Rozhovor s ředitelem: Adopce na dálku® slaví 25 let pomoci dětem ke vzdělání

14. 9. 2018 Adopce na dálku®

Rozhovor s ředitelem: Adopce na dálku<sup>®</sup> slaví 25 let pomoci dětem ke vzdělání

Od založení programu Adopce na dálku® podpořila Arcidiecézní charita Praha ve vzdělávání už 32 tisíc dětí. Čtvrt století pomoci dětem ve vzdělávání představuje Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Adopce na dálku slaví 25 let pomoci dětem ke vzdělání Byli jste první, kdo s tímto programem v Česku začal.

Arcidiecézní charita Praha byla první organizací, která v České republice zahájila program sponzorství chudých dětí v rozvojových zemích. Pojmenovali jsme jej Adopce na dálku®, což je u obdobných programů ve světě docela výjimečné. Bylo nám totiž od začátku jasné, že dárce si vytvoří k dítěti vztah. Proto ten název.
Podporujeme kvalitu vzdělávání, investujeme do škol. Šíříme osvětu ve zdravotních otázkách, financujeme rozvoj zdravotní péče. Naše unikum je také práce s komunitou lidí, kam naše pomoc míří. Podporujeme rodiče v tom, aby si našli nějaký zdroj příjmů. Připravujeme projekty jako svépomocné skupiny, rekvalifikační kurzy, mikrofinancování. Nelze odtrhnout dítě a jeho vzdělávání od života celé komunity.

Adopce na dálku slaví 25 let pomoci dětem ke vzdělání Kolika dětem program pomohl?

Od založení programu Adopce na dálku® se podařilo podpořit ve vzdělávání už 32 tisíc dětí. Jsou to dívky a chlapci ze sociálně slabých rodin, což v podmínkách rozvojových zemí znamená, že by do školy buď vůbec nechodili, nebo by školní docházku nedokončili. Díky programu Adopce na dálku® mohou chodit do školy, mají uhrazené školné, dostanou školní pomůcky, školní uniformu, často organizujeme i mimoškolní aktivity, v naléhavých případech hradíme zdravotní výlohy.

Program se stal brzy po svém založení velmi populární. Díky štědrosti českých dárců jsme mohli pomoc velmi rychle rozšiřovat. Začínali jsme v roce 1993 v indické Kalkatě. Dnes pomáháme jen v Indii na třiceti místech. Dále máme stálou misi, tedy české pracovníky, kteří chod projektu kontrolují a řídí, v Ugandě a v Zambii. S chudobou a nedostatečným vzděláním jsme se ale nevypořádali ani na našem kontinentu. Provozujeme proto i evropskou verzi programu Adopce na dálku® v Bělorusku. Na rozdíl od ostatních cílových zemí se mohou dárci s běloruskými dětmi setkávat buď na letních pobytech v Česku, které pro děti pořádáme, nebo během výjezdu do Běloruska, který také plánujeme.

Adopce na dálku slaví 25 let pomoci dětem ke vzdělání

Zmínil jste, že součástí Adopce na dálku® je podpora celých komunit. Jaké jsou konkrétní výsledky této pomoci? 

V rámci programu Adopce na dálku® jsme podpořili desetitisíce dospělých k větší soběstačnosti. Postavili jsme devět škol a jednu nemocnici – v ugandském Buikwe, kde kvalitní zdravotní péče chyběla. Česká nemocnice v Ugandě ročně zachrání životy a zdraví víc než 20 tisícům pacientů. Je plně vybavena, má operační a porodní sál, 86 lůžek, mobilní ordinaci. Její chod by nebyl možný bez podpory českých dárců. (Více na nemocniceuganda.cz)

K jakému datu se 25. výročí Adopce na dálku® přesně váže?

Rokem zahájení programu Adopce na dálku® jsou léta Páně 1993. Přesné údaje (měsíc či den zahájení) nemáme, evidence se tenkrát vedla v papírové podobě. Elektronická databáze s přesnějšími údaji existuje až od roku 1997. Od té doby máme přesné údaje o tom, který den začala „adopce“ každého konkrétního dítěte.

Adopce na dálku slaví 25 let pomoci dětem ke vzdělání Jaké státy si lidé vybírají nejčastěji?

