Rodinu nenahradíme. Když je maminka nejistá a v úzkých, umíme pomoci

15. 5. 2019

Rodinu nenahradíme. Když je maminka nejistá a v úzkých, umíme pomoci

Dnešní Mezinárodní den rodiny připomíná, jak důležitým vkladem do života je funkční a láskyplná rodina. Je to základ, který nás formuje a určuje naše základní postoje v životě, naše sebevědomí, naši schopnost navazovat funkční mezilidské vztahy. V našich sociálních službách se setkáváme s lidmi, kteří tento dar ve svém dětství a dospívání neměli. Dnes, když jsou už dospělí, je pro ně kvůli tomu těžké zvládat výchovu vlastních dětí. Jsme rádi, že jim můžeme pomoci.

Do našeho Azylového domu Gloria jsme přijali paní Marii, mladou 18 letou maminku očekávající narození svého děťátka. U nás působila od začátku ustrašeně, většinu času trávila sama na pokoji a s ostatními maminkami se moc nestýkala. Postupně se před námi otvíral příběh děvčátka, které ví, že táta je alkoholik, ale nestýká se s ním, a maminka trpí těžkým duševním onemocněním, díky kterému své dceři spíše škodí, než pomáhá. Marie odchází z domova v 16 letech, přesto dodělává maturitu. Je velmi vnímavá a inteligentní. Jejím jediným zázemím a poutem ke světu je její přítel, chlapec bez práce, zázemí a bez sociálních a pracovních návyků.

Maminkám v azylových domech i v sociálních bytech pomáháme ve zvládání jejich rodičovské role. Věříme, že podpoříme-li matku a pomůžeme jí rozvinout její vlastní schopnosti a dovednosti, zlepšíme tím automaticky i její schopnost péče o děti. Paní Marie začala docházet na socioterapeutickou skupinu, postupně se více otevřela a přestala své okolí vnímat jako nepřátele. S naší aktivizační pracovnicí se účastnila besed o péči o dítě, učila se vařit i hospodařit s penězi. Postupně se dokázala lépe orientovat ve své situaci. Během těhotenství si našla práci v obchodě. Z našeho Azylového domu odešla do pronájmu se svým přítelem. Dnes má zdravou dcerku a přesto, že ji čeká ještě dlouhá cesta, máme radost, že jsme jí mohli pomoci překonat náročné období.

K podpoře maminek využíváme řadu nástrojů včetně individuálních konzultací, socioterapeutických skupin, skupinových poradenství i videotréninku interakcí. Maminky tak získají nejen bezpečné prostředí a prostor pro řešení své krizové situace, ale zároveň aktivně pracují na rozvoji svých rodičovských dovedností a překonání traumat z primární rodiny.


Magistrát hl. m. Prahy
Pomoc rodinám v krizi podporuje Evropská unie v rámci Evropského sociálního fondu. Projekt s názvem Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021 je veden pod číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/001107. 

Související články

Tříkrálová sbírka

17. 1. 2024

Paní Jana se postavila na vlastní nohy i díky Tříkrálové sbírce

Pomoc rodinám v nouzi

28. 8. 2023

Maloobchodní řetězec otevírá dveře nového obchodu a srdce pro rodiny v tísni

Azylový dům Gloria Den dětí s NADACÍ AGEL (1) Pomoc rodinám v nouzi

8. 6. 2023

Pouliční kejklíři i malování na obličej. NADACE AGEL uspořádala v Azylovém domě oslavu Dne dětí

Pomoc rodinám v nouzi

12. 12. 2022

Měla 22 bytů, domov ale žádný. Teď jí ho pomáhá hledat Azylový dům Gloria