Sestra Maria Goretti: Jsme vděčni za vaši pomoc

23. 3. 2017 Adopce na dálku®

Sestra Maria Goretti: Jsme vděčni za vaši pomoc

Vděčnost a poděkování za pomoc nejchudším dětem, to bylo hlavní poselství včerejší debaty sestry Marie Goretti z Indie s dárci. Sestra vyprávěla, jak konkrétně pomoc probíhá a jaké má výsledky. Odpovídala na konkrétní otázky přítomných, které se týkaly „adoptovaných“ dětí i života v Indii.

Sestra Maria Goretti: Jsme vděčni za vaši pomoc„Děkuji Bohu, že jsem mohla osobně přijet do České republiky a promluvit k vám, kteří pomáháte našim chudým dětem a rodinám,“ řekla v úvodu setkání s dárci sestra Maria Goretti.

Zmínila i smutnou událost, o které se těsně před odletem do Evropy dozvěděla. Úmrtí otce kardinála Vlka ji zasáhlo. Na setkání uvedla, že byl pro ni velkou inspirací. Setkávala se s ním pravidelně nejen při svých návštěvách v Česku, ale také pan kardinál navštívil její centrum pomoci v Honavaru. Sestra se společně s přítomnými pomodlila za jeho věčný pokoj.

Před svým odjezdem řekla několika dětem, že se v Česku setká s dárci. Děti ji žádaly, aby vzkázala srdečné pozdravy a poděkování. Děti chtěly také dárcům vzkázat, že udělají maximum, aby samy, až vyrostou, pomohly potřebným. Sestra potvrdila, že mnoho dětí, které již ukončily studia a získaly zaměstnání, nezapomínají na pomoc, kterou dostaly. „Často k nám tito dospělí lidé přicházejí a finančně podpoří naši činnost.“

Sestra Maria Goretti: Jsme vděčni za vaši pomocDěti podpořené v programu Adopce na dálku se často ptají: „Proč náš čeští dárci podporují? Neznají nás a jsme navíc tisíce kilometrů daleko,“ řekla sestra Goretti. Potom poděkovala dárcům za jejich zájem o děti v Indii a za lásku, kterou jim prokazují.  Ujistila je, že děti, ať jsou křesťané nebo hinduisti, se za dárce modlí. „Kdykoli se sejde rodina dohromady, děkuje Bohu za pomoc, kterou jim dáváte. Modlí se za vaše zdraví, štěstí a radost. Za vaši pomoc jsou vděčni. Mají i obrovskou radost, když od vás dostanou dopis nebo fotografii.“

Sestra Maria Goretti vzpomínala i na své začátky v Honavaru, který leží v jižní Indii na západním pobřeží. „Do Honavaru jsem přišla v roce 1991. Tehdy bylo ve vesnicích tolik chudoby. Většina dětí nechodila do školy. Dnes je ve školních lavicích 90 % dětí. Je to zásluhou vaší pomoci.“

„S Arcidiecézní charitou Praha spolupracujeme od roku 1996 dodnes. Jsem pyšná na to, že se nám podařilo vybudovat univerzitní vzdělávání pro zdravotní sestry, nemocnici, podpořit stovky dětí ve vzdělávání a přinést změnu do života mnoha rodin v našem kraji. Jsem vděčná panu řediteli Jaroslavu Němcovi, jeho týmu a všem, kteří nás podporují.“

Sestra Maria Goretti: Jsme vděčni za vaši pomoc„Společně jsme za uplynulých 21 let realizovali celkem 37 jednotlivých projektů. Co je pro mě cenné je vztah důvěry, kterou jsme s Arcidiecézní charitou Praha navázali. Charita přivedla do Indie řadu dárců, aby na vlastní oči viděli, jak jejich podpora mění lidské životy. Za pouto, které mezi námi vzniklo, jsem vděčná.“

Během setkání byl prostor pro dotazy přítomných. Ti se ptali na školní systém v Indii, na délku vyučování, na kastovní systém, na problematiku HIV/AIDS, na rozšíření drog i na konkrétní otázky související se studiem chlapce či dívky, které v Adopci podporují. Jedna z otázek směřovala k uplatnění dětí, které absolvují základní, střední nebo vysokoškolské vzdělání. Sestra vysvětlila, že mladí lidé nacházejí uplatnění jako drobní živnostníci. Pracují jako švadleny, elektrikáři, opraváři, zedníci, připravují jídlo a podobně. Věnují se tomu, co je v každodenním životě potřeba. Jsou schopni vydělat si na živobytí a být soběstační.

Studijně nadaní, kteří získají vysokoškolský diplom a pracují například jako lékaři, zdravotní sestry či právníci, nacházejí práci ve velkých městech. Odcházejí do Mangalore, Goy či Bombaje. Do Honavaru se vrací o svátcích za svou rodinou, kterou finančně podporují.

Dárce dále zajímalo, jak sestry vybírají děti do programu Adopce na dálku. „Když se dozvíme o rodině, která potřebuje pomoc, vyšleme k ní sociálního pracovníka. Ten zjistí, jaká je situace. Kromě potřebnosti jsou kritériem i studijní předpoklady dítěte a také musíme brát v potaz, zda najdeme pro dítě dárce. Pokud máme, řekněme, deset dárců, vybereme do programu deset dětí, které jsou nejvíce potřebné. Upřednostňujeme sirotky a děti, které žijí jen s jedním rodičem.“

Sestra Goretti je jednou z největších osobností, která je spojena s programem Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha. Během setkání s dárci vyjádřila vděčnost za jejich podporu. Ukázala, nakolik je pomoc pro chudé rodiny důležitá. I dárci vyjadřovali během setkání slova díků a vděčnosti za obětavou práci sestry Goretti a její kongregace Královny apoštolů. Česká pomoc v Indii spojuje a obohacuje nás všechny.

Sestra Maria Goretti: Jsme vděčni za vaši pomocSestra Maria Goretti: Jsme vděčni za vaši pomocSestra Maria Goretti: Jsme vděčni za vaši pomocSestra Maria Goretti: Jsme vděčni za vaši pomoc

Související články

Aktuálně z Indie

3. 5. 2024

Naučili jsme je „chytat ryby“. 380 chudých indických rodin využilo šanci zlepšit svůj život

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny

Aktuálně z Indie

11. 3. 2024

Adopce na dálku® mění sny v realitu. Příběh indické dívky Joyline

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let