Sociální bydlení

Cenově dostupné bydlení vnímáme jako jednu z nejnaléhavějších potřeb lidí, kteří se dnes ocitli v tíživé životní situaci.

Sociální byty umožňují nízkopříjmovým domácnostem získat za dostupnou cenu plnohodnotnou nájemní smlouvu a důstojné bydlení v nájemním bytě. S řádnou nájemní smlouvou mohou rodiny uplatnit některé nároky, například si na adrese zapsat trvalé bydliště a čerpat příspěvek na bydlení.

Máme k dispozici omezený počet sociálních bytů. Jsou určené pro maminky samoživitelky, které opouštějí naše azylové domy, ale nemají peníze na běžný nájemní byt. Tyto ženy by jinak byly nuceny vyhledat další azylový dům.

Nájem není na dobu neurčitou. Sociální byt pomáhá překlenout obtížné období. S rodinami aktivně pracujeme, pravidelně se setkávají s našimi sociálními pracovníky. Postupně odstraňují překážky bránící v osamostatnění tak, aby rodina v budoucnu buď vůbec nepotřebovala sociální bydlení, nebo alespoň aby si její dospělí členové našli práci, naučili se hospodařit s rodinným rozpočtem a byli celkově samostatní ve vyřizování osobních záležitostí a výchově svých dětí.

Kontakt

Mgr. Eva Hradečná

metodička sociálních služeb

Aktuálně

Pomoc rodinám v nouzi

8. 3. 2021

Pomáháme samoživitelům díky divákům České televize

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 10. 2020

Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 10. 2020

Generální vikář Jan Balík: Děkuji za vaši službu v první linii

Pomoc rodinám v nouzi

13. 8. 2020

Nové sociální byty dostaly požehnání

Podpořte sociální bydlení

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

  • Zajistíme rodinám sociální poradenství.
  • Poskytneme rodinám materiální pomoc.
  • Zaplatíme náklady na provoz domu (energie, opravy atd.).
  • Vytváříme finanční rezervy na nákup nového sociálního bytu.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)