TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Začněte nový rok dobrým skutkem! Od 1. do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka na pomoc nejchudším lidem v naší zemi. 

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Sociální bydlení Arcidiecézní charity Praha

Arcidiecézní charita Praha vyčlenila v roce 2014 vlastní bytový dům v Praze – Třeboradicích pro účely sociálního bydlení. Důvodem byla dlouhodobá zkušenost se situací klientek azylových domů pro matky s dětmi, které pražská Charita provozuje v Praze a Brandýse nad Labem. Matky s dětmi se často dostávají do bludného kruhu využívání sociálních služeb, ačkoli jejich jedinou reálnou potřebou je cenově dostupné bydlení.

 

 

Hlavní cílovou skupinou projektu sociálního bydlení jsou tedy zejm. matky s dětmi, které využívají služeb azylových domů; po ukončení pobytu v azylovém domě pro ně není z finančních důvodů dostupné bydlení s tržním nájemným nebo nejsou schopné takové bydlení dlouhodobě udržet.

Sociální bydlení umožňuje získat obyvatelům dlouhodobě do nájmu byt za dostupnou cenu (nákladové nájemné) bez nutnosti skládat předem kauci. Nájemníci mohou díky síti sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha využívat např. odborné sociální poradenství či služeb projektu Podpora rodičovských kompetencí. Pracovníci tohoto projektu pracují přímo tam, kde rodiče s dětmi bydlí.  Všechny služby jsou obyvatelům poskytovány s jediným cílem – zlepšovat jejich kompetence v oblasti samostatného bydlení.

Aktivní při tvorbě koncepce sociálního bydlení

Arcidiecézní charita Praha si uvědomuje potřebu systémového řešení v oblasti sociálního bydlení v České republice, proto se aktivně podílí na přípravě koncepce a zákona o sociálním bydlení prostřednictvím účasti v Mezirezortní komisi Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kontakt: socialnibydleni@praha.charita.cz

Jak sociální bydlení pomáhá:

  • sociální bydlení umožňuje potřebné rodině získat dlouhodobě do nájmu byt za dostupnou cenu
  • sociální poradenství a další sociální služby Arcidiecézní charity Praha pomáhají nájemníkům zlepšovat jejich kompetence samostatného bydlení
  • sociální bydlení často umožňuje sloučení rozdělených rodin, kterým byly odebrány děti do ústavní péče z důvodu nevyhovujícího bydlení                                              

Články z rubriky Sociální bydlení:

Charita připravuje čtyři nové sociální byty

Čtyři nové sociální byty připravuje Arcidiecézní charita Praha v domě na Slaviborském náměstí v Praze - Třeboradicích. Umožní to rekonstrukce financovaná z evropských fondů a spolupráce s Městskou částí Praha - Čakovice, která je vlastníkem objektu. V současné době vybírá Charita ve veřejné zakázce dodavatele stavebních prací a vybavení domu.

Rodinu nenahradíme. Když je maminka nejistá a v úzkých, umíme pomoci

Rodinu nenahradíme. Když je maminka nejistá a v úzkých, umíme pomoci

Dnešní Mezinárodní den rodiny připomíná, jak důležitým vkladem do života je funkční a láskyplná rodina. V našich sociálních službách se setkáváme s lidmi, kteří tento dar ve svém dětství a dospívání neměli. Dnes, když jsou už dospělí, je pro ně kvůli tomu těžké zvládat výchovu vlastních dětí. Jsme rádi, že jim můžeme pomoci.

Sociální bydlení: podpůrné služby důležitější než výše nájmu

V polovině května uspořádala Arcidiecézní charita Praha odborný seminář Sociální bydlení v praxi. Shrnoval zkušenosti nabyté během dvouletého poskytování sociálního bydlení především bývalým klientkám azylových domů pro matky s dětmi. Z praxe vyplývá, že klíčovým prvkem sociálního bydlení není jeho minimální cena, ale doprovodné sociální služby, které nájemníkům pomáhají dlouhodobě si bydlení udržet.

Sedmý sociální byt na pomoc maminkám s dětmi v tísni

Do nového sociálního bytu se nastěhovala z azylového domu maminka se čtyřmi dětmi. Jsme rádi, že jsme mohli vyčlenit pro účely sociálního bydlení již sedmý byt, protože cenově dostupné bydlení je jedna z nejnaléhavějších potřeb lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Projekt podpory rodičovských kompetencí pomáhá již čtvrtým rokem

Projekt podpory rodičovských kompetencí pomáhá již čtvrtým rokem

Od roku 2012 pomáhá Arcidiecézní charita Praha zvládat rodičovskou roli klientkám – osamělým matkám v azylových domech. »»»

Poděkování firmě ADC.net

Poděkování firmě ADC.net

Děkujeme firmě ADC.net za rozšíření zvýhodněných podmínek při zajištění internetu také rodinám v sociálních bytech v Třeboradicích. Před nedávnem poskytla firma ADC.net internet zdarma pro klienty Centra pro tělesně postižené Fatima.

Církev a Charita ČR chtějí pomoci v oblasti sociálního bydlení  

Kardinál Dominik Duka a ředitel Charity ČR Lukáš Curylo

Téměř v předvečer oslav svaté Anežky, patronky chudých a trpících, představila římskokatolická církev svůj plán aktivně se podílet na tvorbě smysluplných podmínek a následném provozování sociálního bydlení.

Zpátky do rodiny! Díky sociálnímu bydlení

Návrat dětí z ústavní péče zpět do rodin je hlavním smyslem práce v rámci služeb, které Arcidiecézní charita Praha rodinám v obtížné životní situaci poskytuje. Právě dnes se navrací chlapec a děvče do rodiny, která využívá sociální byt Arcidiecézní charity Praha.

Slovo do pranice: šest sociálních bytů

Slovo do pranice: šest sociálních bytů

Arcidiecézní charita Praha vyčlenila pro účely sociálního bydlení vlastní bytový dům v Praze – Třeboradicích. Šesti potřebným rodinám poskytne sociální bydlení a další podporu vedoucí k osamostatnění. Více informací.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371