Óda na radost završila tři desetiletí benefičních koncertů

1. 11. 2022

Óda na radost završila tři desetiletí benefičních koncertů

Poslední říjnový večer ve Smetanově síni Obecního domu patřil tradičně benefičnímu koncertu Arcidiecézní charity Praha. Letos se konal už po třicáté. Hosty slavnostního večera přivítal jménem pražské Charity moderátor Vladimír Kořen. „Skvělí hudební interpreti a jejich koncertní program je odměnou za vaši ochotu pomáhat. 100 % ze vstupného je darem na veřejnou sbírku na podporu sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha, které pomáhají seniorům, lidem s postižením, rodinám v nouzi, lidem bez domova a dalším, kteří se ocitají v bezvýchodné situaci nebo potřebují péči.“

Vladimír Kořen poté přivítal vzácné hosty – apoštolského nuncia Jude Thaddeuse Okolo, arcibiskupa Jana Graubnera, kardinála Dominika Duku, biskupa Zdenka Wasserbauera, biskupa Ladislava Hučko, velvyslance Itálie Maura Marsili, 1. místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Věru Kovářovou a další čestné hosty, dárce a spolupracovníky pražské Charity.

Ocenění tří mimořádných osobností

Jubilejní benefiční koncert byl příležitostí k ohlédnutí. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, kterého nedávno papež František jmenoval rytířem Řádu sv. Řehoře Velikého, vyzdvihl ve svém projevu tři mimořádné osobnosti, kterým poděkoval za jejich pomoc Charitě.

„Našemu benefičnímu koncertu se říká dušičkový, protože se každoročně koná 31. října, v období Dušiček. Vzpomenu si vždycky na pana kardinála Miloslava Vlka, který stál u zrodu těchto koncertů. Měl je velmi rád. Konaly se vždy za jeho účasti a pod jeho záštitou. Myslím, že i dnes má radost, že jsme se zde sešli,“ zavzpomínal Jaroslav Němec.

„Druhou osobností, kterou jsem chtěl zmínit je Vladimír Kořen. Známe se dlouhá léta, doprovázeli jsme naše děti na šachové turnaje a tenkrát nám Vláďa přislíbil pomoc s moderováním benefičního koncertu,“ popsal ředitel Charity začátky spolupráce. Postupem doby nezůstalo u jedné akce. Vladimír Kořen se ujal moderování charitního plesu, průvodu tří králů s velbloudy a programu během Noci kostelů v charitním kostele. „Vláďa vždycky děkuje jménem Charity všem, kteří pomohli, ale nikdo vlastně oficiálně nepoděkoval jemu,“ připomněl ředitel. „Chci tak dnes učinit. Velmi si vážíme toho, že nám pomáháš, že jsou díky Tobě naše akce krásnější a příjemnější.“

„Poslední jméno, které jsem chtěl zmínit, je kardinál Dominik Duka. Děkuji Vám za to, že jste měl pro Charitu vždycky čas. Navštěvoval jste naše služby a projekty, setkával se se zaměstnanci, klienty, seniory. Děkuji, že jsem mohl být 12 let v úzké spolupráci s tak moudrým člověkem,“ uzavřel Jaroslav Němec.

Vyjádření vděčnosti provázelo i projev pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Vzpomněl na začátky Charity v 90. letech a poté na rozvoj charitního díla, které dnes v celostátním měřítku zahrnuje službu devíti tisíc zaměstnanců. Jim i dárcům, kteří mají srdce otevřené pro potřeby druhých, otec arcibiskup poděkoval a vyprosil pro ně Boží požehnání.

Hudba dokázala ztišit i ohromit

V první půlce koncertu se posluchačům představil Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy, oceněného Českou biskupskou konferencí Řádem Cyrila a Metoděje. Sbor představuje nejen v českém, ale i světovém kontextu absolutní špičku v oboru sborového umění.

V podání Českého filharmonického sboru zazněly duchovní skladby Bohuslava Matěje Černohorského (Laudetur Jesus Christus), Antona Brucknera (za nahrávku Duchovních motet získal sbor prestižní ocenění Echo Klassik) a Leoše Janáčka (Otčenáš). Za varhany usedl Martin Jakubíček, harfu rozezněla Dominika Svozilová a tenorového sólového partu se ujal Jaroslav Březina.

V druhé části koncertu se ke sboru přidal Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod vedením šéfdirigenta Tomáše Braunera a posluchači mohli vyslechnout strhující finále Beethovenovy 9. symfonie s Ódou na radost.

Sólisté Markéta Klaudová, Lucie Hilscherová, Jaroslav Březina a Pavel Švingr prokázali skutečnou pěveckou virtuositu i cit při přednesu Beethovenova vrcholného díla.

Jubilejní 30. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha byl mimořádným hudebním zážitkem. Podle ohlasů dokázal posluchače vnitřně ztišit a pohladit jemností, dojmout a povzbudit, ale i ohromit a nadchnout. Vyslechli jsme hudbu, která dala pocítit to, co nás jako lidské bytosti přesahuje – touhu po opravdovém souznění, solidaritě mezi lidmi, lásce a Boží přítomnosti.

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Pomoc seniorům

8. 7. 2024

Senioři nepřijdou během rekonstrukce o hlavní přednosti domova

29. benefiční koncert (5) Aktuálně ze sociálních služeb

3. 7. 2024

32. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha oslaví Rok české hudby

Pomoc rodinám v nouzi

1. 7. 2024

Sociálně znevýhodněné děti vyrazily s podporou sbírky Daránek na letní pobyt v přírodě

Naše pomoc uprchlíkům

25. 6. 2024

Podporujeme integraci uprchlíků z Ukrajiny