Oslavili svátek Panny Marie Matky ustavičné pomoci, patronky charitního kostela

28. 6. 2023

Oslavili svátek Panny Marie Matky ustavičné pomoci, patronky charitního kostela

Svátek Panny Marie Matky ustavičné pomoci, který připadá na 27. června, oslavila Arcidiecézní charita Praha mší svatou v charitním kostele v Nerudově ulici, který je patronce zasvěcen. Mši svatou sloužit rektor kostela a generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl, CSsR.

Panna Maria Matka ustavičné pomoci je jedním z titulů, pod kterým je vzývána Maria, matka Ježíšova. Původ tohoto titulu je spojen s řeckou ikonou, na které je Panna Maria zobrazena v modrém závoji se zlatou hvězdou na hlavě, v levé ruce nese Dítě a pravou rukou se k němu vztahuje. Podporovat kult Panny Marie Matky ustavičné pomoci uložil papež Pius IX. redemptoristům.

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici 22 v Praze na Malé Straně svěřili redemptoristé Arcidiecézní charitě Praha, která jej provozuje od srpna roku 2021. Je jediným kostelem v naší zemi, který provozuje profesionální poskytovatel sociálních služeb. Tímto unikátním propojením se stal kostel centrem modlitby za pomoc lidem v nouzi.

Kostel je pravidelně, 6 dní v týdnu otevřen veřejnosti k soukromým modlitbám, a to i během letních prázdnin. Každou neděli od 9 hodin zde probíhá řeckokatolická ukrajinská liturgie. Více informací a provozní dobu najdete na www.svatykajetan.cz.

Během mše svaté byl požehnán restaurovaný obraz Panny Marie Matky ustavičné pomoci, který je umístěn nad levým bočním oltářem kostela. Unikátnost obrazu podtrhuje bohatě zdobený zlatý rám, kde se ve 24 schránkách nacházejí ostatky světců.

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Pomoc seniorům

2. 4. 2024

Potřebujeme vaši pomoc. Grant otevřel cestu k rekonstrukci Domova sv. Václava

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity

Aktuálně z Běloruska

4. 3. 2024

Jak prožívají půst studenti z programu Adopce na dálku® v Bělorusku