Za přežití zimy prosilo při mši svaté dvě stě bezdomovců

Za přežití zimy prosilo při mši svaté dvě stě bezdomovců

Mše za přežití zimy se v Azylovém domě sv. Terezie zúčastnilo přes dvě stě lidí bez domova. Mši svatou sloužil P. Stanislaw Gora, prezident Arcidiecézní charity Praha.

"Již tradičně byli přítomní pozváni na večeři a s sebou si mohli odnést oblečení, hygienické potřeby a potraviny," říká Stanislav Fiala, ředitel Azylového domu sv. Terezie.

Mše za přežití lidí bez přístřeší se konala již po páté. Mezi lidmi bez domova má stále větší oblibu. Věříme, že i dnes získali povzbuzení a ujištění o tom, že i přes těžkosti, jimiž procházejí, jsou přijímáni a milováni. 

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371