Diecézní charita Brno pomáhá obětem tornáda na jižní Moravě

25. 6. 2021

Diecézní charita Brno pomáhá obětem tornáda na jižní Moravě

Na konci června zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Tisíce lidí přišly o své domovy. Díky obrovské solidaritě dárců mohla rychle začít obnova. V postižených oblastech, na Břeclavsku a Hodonínsku, působí Diecézní charita Brno. Dvě stě jejích pracovníků se zapojilo do intenzivní humanitární pomoci. V prvních dnech poskytovali potřebným materiální pomoc a začali organizovat dobrovolnické týmy, které odklízely suť a další materiál, pomáhaly zakrýt poničené i zcela chybějící střechy domů. Pracovníci Charity uskutečnili sociální šetření v postižených domácnostech a rozdělili domácnostem finanční pomoc. Důležitou součástí pomoci byla psychosociální podpora.

Charita zůstává potřebným nablízku i nadále. Plánuje provádět opakovaná šetření v terénu a zaměřit se na ty, kteří si nedokáží či neumí pomoci.

Diecézní charita Brno vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obětem katastrofy. Dary lze směřovat na účet 4211325188/6800 s variabilním symbolem 2002. Pomoci lze také dárcovskou SMS ve tvaru DMS DCHB 3060 nebo 90 na číslo 87 777. Za pomoc děkujeme!

Sledujte více o pomoci na webu Diecézní charity Brno www.pomoctornado.charita.cz.

Související články

Novinky z ostatních Charit

22. 5. 2023

Charitní konfederace má nové vedení

Novinky z ostatních Charit

10. 5. 2023

Berounské Charitě je třicet let

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 4. 2023

Zákazníci supermarketů darovali bezmála 6 tun potravin pro lidi v nouzi

Novinky z ostatních Charit

17. 4. 2023

Rodičům pomáhá unikátní Program zdravého rodičovství