Tři desetiletí obnovené činnosti Charity v pražské arcidiecézi

28. 3. 2023 Tiskové zprávy

Tři desetiletí obnovené činnosti Charity v pražské arcidiecézi

Arcidiecézní charita Praha si letos připomíná 30. výročí obnovené činnosti. „Rok 1993 vnímáme jako jeden z historických mezníků, kdy začala Charita po období omezené činnosti během komunismu opět svobodně fungovat a rozvíjet své poslání,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Charita se v 90. letech věnovala dosud zanedbávaným skupinám, zejména starým lidem, lidem s tělesným a mentálním postižením a propuštěným vězňům. Charitní činnost podporovalo velké množství dobrovolníků.

Charita – nositelka nových trendů

Vedle bohaté dobrovolnické činnosti rozvíjela Charita na tu dobu moderní a průkopnické služby a byla od začátku nositelkou nových trendů. Zasloužila se například o vznik domácí zdravotní péče. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vytvořila službu, která umožňovala péči o pacienty v jejich domácím prostředí, díky čemuž se snížila délka hospitalizace a léčení doma přinášelo u mnohých pacientů lepší výsledky.

Charita postupně vybudovala celostátní síť domácí péče a je dnes jejím nejvýznamnějším poskytovatelem. Jen v pražské arcidiecézi ošetří charitní zdravotní sestry přes 3 600 pacientů. „Kdyby měli být tito lidé v jednu chvíli hospitalizováni, zaplnili by více než 1,5 kapacity největší tuzemské nemocnice v pražském Motole,“ přibližuje Jaroslav Němec.

Dalším úspěchem z počátku 90. let bylo založení Domova svaté Rodiny. Lidé s mentálním postižením nebyli před rokem 1989 součástí běžné společnosti. Byli umísťováni do ústavů v odlehlých oblastech, často v pohraničí. Domov svaté Rodiny byl vůbec první domov pro mentálně postižené děti v Praze. Založila ho ve spolupráci s Charitou řeholnice sestra Akvinela.

Pomoc do zahraničí

Současně se sociální prací v pražské arcidiecézi začala Arcidiecézní charita Praha rozvíjet zahraniční spolupráci. Po svém znovuzaložení se neobrátila jen s nataženou rukou na západ, ale s vlastní pomocí se obrátila k chudým zemím. První zemí, kde začala pomáhat, byla Indie. Program Adopce na dálku®, který letos slaví tři desetiletí, je nejdéle fungujícím českým rozvojovým projektem v zahraničí. Pomohl ke vzdělání více než 35 tisícům chudých dětí.

U příležitosti oslav 1050. výročí založení pražského biskupství navštíví Prahu biskupové ze zemí, kam se dnes soustřeďují nejrozsáhlejší rozvojové programy pražské Charity – z Indie, Ugandy a Běloruska. „Dárci se budou moci se vzácnými zahraničními hosty osobně setkat a dozvědět se z první ruky o výsledcích české pomoci v zahraničí,“ zve na setkání Jaroslav Němec. (Pozvánka na setkání)

Staletá a tisíciletá tradice

Založení Arcidiecézní charity Praha se datuje do roku 1919, kdy se existující církevní spolky a ústavy sdružily a začaly působit jako jeden celek.

Charita tedy nevznikla na zelené louce, ale je pokračováním přirozené služby církve chudým a trpícím. Dávno před založením Charity pečovali kněží ve farnostech i řádové sestry a bratři o chudé a nemocné. Zakládali dobročinné spolky, ústavy, sirotčince, útulky, nemocnice, vývařovny atp. „A tak je letošní výročí 1050 let od založení pražského biskupství i výročím služby církve lidem v nouzi,“ připomíná Jaroslav Němec. „Forma pomoci se za staletí v mnohém proměnila. Naše poslání přetrvává. Stáli jsme, stojíme a nadále chceme stát na straně potřebných.“

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Naše pomoc uprchlíkům

22. 2. 2024

Setkání v Budapešti: Evropské Charity koordinují pomoc Ukrajině

Aktuálně ze sociálních služeb

21. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Naše pomoc uprchlíkům

20. 2. 2024

Dva roky solidarity. Charita pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům

Aktuálně ze sociálních služeb

19. 2. 2024

Pražská a splitská Charita sdílely zkušenosti pro pomoc lidem v nouzi