Přijďte se podívat na betlém z Ugandy a Běloruska

19. 12. 2022

Přijďte se podívat na betlém z Ugandy a Běloruska

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána je jediným kostelem v naší zemi, který provozuje profesionální poskytovatel sociálních služeb – Arcidiecézní charita Praha. Tímto unikátním propojením se stal kostel centrem modlitby za pomoc lidem v nouzi. Kostel je celoročně otevřen veřejnosti. Zvláště o Vánocích stojí za návštěvu.

„Během letošních vánočních svátků jsme pro veřejnost připravili několik překvapení,“ informuje Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Od 20. prosince si můžete prohlédnout hned tři vzácné betlémy. Během Vánoc můžete přijít kterýkoli den, budeme mít otevřeno.“

Tři vzácné betlémy

V kostele v Nerudově ulici na Malé Straně, který patří mezi nejvýznamnější pražské vrcholně barokní stavby, bude tradičně postaven historický betlém z konce 19. století. Je prací italských řezbářských mistrů z jižních Tyrol. Pro kostel jej pořídili v roce 1894 redemptoristé.

Návštěvníci budou mít letos poprvé možnost zhlédnout dva betlémy ze současné doby. Slaměný betlém z Běloruska je darem od biskupa Aleha Butkeviche z Diecéze Vitebsk, kam směřuje od roku 2004 pomoc Arcidiecézní charity Praha. Čeští dárci podporují v Bělorusku 600 sociálně potřebných dětí v programu Adopce na dálku® a dále dva domovy pro seniory.

Dřevěný betlém z Ugandy byl vyroben ze vzácného dřeva stromu musambya. Kdysi běžná dřevina rostoucí v různých klimatických podmínkách patří dnes ke kriticky ohroženým druhům, protože se kácí na palivové dříví a na výrobu dřevěného uhlí. Betlém vyrobil ugandský řemeslník John Bosco z města Kisoro na západě Ugandy. Od roku 2000 působí v Ugandě, kde vlastní truhlářskou a řezbářskou dílnu.

Arcidiecézní charita Praha podpořila v Ugandě od roku 2001 vzdělání již 10 000 chudých dětí. Desetitisícům pacientů pomáhá každoročně Česká nemocnice sv. Karla Lwangy, kterou Arcidiecézní charita Praha postavila a nadále podporuje. K dalším rozvojovým projektům patří Základní škola sv. Jana Nepomuckého, Odborné učiliště sv. Karla Lwangy a řada komunitních projektů.

O Vánocích denně otevřeno

Charitní kostel v srdci hlavního města chystá během Vánoc rozšířenou otevírací dobu. „Přijměte pozvání ke ztišení, soukromé modlitbě, poslechu meditativní hudby, zapálení svíčky,“ zve k návštěvě kostela Jaroslav Němec.

Pravidelné mše svaté se slaví každý čtvrtek v 17 hodin. Charita vyšla vstříc také duchovním potřebám ukrajinských uprchlíků. Každou neděli od 9 hodin se v kostele sv. Kajetána slaví řeckokatolická ukrajinská liturgie.

Otevírací doba během Vánoc

Štědrý den       od 12 do 20 hodin
1. a 2. svátek vánoční       od 11 do 18 hodin
27. – 30. prosince       od 14 do 18 hodin
Silvestr       od 14 do 22 hodin
ostatní dny       úterý-sobota 14-17 h., neděle 8-17 h.

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Chudí potřebují naše srdce Charita a Církev

7. 2. 2024

32. světový den nemocných: Není dobré, aby byl člověk sám

Charita a Církev

30. 1. 2024

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

Charita a Církev

24. 12. 2023

Vánoční poselství