Diecézní charita Brno pomáhá obětem tornáda na jižní Moravě

25. 6. 2021

Diecézní charita Brno pomáhá obětem tornáda na jižní Moravě

Na konci června zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Tisíce lidí přišly o své domovy. Díky obrovské solidaritě dárců mohla rychle začít obnova. V postižených oblastech, na Břeclavsku a Hodonínsku, působí Diecézní charita Brno. Dvě stě jejích pracovníků se zapojilo do intenzivní humanitární pomoci. V prvních dnech poskytovali potřebným materiální pomoc a začali organizovat dobrovolnické týmy, které odklízely suť a další materiál, pomáhaly zakrýt poničené i zcela chybějící střechy domů. Pracovníci Charity uskutečnili sociální šetření v postižených domácnostech a rozdělili domácnostem finanční pomoc. Důležitou součástí pomoci byla psychosociální podpora.

Charita zůstává potřebným nablízku i nadále. Plánuje provádět opakovaná šetření v terénu a zaměřit se na ty, kteří si nedokáží či neumí pomoci.

Diecézní charita Brno vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obětem katastrofy. Dary lze směřovat na účet 4211325188/6800 s variabilním symbolem 2002. Pomoci lze také dárcovskou SMS ve tvaru DMS DCHB 3060 nebo 90 na číslo 87 777. Za pomoc děkujeme!

Sledujte více o pomoci na webu Diecézní charity Brno www.pomoctornado.charita.cz.

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

14. 11. 2022

Zákazníci supermarketů darovali více než 7 tun potravin pro lidi v nouzi

Novinky z ostatních Charit

24. 10. 2022

Od chalupy k chalupě, od člověka k člověku, od srdce k srdci. Motto oceněného Stanislava Žáka

Novinky z ostatních Charit

31. 8. 2022

Domov sv. Anežky České v Berouně se už 10 let stará o seniory s projevy demence

Novinky z ostatních Charit

24. 8. 2022

20 let v čele Charity Kralupy nad Vltavou: Má práce je službou Bohu