Sociální bydlení

Cenově dostupné bydlení vnímáme jako jednu z nejnaléhavějších potřeb lidí, kteří se dnes ocitli v tíživé životní situaci.

Sociální byty umožňují nízkopříjmovým domácnostem získat za dostupnou cenu plnohodnotnou nájemní smlouvu a důstojné bydlení v nájemním bytě. S řádnou nájemní smlouvou mohou rodiny uplatnit některé nároky, například si na adrese zapsat trvalé bydliště a čerpat příspěvek na bydlení.

Máme k dispozici omezený počet sociálních bytů. Jsou určené pro maminky samoživitelky, které opouštějí naše azylové domy, ale nemají peníze na běžný nájemní byt. Tyto ženy by jinak byly nuceny vyhledat další azylový dům.

Nájem není na dobu neurčitou. Sociální byt pomáhá překlenout obtížné období. S rodinami aktivně pracujeme, pravidelně se setkávají s našimi sociálními pracovníky. Postupně odstraňují překážky bránící v osamostatnění tak, aby rodina v budoucnu buď vůbec nepotřebovala sociální bydlení, nebo alespoň aby si její dospělí členové našli práci, naučili se hospodařit s rodinným rozpočtem a byli celkově samostatní ve vyřizování osobních záležitostí a výchově svých dětí.

Kontakt

Mgr. Eva Hradečná

metodička sociálních služeb

Aktuálně

Pomoc rodinám v nouzi

10. 4. 2024

„Sociální automobil“ pomůže Azylovému domu v Brandýse nad Labem

Pomoc rodinám v nouzi

8. 3. 2024

Těhotné ženy, která trávila noci v MHD, se ujali pracovníci Azylového domu Gloria

Tříkrálová sbírka

17. 1. 2024

Paní Jana se postavila na vlastní nohy i díky Tříkrálové sbírce

Pomoc rodinám v nouzi

28. 8. 2023

Maloobchodní řetězec otevírá dveře nového obchodu a srdce pro rodiny v tísni

Podpořte sociální bydlení

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

  • Zajistíme rodinám sociální poradenství.
  • Poskytneme rodinám materiální pomoc.
  • Zaplatíme náklady na provoz domu (energie, opravy atd.).
  • Vytváříme finanční rezervy na nákup nového sociálního bytu.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)