Rozhovor s Šárkou Drškovou: 20 let Poradny Magdala

26. 2. 2019

Rozhovor s Šárkou Drškovou: 20 let Poradny Magdala

Poradna Magdala, jedna ze služeb Arcidiecézní charity Praha, slaví letos 20 výročí svého založení. Její činnost představuje ředitelka poradny ŠÁRKA DRŠKOVÁ.

Představte nám prosím, jak a komu Poradna Magdala pomáhá?

Naše poradna pomáhá lidem, kteří se potýkají s násilím, především násilím v blízkých vztazích. Pracujeme s lidmi, kteří jsou násilí vystaveni, s těmi, kteří násilí páchají, a také s dětmi. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu a z toho vyplývá nesmírná hodnota a důstojnost každého lidského života. Právě v těch nejnáročnějších situacích, kdy je lidská důstojnost pošlapávána nabízíme pomoc, bezpečí a přijetí.

Jak je to dnes s domácím násilím? Ubývá ho s přibývající osvětou? Z vašeho pohledu odborníka, dělá společnost dost pro oběti domácího násilí?

Domácí násilí je celospolečenský problém, který se objevuje ve všech společenských vrstvách a dotýká se mnoha oblastí. Obracejí se na nás prodavačky, nezaměstnaní, lidé s handicapem, právníci i lékaři. V dnešní době je důležité, že se již o tomto problému hovoří. V Česku přetrvává práce především s oběťmi, i vy se na to ptáte. Ovšem směr, kterým bychom se i podle fungujících zahraničních vzorů měli ubírat, je práce s celou rodinou a především práce s osobou, která násilí páchá. V naší společnosti stále není běžné, že by se sám od sebe přihlásil člověk s tím, že bije nebo ponižuje svého partnera.

Pro domácí násilí je tedy důležitá práce s celou rodinou?

Ano, jsme součástí služby Církve potřebným a rodina je ve středu našeho zájmu. Snažíme se při práci s rodinami neoznačovat žádného z rodičů za oběť nebo agresora. Nálepkováním totiž člověka většinou ztratíme. Zajímáme se o to, co se mezi rodiči stalo, hovoříme o jednotlivých incidentech a snažíme se situaci co nejvíce porozumět. Prací s tím, kdo násilí páchá, docílíme toho, že násilí zastavíme a nebude se opakovat v dalších partnerských vztazích aktérů násilí. Nesmírně důležitá je otázka dětí. Na děti nesmíme zapomínat. Pro děti je velmi důležité vědět, jak bude probíhat kontakt s rodičem, který se násilí vůči druhému rodiči dopouštěl.

Jak žena pozná, že se stala obětí domácího násilí? Jsou mezi oběťmi i muži?

Ve vztahu nepanuje rovnost, ale strach, zadržování peněz, zákaz stýkat se s rodinou a s přáteli, partner rozbíjí důležité věci, partner fyzicky nebo psychicky ubližuje. Záměrně nehovořím pouze o ženách, násilí páchají muži i ženy, i když samozřejmě větší následky má násilí páchané fyzicky silnějším mužem. Muži jsou vystaveni hlavně psychickému násilí, i když ani fyzické není výjimkou. Málokterý muž však vyhledá pomoc.

Kdo se obětí násilí nejčastěji stává? Je nějaká prevence?

Ohroženou skupinou jsou zvláště zranitelné osoby. Často jsou to lidé, kteří sami na vlastní kůži nezažili fungující rodinu, nebo ji neměli vůbec a pobývali v ústavní péči. Lidé se skony k závislostem, ať už na návykových látkách, nebo prožívají citovou závislost na blízké osobě. Lidé, kteří jsou fyzicky nebo duševně nemocní. Také lidé, kteří procházejí nějakým typem životní krize, mají ztížené podmínky, matky samoživitelky, osoby v exekucích, senioři, kteří se snadněji dostanou do finanční tísně, čímž se z nich snadněji stane potenciální oběť násilí. Tito jedinci mohli zažít násilí již během dětství a v dospělosti ho považují za normu. Smutným příkladem takové normy je, jak vnímala násilí jedna maminka v naší péči, vůči které probíhalo násilí už v její primární rodině. Jako dospělá žena považuje za součást běžného partnerského života facky, ponižování, strkání, bití a situaci vyhodnocovala za nepřiměřenou, až když ji partner bil kovovou tyčí.

Je zajímavé, že velmi podobná charakteristika platí i pro pachatele násilí. Úzkost, bezradnost, vnitřní nejistota, závislost, posunuté normy, transgenerační přenos násilí, to jsou všechno oblasti, které potom pachatelé násilí řeší při vlastní práci na sobě.

Jak konkrétně Poradna Magdala pomáhá? Můžete to ukázat na konkrétním příkladu?

