Tři desetiletí obnovené činnosti Charity v pražské arcidiecézi

28. 3. 2023 Tiskové zprávy

Tři desetiletí obnovené činnosti Charity v pražské arcidiecézi

Arcidiecézní charita Praha si letos připomíná 30. výročí obnovené činnosti. „Rok 1993 vnímáme jako jeden z historických mezníků, kdy začala Charita po období omezené činnosti během komunismu opět svobodně fungovat a rozvíjet své poslání,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Charita se v 90. letech věnovala dosud zanedbávaným skupinám, zejména starým lidem, lidem s tělesným a mentálním postižením a propuštěným vězňům. Charitní činnost podporovalo velké množství dobrovolníků.

Charita – nositelka nových trendů

Vedle bohaté dobrovolnické činnosti rozvíjela Charita na tu dobu moderní a průkopnické služby a byla od začátku nositelkou nových trendů. Zasloužila se například o vznik domácí zdravotní péče. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vytvořila službu, která umožňovala péči o pacienty v jejich domácím prostředí, díky čemuž se snížila délka hospitalizace a léčení doma přinášelo u mnohých pacientů lepší výsledky.

Charita postupně vybudovala celostátní síť domácí péče a je dnes jejím nejvýznamnějším poskytovatelem. Jen v pražské arcidiecézi ošetří charitní zdravotní sestry přes 3 600 pacientů. „Kdyby měli být tito lidé v jednu chvíli hospitalizováni, zaplnili by více než 1,5 kapacity největší tuzemské nemocnice v pražském Motole,“ přibližuje Jaroslav Němec.

Dalším úspěchem z počátku 90. let bylo založení Domova svaté Rodiny. Lidé s mentálním postižením nebyli před rokem 1989 součástí běžné společnosti. Byli umísťováni do ústavů v odlehlých oblastech, často v pohraničí. Domov svaté Rodiny byl vůbec první domov pro mentálně postižené děti v Praze. Založila ho ve spolupráci s Charitou řeholnice sestra Akvinela.

Pomoc do zahraničí

Současně se sociální prací v pražské arcidiecézi začala Arcidiecézní charita Praha rozvíjet zahraniční spolupráci. Po svém znovuzaložení se neobrátila jen s nataženou rukou na západ, ale s vlastní pomocí se obrátila k chudým zemím. První zemí, kde začala pomáhat, byla Indie. Program Adopce na dálku®, který letos slaví tři desetiletí, je nejdéle fungujícím českým rozvojovým projektem v zahraničí. Pomohl ke vzdělání více než 35 tisícům chudých dětí.

U příležitosti oslav 1050. výročí založení pražského biskupství navštíví Prahu biskupové ze zemí, kam se dnes soustřeďují nejrozsáhlejší rozvojové programy pražské Charity – z Indie, Ugandy a Běloruska. „Dárci se budou moci se vzácnými zahraničními hosty osobně setkat a dozvědět se z první ruky o výsledcích české pomoci v zahraničí,“ zve na setkání Jaroslav Němec. (Pozvánka na setkání)

Staletá a tisíciletá tradice

Založení Arcidiecézní charity Praha se datuje do roku 1919, kdy se existující církevní spolky a ústavy sdružily a začaly působit jako jeden celek.

Charita tedy nevznikla na zelené louce, ale je pokračováním přirozené služby církve chudým a trpícím. Dávno před založením Charity pečovali kněží ve farnostech i řádové sestry a bratři o chudé a nemocné. Zakládali dobročinné spolky, ústavy, sirotčince, útulky, nemocnice, vývařovny atp. „A tak je letošní výročí 1050 let od založení pražského biskupství i výročím služby církve lidem v nouzi,“ připomíná Jaroslav Němec. „Forma pomoci se za staletí v mnohém proměnila. Naše poslání přetrvává. Stáli jsme, stojíme a nadále chceme stát na straně potřebných.“

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Ugandy

24. 5. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

Aktuálně ze sociálních služeb

17. 5. 2023

Rozhovor s Vladimírem Kořenem: Pomoc druhým je přirozená součást lidského bytí

Pomoc seniorům

11. 5. 2023

Nový nábytek a nejmodernější polohovací lůžka potěšily seniory v Domově sv. Václava

Pomoc seniorům

9. 5. 2023

Videoreportáž z Domova pro seniory: vlídná péče, duchovní zázemí a příroda