Podpoříme zodpovědné dlužníky, aby dosáhli na oddlužení v akci milostivé léto

26. 10. 2021 Tiskové zprávy

Podpoříme zodpovědné dlužníky, aby dosáhli na oddlužení v akci milostivé léto

Ojedinělou možnost dostat se z exekucí a začít normální život nabízí akce milostivé léto. Dlužníci se mohou zbavit dluhů vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněných podniků. Stačí zaplatit jistinu dluhu. Úroky, penále a další příslušenství dluhu jim bude odpuštěno.

 „Taková šance tu ještě nebyla. Milostivé léto může mnoha lidem změnit život,“ říká ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. „Je tu ale velká skupina lidí, kteří to sami nezvládnou. Chceme pomoci těm, kteří se z minulých chyb poučili, dále se nezadlužují, ale kteří ani s pravidelnou prací nedosáhnou na splacení dluhu. Těmto zodpovědným dlužníkům chceme pomoci dluh zaplatit.“

Arcidiecézní charita Praha proto vyhlásila sbírku na pomoc lidem, kteří usilují o oddlužení v rámci akce milostivé léto. Dárci mohou přispět libovolnou částkou na sbírkové konto Arcidiecézní charity Praha 749986/5500, variabilní symbol 4121. Veřejnou sbírku pražské Charity je možné podpořit i online na portále darujme.cz.

Pro koho je podpora určena

Příjemce pomoci vytipují na základě sociálního šetření odborní pracovníci z Poradny pro lidi v tísni, kterou Arcidiecézní charita Praha provozuje v pražském Karlíně. Finanční podpora určená na oddlužení bude poskytnuta sociálně slabým lidem, jejichž způsob života již nevede k nezvladatelnému zadlužování.

„U dlužníka musíme vidět odpovědný a aktivní přístup,“ zdůrazňuje Helena Kopecká z Poradny pro lidi v tísni. „Typický příjemce pomoci bude člověk, který pravidelně pracuje, žije skromně, ale ani přesto se nemůže vymanit z dluhové pasti. Takovému člověku poskytneme finanční podporu, aby mohl splatit jistinu dluhu. Díky milostivému létu mu budou odpuštěny úroky, penále a poplatky. Takovému člověku radikálně změníme život.“

Splátka jistiny bude uhrazena jménem dlužníka přímo z bankovního účtu Arcidiecézní charity Praha.

Půjčka nebo dar

Finanční podpora bude poskytnuta buď formou bezúročné půjčky, nebo formou daru. „Zvažujeme individuálně případ od případu, jaké jsou možnosti dlužníka. Principem je poskytnout minimální nutnou podporu k tomu, aby si člověk mohl pomoci sám,“ vysvětluje Helena Kopecká a ilustruje princip na konkrétním příběhu.

Jedna z klientek poradny, paní Jana, dluží za nájemné v obecním bytě. Po úmrtí partnera nebyla schopná nájem platit a ten během několika měsíců narostl na částku 50 tisíc korun. K tomu přibyly poplatky spojené se soudem a exekucí. Paní Jana pracuje jako pokladní v supermarketu. Má exekuci na příjem. To, co měsíčně splatí, pokryje jen narůstající penále. Dluh se nezmenšuje. Jana žije z minima a není schopna našetřit ještě na splacení jistiny. Milostivé léto v kombinaci s finanční pomocí Charity by ji zachránilo z dluhové pasti.

„U každého klienta musíme zvážit reálné možnosti a podle toho nastavit vhodnou formu a výši pomoci – daru nebo půjčky. Klientům, jako je paní Jana, pomůže bezúročná půjčka,“ vysvětluje Helena Kopecká. „Až se zbaví exekuce, bude ze svého platu splácet naši půjčku, namísto nekonečné úhrady rostoucího penále.“

Ze splacených půjček vytvoří Arcidiecézní charita Praha revolvingový fond určený na pomoc dalším sociálně potřebným lidem při oddlužení.

Šance potrvá tři měsíce

Milostivé léto, které umožnila novela exekučního a občanského soudního zákona, je časově omezené. Potrvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Ve stejném období bude probíhat sbírka Arcidiecézní charity Praha.

Dary, které se nestihnou využít během milostivého léta, budou využity v souladu se záměrem dárce na oddlužení sociálně potřebných.

Milostivé léto + vaše pomoc = záchrana z dluhové pasti

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Díky vašemu daru pomůžeme konkrétním lidem vymanit se z dluhové pasti v rámci milostivého léta. Tato akce umožňuje dlužníkům zbavit se exekuce, pokud zaplatí jistinu dluhu. Velká skupina lidí ale ani s pravidelnou prací na splacení dluhu nedosáhne. Chceme jim pomoci zbavit se dluhů a začít znovu normální život.

Darujte nový začátek

Pomáhejte s námi lidem v nouzi. Darujte jim možnost začít opět žít normální život.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Kontaktujte nás

Helena Kopecká

vedoucí Poradny pro lidi v tísni, Pernerova 20, Praha-Karlín

222 313 739, 737 280 635 (po-pá: 10-16 hod)

PhDr. Jarmila Lomozová

zástupkyně ředitele pro public relations

Související články

Lidé nemusejí na ulici mrznout. Víme, jak jim pomoci Pomoc lidem bez domova

1. 12. 2022

Během zimy rozšiřujeme pomoc lidem bez domova

Aktuálně ze sociálních služeb

30. 11. 2022

Milostivé léto pomohlo studentce s šesti exekucemi

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 11. 2022

Pavel z osady a maminka nemocné holčičky. Balíčky potravin pomáhají těm nejchudším

Aktuálně ze sociálních služeb

14. 11. 2022

Zákazníci supermarketů darovali více než 7 tun potravin pro lidi v nouzi