Od chalupy k chalupě, od člověka k člověku, od srdce k srdci. Motto oceněného Stanislava Žáka

24. 10. 2022

Od chalupy k chalupě, od člověka k člověku, od srdce k srdci. Motto oceněného Stanislava Žáka

Začátky charity ve Starém Kníně

Takto se dál se starými lidmi zacházet nebude,“ vzpomíná dlouholetý ředitel Charity Starý Knín Stanislav Žák na předsevzetí, které v roce 1993 odstartovalo vznik tamních sociálních služeb. Z původních dvou  pečovatelek se tomuto statnému a empatickému muži postupně podařilo tým rozšířit na více než 200 zaměstnanců.

Služby se začaly rozrůstat. Nadšencům se podařilo otevřít azylový dům pro rodiny s dětmi, který byl první svého druhu ve Středočeském kraji. Dále převzali provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, rozjeli aktivizaci rodin s dětmi, otevřeli šicí dílnu, stacionář pro autistické děti a řadu dalších služeb.

Místo samoty nabízí lásku

Na začátku všeho ale byla pomoc starým lidem, a to podle hesla „Od chalupy k chalupě, od člověka k člověku, od srdce k srdci“. I po téměř třiceti letech je pro Stanislava Žáka péče o seniory srdeční záležitostí. „Starý člověk bývá často sám a ta samota ho drtí. Potřebuje cítit, že ho má někdo rád. A pokud mu naše pečovatelky mají dávat lásku, musí ji samy u nás také čerpat,“ prozrazuje Žák recept na stmelený a láskyplný kolektiv.

Plány Charity do budoucna

Knínská Charita má za sebou desítky úspěšných projektů financovaných díky evropským dotacím. V současné době plánuje rekonstruovat dvě zchátralé fary, pro které církev nemá využití – barokní budovu v Maršovicích z roku 1730 a další objekt v Bratronicích mezi Kladnem a Zbečnem. Budovy by poté měly sloužit jako zázemí Charity. Rozjetý mají také investiční projekt na pořízení 19 nových automobilů pro terénní služby.

Zajímá ho pravda

Kromě pomoci druhým lidem je životní náplní Stanislava Žáka matematika. Říká, že je v ní nepochybná pravda. „Když například gymnazista při češtině diskutuje s profesorem o tom, co chtěl básník říci, tak přijdou na několik možných výkladů, ale pravdu mívá vždy profesor. V matematice ale na tabuli může student jasně dokázat, že pravdu má on. A to je přece krásná věc,“ vysvětluje vztah k matematice.

Cena Charity ČR

21. října převzal Stanislav Žák v katedrále sv. Víta Cenu Charity Česká republika za výjimečný přínos charitnímu dílu. „Člověk musí být opatrný, aby si ocenění nebral osobně,“ říká skromně Žák. „Protože až stanu na pravdě Boží, k čemu mi bude cena? Nicméně oceňování patří k lidským zvyklostem. Problém je ale v tom, že všichni naplno pracují a já dostávám cenu,“ směje se Žák a současně skládá poklonu všem lidem, svým kolegyním a kolegům, jejichž každodenní život je naplněn službou potřebným.

RNDr. Stanislav Žák, CSc. stál v roce 1993 u zrodu Charity Starý Knín a v jejím čele stojí dodnes. Zejména seniorům a rodinám v nouzi slouží domácí zdravotní péče a sedm profesionálních registrovaných sociálních služeb (osobní asistence, pečovatelská služba, denní stacionář, azylový dům, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a sociální rehabilitace). Pomoc se ročně dostane k 1 500 potřebným.

Organizaci, která příští rok oslaví 30. výročí svého vzniku, vedl Stanislav Žák téměř po celou dobu jako dobrovolník bez nároku na odměnu. Jeho celoživotní náplní je matematika, které se věnuje na vědecké úrovni.

Doktor Žák je pro svou profesionalitu, laskavost a moudrost respektovanou osobností. Vyniká velkou empatií k pracovníkům, zvláště k těm, kteří slouží v terénu a v prvních liniích služeb. Svůj tým vede nejen pracovně, ale také duchovně.

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

13. 4. 2024

Sbírka potravin: V 11 supermarketech nám lidé věnovali 5 332 kg potravin pro potřebné

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity

Novinky z ostatních Charit

22. 3. 2024

Charita předala finanční dar početné rodině, která zůstala bez tatínka

Novinky z ostatních Charit

24. 2. 2024

Dva roky je Charita Česká republika s Ukrajinou – naše pomoc neustává