V Poradně Magdala pracujeme s rodinami, které se potýkají s konflikty a chtějí pracovat na tom, aby mohly společně dál žít jako rodina. Přišla k nám například žena, která se velmi hněvala na svého muže, protože udělal skladiště z jejich společné zahrady, každý den pil pivo, křičel na ni, ponižoval ji a cítila, že si jí nikdo v rodině neváží. Po rozhovoru si přála, abychom pracovali i s jejím mužem, který k nám posléze začal docházet, pracoval na sobě a zacházení se svou agresivitou, společně se při Podporované komunikaci dokázali dohodnout na tom, co komu vadí, jakým způsobem budou řešit spory ohledně dětí a v manželství spolu nakonec setrvali. Také k nám přicházejí lidé v krizové situaci, kdy je třeba kvůli míře ohrožení členů rodiny pracovat v danou chvíli pouze s ženou, vůči které je násilí pácháno. Příkladem může být žena na mateřské dovolené, která přichází s tím, že její 4 letá holčička jí řekla, že už nechce žít a malé miminko pořád pláče. Z dalšího rozhovoru vyplynulo, že strávily ten týden několik nocí chozením po sídlišti, protože je manžel bije a křičí na ně, rozbíjí nábytek, nedává peníze a žena se cítí v bezvýchodné situaci, protože když přišla policie, kterou zavolali sousedi, vše popřela.

Služby, které poskytujeme, zahrnují utajené ubytování, odborné sociální poradenství, socioterapeutické poradenství, právní poradenství a také duchovní provázení. Pomáháme člověku překonat krizovou situaci, společně pracujeme na stabilizaci a snažíme se, aby se zase cítil kompetentní ve svém životě.

Službami velmi důležitými pro děti jsou Asistovaná setkávání, kdy se dítě setkává s rodičem za přítomnosti odborníků, aby mohli spolu navázat vztah, který bude pozitivní a bezpečný. Asistované předávání potom slouží jako nácvik předávek dětí mezi rodiči bez konfliktů.

To vyžaduje určitě hodně odborných zkušeností. Jaký je tým Poradny Magdala?

Tým Poradny Magdala se skládá hlavně ze sociálních pracovníků, psychologů, právníků, speciálních pedagogů a pracovníků v sociálních službách. Důležitá je spolupráce s knězem. Většina z nás má psychoterapeutické vzdělání anebo je v procesu jeho získávání. Zvládnutí vlastních předsudků, zpracování si vlastního vtahu k tématům dotýkajících se rodiny a hodnot, se mi při práci v naší poradně jeví jako nezbytné. Je nás dohromady 14, mnozí z nás pracují na částečný úvazek a troufám si říct, že nás všechny spojuje velký zájem o člověka, jeho duši a o péči o mezilidské vztahy.

Zabýváte se i osvětou?

Osvětě se věnujeme v několika rovinách. Jako důležitou vnímám spolupráci s vysokými školami na vzdělávání našich budoucích potenciálních kolegů. Bereme mezi sebe pravidelně studenty, kteří se rozhodují, jakým směrem se, většinou v sociální práci, budou ubírat. Osobně mě velmi těší, když se během odborné stáže, tito mladí lidé pro obor nadchnou a praxe v naší poradně je jim důležitým mezníkem při dalším profesním růstu a rozhodování. Do škol chodíme také přednášet studentům o naší práci, kdy přibližujeme problematiku násilí a obchodování s lidmi akademické půdě z perspektivy praxe. Do škol, tentokrát základních chodíme dělat prevenci domácího násilí s využitím filmu Zuřivec, který je výborným nástrojem pro přiblížení problematiky a práci s ní.

Jaké jsou další plány Poradny Magdala?

Rádi bychom v naší práci měli možnost implementovat inovativní metody práce v gesci sociálně právní ochrany dětí. Poradnu bych ráda i nadále rozvíjela a byla otevřená vůči příkladům dobré praxe z míst, kde se určité problémy daří překonávat. Chceme pomáhat dětem a rodinám, které potřebují podpořit zvenčí způsobem, který je smysluplný a efektivní, nikoliv formální. Každým novým příběhem našich uživatelů se učíme něco i sami o sobě. Naším plánem je více naslouchat zpětné vazbě na naši práci s lidmi, abychom dokázali pozitivní změnu učinit společně a hlavně trvale a naši.

Jak jste se k této práci dostala?

Po gymnáziu jsem studovala sociální práci a nastoupila jsem do psychoterapeutického výcviku. Oslovila mě přímá práce s lidmi, zkusila jsem zaměstnání mimo obor, kde jsem marně hledala smysl a v roce 2009 jsme nastoupila do Charity jako pracovník v sociálních službách v azylovém domě pro ženy a matky, kde jsem ho našla. Posléze jsem tam vedla komunity, protože vnímám jako uzdravující práci nejen s jednotlivcem, ale s celým společenstvím a postupně přešla do Poradny Magdala, kde nyní působím šestým rokem.

Co vás na ní nejvíc baví a uspokojuje?

Na mojí práci mě nejvíc baví, když si člověk, který využíval naši službu, osvojí nějakou dovednost a už nás nepotřebuje. Mám radost, když se rodič naučí komunikovat se svým dítětem tak, aby jim spolu bylo dobře. Když maminka, která se dlouhodobě zanedbávala v nefunkčním vztahu, který přinášel velkou bolest, znovu nalezne sama sebe a svou hodnotu nebo když mladiství z rizikového pololegálního prostředí, který se z nějakých důvodů nemůže spolehnout na svoji rodinu, přijde pro radu ve chvíli, kdy ještě lze situaci ovlivnit.

Související články

Naše pomoc uprchlíkům

22. 2. 2024

Setkání v Budapešti: Evropské Charity koordinují pomoc Ukrajině

Aktuálně ze sociálních služeb

21. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Naše pomoc uprchlíkům

20. 2. 2024

Dva roky solidarity. Charita pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům

Aktuálně ze sociálních služeb

19. 2. 2024

Pražská a splitská Charita sdílely zkušenosti pro pomoc lidem v nouzi