vojáky a tanky, ze stavebnic staví kryty. Děti se v adaptačním centru vyrovnávají s válkou