Nové sociální byty dostaly požehnání

13. 8. 2020

Nové sociální byty dostaly požehnání

Dlouhá léta opuštěný a zchátralý dům na Slaviborském náměstí v Praze Třeboradicích se během uplynulého roku proměnil k nepoznání. Díky kompletní rekonstrukci zde vznikly sociální byty pro rodiny v nouzi. Nový dům a jeho obyvatele 12. srpna slavnostně požehnal biskupský vikář Mons. Jan Balík.

„Před rokem a půl tu stála ruina. V zahradě, kde nyní stojíme, rostla vysoká tráva a spousta náletových dřevin,“ připomněl Stanislav Fiala z Arcidiecézní charity Praha, který rekonstrukci koordinoval. Před slavnostním požehnáním poděkoval partnerům projektu: „Děkujeme Evropské unii a Magistrátu hl. m. Prahy za spolufinancování stavby, stavební firmě Neo Builder, ateliéru Jirsa – architekti, městské části Praha-Čakovice, která je vlastníkem objektu a s kterou byla vzorná spolupráce.“

 „Měl jsem možnost vidět dům před začátkem stavby. Proměnit takovou zříceninu v krásný dům, který bude sloužit rodinám, obnáší mnoho práce. Děkuji proto panu řediteli Arcidiecézní charity Jaroslavu Němcovi a jeho spolupracovníkům,“ řekl Mons. Jan Balík. Poté pronesl děkovnou modlitbu a modlitbu za všechny současné a budoucí obyvatele domu. Dům včetně jeho zahrady, jednotlivé byty, společné prostory i zázemí domu poté požehnal.

Paní Mirka má nové bydlení i práci

Tři ze čtyř malometrážních bytů již obývají první nájemníci. Slavnostního požehnání se také zúčastnili: „Jsem Charitě vděčná za krásný byt, kde jsem spolu s dětmi v bezpečí,“ říká dojatě paní Mirka. „Chce se mi brečet, ale štěstím. Není to dávno, co jsem brečela ze zoufalství.“

Se čtyřmi dětmi bydlela v pronájmu u majitele, který je tyranizoval. Neměla kam jít, a tak ponižující jednání trpěla. „Šlo o naše bezpečí. Kolikrát jsem musela zavolat policii,“ říká paní Mirka a ještě dnes se jí při vzpomínce svírá hrdlo a třese hlas. „Nikdy bych nikomu nepřála zažít to, co se stalo nám.“

Velkou radost jí udělalo, když mohla v Charitě získat i brigádu: „Uklízím vedle v Centru pro tělesně postižené Fatima. Raději upřednostním práci, kde si nevydělám tolik, ale kde mě respektují, než vydělat víc a být ponižovaná. Spokojenost pak můžu předávat dětem.“ Paní Mirka je na rodičovské dovolené s desetiměsíční dcerou. Dvě starší dcery a syn si pochvalují, že mají školu v blízkosti a nemusejí daleko dojíždět.

Pomoc, která vede k osamostatnění

Sociální bydlení Fatima je určené rodinám s dětmi, které jsou v bytové nouzi a nemají dostatek financí, aby si zajistily vlastní bydlení. Pracovníci Charity pomáhají ubytovaným při řešení různých situací spojených s bydlením, výchovou dětí, finančními záležitostmi nebo jednáním s úřady např. ve věci sociálních dávek. Cílem pomoci je, aby se rodiny postupně osamostatnily a uvolnily byt další rodině, která se nachází v tíživé životní situaci.


Název projektu: Sociální bydlení v Praze Třeboradicích
Registrační projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000569
Projekt je finančně podpořen evropskými fondy a Magistrátem hl. m. Prahy.

Podpořit rodiny v tísni můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

  • maminkám s dětmi, které nemají kde bydlet, poskytneme azyl
  • obětem domácího násilí zajistíme psychoterapii
  • dětem ze sociálně slabých rodin pořídíme oblečení a školní pomůcky

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Milostivé léto Givt úvod Aktuálně ze sociálních služeb

12. 8. 2022

Milostivé léto je zpět. Pomozme zodpovědným dlužníkům zbavit se exekucí

Pomoc rodinám v nouzi

7. 6. 2022

V Azylovém domě Gloria oslavili Den dětí

Gloria Pomoc rodinám v nouzi

3. 6. 2022

Pomáhám dětem získat sebedůvěru, říká speciální pedagožka z azylového domu

Azylový dům Gloria Pomoc rodinám v nouzi

4. 4. 2022

Naučili mě uklízet a určovat si hranice. Mladé mamince měníme život v Azylovém domě Gloria