Sociální bydlení

Cenově dostupné bydlení vnímáme jako jednu z nejnaléhavějších potřeb lidí, kteří se dnes ocitli v tíživé životní situaci.

Sociální byty umožňují nízkopříjmovým domácnostem získat za dostupnou cenu plnohodnotnou nájemní smlouvu a důstojné bydlení v nájemním bytě. S řádnou nájemní smlouvou mohou rodiny uplatnit některé nároky, například si na adrese zapsat trvalé bydliště a čerpat příspěvek na bydlení.

Máme k dispozici omezený počet sociálních bytů. Jsou určené pro maminky samoživitelky, které opouštějí naše azylové domy, ale nemají peníze na běžný nájemní byt. Tyto ženy by jinak byly nuceny vyhledat další azylový dům.

Nájem není na dobu neurčitou. Sociální byt pomáhá překlenout obtížné období. S rodinami aktivně pracujeme, pravidelně se setkávají s našimi sociálními pracovníky. Postupně odstraňují překážky bránící v osamostatnění tak, aby rodina v budoucnu buď vůbec nepotřebovala sociální bydlení, nebo alespoň aby si její dospělí členové našli práci, naučili se hospodařit s rodinným rozpočtem a byli celkově samostatní ve vyřizování osobních záležitostí a výchově svých dětí.

Kontakt

Mgr. Eva Hradečná

metodička sociálních služeb

Aktuálně

Pomoc rodinám v nouzi

15. 1. 2020

Čtyři nové sociální byty zkolaudovány

Azylový dům v Brandýse nad Labem slaví 15. narozeniny Pomoc rodinám v nouzi

2. 7. 2019

Azylový dům v Brandýse nad Labem slaví 15. narozeniny

Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální byty Pomoc rodinám v nouzi

28. 3. 2019

Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální byty

Azylový dům Gloria slaví 10 let od otevření. Zachránil 1 100 maminek a jejich dětí Pomoc rodinám v nouzi

19. 2. 2018

Azylový dům Gloria slaví 10 let od otevření. Zachránil 1 100 maminek a jejich dětí

Podpořte sociální bydlení

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

  • Zajistíme rodinám sociální poradenství.
  • Poskytneme rodinám materiální pomoc.
  • Zaplatíme náklady na provoz domu (energie, opravy atd.).
  • Vytváříme finanční rezervy na nákup nového sociálního bytu.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)