Nové sociální byty dostaly požehnání

13. 8. 2020

Nové sociální byty dostaly požehnání

Dlouhá léta opuštěný a zchátralý dům na Slaviborském náměstí v Praze Třeboradicích se během uplynulého roku proměnil k nepoznání. Díky kompletní rekonstrukci zde vznikly sociální byty pro rodiny v nouzi. Nový dům a jeho obyvatele 12. srpna slavnostně požehnal biskupský vikář Mons. Jan Balík.

„Před rokem a půl tu stála ruina. V zahradě, kde nyní stojíme, rostla vysoká tráva a spousta náletových dřevin,“ připomněl Stanislav Fiala z Arcidiecézní charity Praha, který rekonstrukci koordinoval. Před slavnostním požehnáním poděkoval partnerům projektu: „Děkujeme Evropské unii a Magistrátu hl. m. Prahy za spolufinancování stavby, stavební firmě Neo Builder, ateliéru Jirsa – architekti, městské části Praha-Čakovice, která je vlastníkem objektu a s kterou byla vzorná spolupráce.“

 „Měl jsem možnost vidět dům před začátkem stavby. Proměnit takovou zříceninu v krásný dům, který bude sloužit rodinám, obnáší mnoho práce. Děkuji proto panu řediteli Arcidiecézní charity Jaroslavu Němcovi a jeho spolupracovníkům,“ řekl Mons. Jan Balík. Poté pronesl děkovnou modlitbu a modlitbu za všechny současné a budoucí obyvatele domu. Dům včetně jeho zahrady, jednotlivé byty, společné prostory i zázemí domu poté požehnal.

Paní Mirka má nové bydlení i práci

Tři ze čtyř malometrážních bytů již obývají první nájemníci. Slavnostního požehnání se také zúčastnili: „Jsem Charitě vděčná za krásný byt, kde jsem spolu s dětmi v bezpečí,“ říká dojatě paní Mirka. „Chce se mi brečet, ale štěstím. Není to dávno, co jsem brečela ze zoufalství.“

Se čtyřmi dětmi bydlela v pronájmu u majitele, který je tyranizoval. Neměla kam jít, a tak ponižující jednání trpěla. „Šlo o naše bezpečí. Kolikrát jsem musela zavolat policii,“ říká paní Mirka a ještě dnes se jí při vzpomínce svírá hrdlo a třese hlas. „Nikdy bych nikomu nepřála zažít to, co se stalo nám.“

Velkou radost jí udělalo, když mohla v Charitě získat i brigádu: „Uklízím vedle v Centru pro tělesně postižené Fatima. Raději upřednostním práci, kde si nevydělám tolik, ale kde mě respektují, než vydělat víc a být ponižovaná. Spokojenost pak můžu předávat dětem.“ Paní Mirka je na rodičovské dovolené s desetiměsíční dcerou. Dvě starší dcery a syn si pochvalují, že mají školu v blízkosti a nemusejí daleko dojíždět.

Pomoc, která vede k osamostatnění

Sociální bydlení Fatima je určené rodinám s dětmi, které jsou v bytové nouzi a nemají dostatek financí, aby si zajistily vlastní bydlení. Pracovníci Charity pomáhají ubytovaným při řešení různých situací spojených s bydlením, výchovou dětí, finančními záležitostmi nebo jednáním s úřady např. ve věci sociálních dávek. Cílem pomoci je, aby se rodiny postupně osamostatnily a uvolnily byt další rodině, která se nachází v tíživé životní situaci.


Název projektu: Sociální bydlení v Praze Třeboradicích
Registrační projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000569
Projekt je finančně podpořen evropskými fondy a Magistrátem hl. m. Prahy.

Podpořit rodiny v tísni můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

  • maminkám s dětmi, které nemají kde bydlet, poskytneme azyl
  • obětem domácího násilí zajistíme psychoterapii
  • dětem ze sociálně slabých rodin pořídíme oblečení a školní pomůcky

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

30. 11. 2022

Milostivé léto pomohlo studentce s šesti exekucemi

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 11. 2022

Pavel z osady a maminka nemocné holčičky. Balíčky potravin pomáhají těm nejchudším

Milostivé léto Givt úvod Aktuálně ze sociálních služeb

19. 8. 2022

Milostivé léto je zpět. Pomozme zodpovědným dlužníkům zbavit se exekucí

Pomoc rodinám v nouzi

7. 6. 2022

V Azylovém domě Gloria oslavili Den dětí