Indii, Ugandu a Zambii. A také zmíněné Bělorusko. V těchto zemích bychom program Adopce na dálku® chtěli v budoucnu rozvíjet. Máme zde dobré zázemí a spolupráci s místními partnery. Oblasti jsou bez konfliktů. Aktuálně je v programu Adopce na dálku® podporováno 7 784 dětí.

O jaké částky se typicky ročně jedná?

Lidé jsou často překvapeni, že podpora vzdělání dítěte v těchto zemích je otázkou několika stovek korun měsíčně. Například podpora dítěte ve škole stojí v Indii 410 korun, v Ugandě a Zambii 584, respektive 667 korun. Dárce platí po celou dobu školní docházky dítěte stejnou částku. Pochopitelně náklady na vzdělání jsou nižší u mladších dětí a rostou na vyšších školách. V rámci programu Adopce na dálku® dokážeme zajistit, že má dítě díky daru svého „adoptivního“ rodiče možnost studovat i vyšší školu nebo nějaký učňovský obor, který mu v budoucnu zajistí pracovní příležitosti.

Adopce na dálku slaví 25 let pomoci dětem ke vzdělání Kolika dětem se to podaří? A kolik je těch, které školu i přes pomoc nakonec nedostuduje?

Statistika ukazuje, že 70 % dětí úspěšně dokončí vzdělání. Z toho 6 % dětí absolvuje základní školu, největší podíl – 52 % dětí – dokončí nějaké odborné učiliště, tzn. vyučí se konkrétnímu řemeslu. 27 % dětí pak končí se střední školou jiného než učňovského zaměření (ekonomické, veřejně-správní, pedagogické, zdravotnické, sociální obory atd.) To považujeme za úspěch, protože děti většinou pocházejí z vesnických oblastí a řemeslo nebo konkrétní odborná kvalifikace je cesta ke stabilní práci v místě jejich bydliště.

Studijně nadané děti mají možnost pokračovat na vyšších školách. 12 % dětí absolvuje VOŠ a 3 % vysoké školy.

Necelá třetina „adoptovaných“ dětí školní docházku nedokončí. Důvody jsou různé. Ne vždy to znamená nezájem o studium. Někdy se dítě odstěhuje mimo působnost našeho programu. Stává se, že dívka otěhotní a založí rodinu. V podmínkách rozvojových zemí to není nic výjimečného. Špatné studijní výsledky či nezájem rodiny o vzdělání dítěte je bohužel důsledkem nízkého povědomí o důležitosti vzdělání. Rodiče „našich“ dětí jsou většinou sami negramotní. Když je potřeba obdělávat pole nebo zajistit příjem rodiny, někdy odvolají dítě ze školy a pošlou ho na místo toho na pole. I s tím se setkáváme. Snažíme se tento přístup změnit.

Jsme přesvědčeni, že i u dětí, které školu nakonec nedokončí, má každý rok strávený ve škole smysl. Gramotný člověk se ve společnosti dokáže lépe prosadit, umí si spočítat útratu v obchodě, přečíst jízdní řád nebo noviny. Kromě toho má takové dítě delší dětství. Pokud totiž nechodí do školy, je obvykle od útlého věku zapojeno v pracovním procesu.

Jaký je aktuální trend v „adoptování“ dětí na dálku?

V posledních třech letech jsme svědky oživení zájmu o program Adopce na dálku® ze strany dárců. Zatímco v předchozích letech našlo své dárce nově v průměru 400 dětí ročně, v roce 2015 to bylo 560, v roce 2016 podpořili Češi 839 dětí a v roce 2017 dokonce 997 dětí.

Lidé tedy programu Adopce na dálku® věří. Stále je pro ně dobrou volbou, pokud se rozhodnou podpořit rozvojovou pomoc v zahraničí. Podporu vzdělávání dětí vnímají ale jako závazek na řadu let. Není však v žádném případě povinností dárce podporovat dítě až do ukončení vzdělávání. Každý rok podpory je velkou pomocí, a pokud to již dále není možné nebo to není vůlí dárce, postaráme se o to, aby podporu převzal někdo další.

Související články

19. 4. 2024

Banány a Karel Lwanga. Uganda očima Jaroslava Němce

Aktuálně o pomoci v zahraničí

16. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny