Návštěva Běloruska: Pomoc chudým rodinám bude pokračovat

3. 9. 2022

Návštěva Běloruska: Pomoc chudým rodinám bude pokračovat

Arcidiecézní charita Praha pomáhá potřebným v Bělorusku už 18 let. Tamní složitá situace tuto pomoc ztěžuje. Také viditelně přítomná chudoba nás vybízí, abychom v naší pomoci pokračovali i za těchto stále komplikovanějších podmínek.

V Bělorusku realizujeme několik sociálních projektů. Především se jedná o pomoc rodinám s dětmi. V programu Adopce na dálku® podporují čeští dárci „své“ rodiny, kterých je již více než 400. Dále finančně pomáháme studentům teologie a dvěma domovům pro seniory.

Projekty je třeba občas navštívit, aby se řešily aktuální problémy a případně se naplánoval další vhodný rozvoj naší pomoci. I přes zhoršující se situaci v Bělorusku jsme se rozhodli, že je třeba tam jet a s našimi partnery se sejít. Počátkem srpna jsme proto do Běloruska vyrazili.

Vzhledem k nemožnosti do Běloruska cestovat letadlem nebo vlakem jsme odjeli autem. Po 24 hodinách cesty a po velmi podrobné kontrole na hranicích (10 hodin čekání, prohlídka všech zavazadel, rentgen auta apod.) jsme přijeli do Mogileva. Ze setkání s místním biskupem vyplynulo, že katolická církev (tedy i naši partneři z katolické charity) nemá vůbec jednoduchou situaci. Poté jsme navštívili obec Kryčev, která se nalézá poblíž bělorusko-ruských hranic. Přes místní charitu podporujeme tamní domov pro seniory – pomohli jsme jim např. s vybavením pokojů. Je třeba podotknout, že zařízení pro seniory je úplně jiné než u nás. Pomáháme zde proto, že chceme chudým seniorům alespoň trochu zlepšit jejich život v domově. Jsou rádi, že mají kde bydlet a mají alespoň jakousi péči.

Dále jsme měli jednání ve východoběloruském Vitebsku, kde sídlí náš dlouhodobý a hlavní partner, Charita Vitebsk. Jednání byl také přítomen vitebský biskup. Díky našim dárcům zde podporujeme mnoho rodin s dětmi. Některé z nich jsme navštívili. Bylo až dojemné, s jakou láskou nás tito lidé doma přijímali. Opět jsme si mohli udělat přesnější obrázek o tom, jak v současné době žije naprostá většina tamních rodin. Ekonomická situace v zemi se stále zhoršuje, v přepočtu na české koruny jsou místní mzdy od 3 do 8 tisíc korun (v hlavním městě Minsk je to někdy až 15 tisíc Kč). Přitom ceny jsou prakticky stejné, jako u nás. Například jedno balení másla stojí 80 Kč, bochník chleba 50 Kč apod. Pro většinu rodin to musí být bezvýchodná situace.

Na prosbu vitebské Charity jsme dále směřovali do zapadlé vesničky poblíž východních hranic, kde se nachází další domov pro seniory, který jsme též jednou podpořili a který by znovu potřeboval naši pomoc. V naprosté pustině uprostřed lesů se nám podařilo dorazit do dalšího velmi podobně chudého domova. V létě si s trochou fantazie můžeme říci, že zde je vlastně pěkně. Široko daleko nic, co by přírodu znečišťovalo. V zimě, která zde trvá dlouho, tu však bývá mnoho sněhu a hluboké mrazy – 30 pod nulou. Život tady musí být opravdu velmi náročný. Domluvili jsme se na dalších krocích naší pomoci.

Naše cesta poté pokračovala na další místa, kde jsme navštívili místní Charitu i podporované rodiny s dětmi. Poslední část jsme strávili v Minsku, kde spolupracujeme s diecézní Charitou i národní Charitou Belarus. Probrali jsme vše potřebné a seznámili se s novými pracovníky. I zde jsme se setkali s biskupem. Na programu bylo také setkání s českým velvyslancem.

Cesta zpět byla opět komplikovaná, i když 5 hodin na hranicích Běloruska již nebylo tak dlouhých.

Jistě lze říci, že tato cesta do Běloruska nebyla jednoduchá a byla asi také trochu nebezpečná. O to víc jsme rádi, že jsme ji ve zdraví absolvovali. Věříme, že jsme během ní podpořili naše partnery a také ty, kterým zde pomáháme. Můžeme tak lépe plánovat naši pomoc, která je zde opravdu velmi potřebná.

Máme velkou úctu ke všem našim běloruským spolupracovníkům, kteří navzdory nelehké situaci pracují ve prospěch mnoha lidí, kteří to potřebují. Věříme, že tuto práci budou moci vykonávat i do budoucna. Jsou často ve složité situaci a jejich práce vyžaduje velké úsilí a odvahu. Bez charitních partnerů bychom nemohli v našich projektech pokračovat. Prosíme proto všechny, aby na tyto lidi a naše projekty v Bělorusku pamatovali ve svých modlitbách.

Pavel Šimek
zástupce ředitele Arcidiecézní charity Praha

Pomáhejte v Bělorusku

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Dlouhodobě podporujeme sociálně slabé rodiny s dětmi
  • Pomáháme seniorům v domovech v Kryčevě a Krasnopole

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Aktuálně z Běloruska

1. 8. 2023

Běloruské děti podnikají prázdninové výlety s Charitou

Aktuálně z Běloruska

9. 3. 2023

Komu slouží naše mobilní pomoc v grodněnské diecézi?

Aktuálně z Běloruska

27. 2. 2023

Čeští dárci obdarovali běloruské děti z nízkopříjmových rodin