Naše kontaktní kancelář dočasně na nové adrese

15. 2. 2021

Naše kontaktní kancelář dočasně na nové adrese

Během probíhající rekonstrukce sídla Arcidiecézní charity Praha v Londýnské ulici 44 v Praze 2 jsme dočasně přestěhovali služby a projekty, které v objektu působily. Nově je najdete na těchto adresách:

Kontaktní kancelář: Jugoslávská 27, Praha 2

otevřeno v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 15 hodin

tel. 739 002 909 (po-pá: 9-15 hodin)
e-mail: praha@praha.charita.cz
korespondenční adresa: P. O. BOX 35, 120 00 Praha 2

 S čím se na nás můžete obrátit?

  • Poskytneme základní informace o našich charitních službách.
  • Pomůžeme vám s výběrem dítěte k „adopci“.
  • Zajistíme překlad dopisu pro vaše „adoptované“ dítě.
  • Převezmeme finanční dar na zahraniční pomoc nebo sociální službu v naší arcidiecézi.
  • Konkrétní požadavky na Centrum zahraniční spolupráce (Adopce na dálku apod.) je možné projednat na tel. 224 246 573.

Poradna Magdala: Radlická 99/2487, Praha 5

pracovní doba v po-pá: 9-17 hodin
e-mail: socialni.magdala@praha.charita.cz
telefon: 737 280 614

Středisko Migrace: Radlická 99/2487, Praha 5

pracovní doba v pondělí a čtvrtek: 10-16 hodin
e-mail: integrace@praha.charita.cz
tel: 224 813 418

Najdete nás také na odděleních pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR:
Praha 4, Cigánkova 1861/2, pondělí, středa 9-17 hodin; úterý, čtvrtek 9-14 hodin
Praha 6, Žukovského 888/2, pondělí, středa 9-17 hodin; úterý, čtvrtek 9-14 hodin

Pečovatelská služba: Jugoslávská 27, Praha 2

e-mail: pecovatelska@praha.charita.cz
tel: 224 252 738, 737 282 816 (po-pá: 8-16.30 hod)


Přestěhování bylo nutné kvůli rekonstrukci dosavadního sídla v Londýnské ulici, která potrvá do roku 2022. Poté se naše kanceláře vrátí na původní adresu do Londýnské ulice. Kromě nového zázemí pro charitní projekty a služby zde otevřeme nové Komunitní centrum sv. Anežky.

Komunitní centrum pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a pro lidi z odlišného sociokulturního prostředí je financováno ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů, dotace Magistrátu hl. m. Prahy a z vlastních zdrojů Arcidiecézní charity Praha (číslo projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647).

Pomáhejte nám pomáhat!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Poskytneme azyl mamince s dítětem, která nemá jiné bydlení.
  • Zachráníme člověka bez domova před mrazem.
  • Pomůžeme seniorům, kteří žijí doma, s osobní hygienou, jídlem i nákupy.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc. Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Pomoc seniorům

18. 4. 2024

Arcibiskup Jan Graubner vyjádřil podporu plánované rekonstrukce Domova sv. Václava

Aktuálně ze sociálních služeb

13. 4. 2024

Sbírka potravin: V 11 supermarketech nám lidé věnovali 5 332 kg potravin pro potřebné

Pomoc rodinám v nouzi

10. 4. 2024

„Sociální automobil“ pomůže Azylovému domu v Brandýse nad Labem

Pomoc seniorům

2. 4. 2024

Potřebujeme vaši pomoc. Grant otevřel cestu k rekonstrukci Domova sv. Václava