MEDEVAC Ukrajina úspěšně končí

8. 3. 2015

MEDEVAC Ukrajina úspěšně končí

Pan Lievashov je jedním z 39 ukrajinských pacientů, kteří se v Česku léčili díky programu Ministerstva vnitra MEDEVAC. Jeho léčba trvala nejdéle. Téměř rok. Ve čtvrtek 19. února odletěl zpět na Ukrajinu. Tím se završil i celý program MEDEVAC na pomoc Ukrajině.

Mezi 39 pacienty byli lidé nejrůznějších společenských vrstev, povolání, věku i zranění. Mezi zraněnými byli i dva nezletilí chlapci, kteří přicestovali v doprovodu matek. „S klienty jsme byli v kontaktu od prvního okamžiku, kdy přistáli na kbelském letišti, během celého léčení, rehabilitace až po vytoužený návrat zpět domů,“ říká Světlana Porche, ředitelka Střediska Migrace, které zajišťovalo v programu MEDEVAC sociální asistenci. „Pan Lievashov byl jeden z mála, který prožil v České republice všechna čtyři roční období, zažil tu Velikonoce, české i pravoslavné Vánoce,“ vypráví Světlana Porche.

Poděkování Charitě za profesionální práci

Řediteli Arcidiecézní charity Praha Jaroslavu Němcovi poděkoval u příležitosti ukončení programu MEDEVAC Tomáš Haišman, ředitel odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra: „Při této příležitosti bych Vám rád vyjádřil poděkování své i celého Ministerstva vnitra za Vaši profesionální spolupráci a vstřícnou pomoc při realizaci tohoto programu. Mé poděkování patří také Vašim zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří svou každodenní prací přispívali k úspěchu celého programu MEDEVAC /Ukrajina.“

Tisíc hodin sociální práce, asistencí a tlumočení

„Za úspěchem celého projektu stojí více jak tisíc hodin sociální práce, asistencí a tlumočení. Nesmím zapomenout na práci mnoha dobrovolníků, kterým patří veliký dík,“ říká Světlana Porche. Navštěvovali jsme klienty ve třech nemocnicích, v lázních a v zařízeních Arcidiecézní charity Praha. Nakoupili jsme kila ovoce, zajišťovali oblečení, obuv, hygienické potřeby. Byli jsme u toho, když klienti prožívali radosti i starosti. „Řada z nich je s námi stále v kontaktu, byl to pro ně i pro nás náročný rok plný změn, ale jsem ráda, že jsme mohli být u toho,“ uzavírá Světlana Porche.

Související články

Novinky z ostatních Charit

1. 9. 2023

Empatická lektorka češtiny přetváří životy ukrajinských uprchlíků v Praze

Přesídlení krajanů

22. 8. 2023

Perla uprostřed válečného chaosu. Příběh ukrajinské rodiny s českými kořeny nás chytl za srdce

Naše pomoc uprchlíkům

30. 6. 2023

Adaptační skupiny naplnily poslání. Ukrajinské děti jsou připraveny nastoupit do běžných školek

Přesídlení krajanů

19. 6. 2023

Zdravotní sestřička Hanna z Ukrajiny má české kořeny. Díky tomu bylo přestěhování do Česka snazší